Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att se är att förstå

2019-10-28

Karin Lindkvist har i sin forskning haft tillgång till forskningsanläggningen MAX IV för att kartlägga molekyler. Foto: Perry Nordeng

Karin Lindkvist installerades som professor i cellbiologi den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Ja, så är det nog för mig i min forskning. Min forskning handlar nämligen om att ta reda på hur saker och ting ser ut, för att förstå hur de fungerar. Jag är intresserad av att se små saker som celler, molekyler och till och med atomer. För att kunna göra det behöver jag använda speciella tekniker.

Traditionell mikroskopi räcker inte för att se detaljer i molekyler, utan istället är röntgenkristallografi en bättre lämpad teknik. Vid röntgenkristallografi görs först en kristall av de molekyler jag vill studera. Kristallen utsätts sedan för röntgenstrålar som i sin tur reflekteras. Från dessa reflektioner kan man räkna ut hur molekylerna ser ut. En stor fördel för mina studier är att jag har tillgång till den unika forskningsanläggningen MAX IV i Lund, där den här typen av experiment särskilt väl kan utföras.

För att kunna se hur molekyler rör sig i cellen och hur de samverkar med varandra använder jag en kombination av mikroskopi och röntgenkristallografi. Den erhållna, mycket detaljerade, bilden av cellen hjälper mig att förstå hur viktiga funktioner utförs. Jag är speciellt intresserad av hur molekyler i fettceller påverkas av och bidrar till sjukdomar som diabetes och cancer. Fettcellerna är kroppens skafferi, där energi förvaras för att användas vid ett senare tillfälle. Denna funktion kan gå fel på flera sätt. Hos patienter med diabetes har till exempel fettcellerna svårt att ta upp energi medan cancerceller har kommit på sätt att utnyttja energin som finns i fettcellerna till sin egen fördel.

Utöver att ge kunskap om hur celler fungerar så kan min forskning lägga grunden för utveckling av riktade läkemedel för behandling av sjukdomar som till exempel diabetes och cancer.

Text: KARIN LINDKVIST, professor vid Lunds universitet.
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.