Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kemiska processer som styr cellers beteende

2019-10-28

Illustration över metastasering av cancerceller. istock.com/adventtr

Ramin Massoumi installerades som professor i molekylär onkologi den 18 oktober 2019 vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Kan kemiska processer styra cellen för att bli ”the Good, the Bad, or the Ugly”? Ett protein kan ha flera olika funktioner i cellen och kan förändra cellens och vävnadens funktioner genom att genomgå olika kemiska modifieringar. Dessa modifieringar, som kallas för ”Posttranslationell modifiering” (PTM), är en process där kemiska grupper eller polypeptider fästs på proteinet.

För att en cell ska fungera normalt ska modifieringen av ett protein med hjälp av dessa enzymer ske under en kontrollerad process. En cancercell däremot kan inte reglera denna process, vilket leder till att cancercellen kan överleva, föröka sig och metastasera samt inte påverkas av behandling med läkemedel.

Vår forskning fokuserar på att kartlägga och undersöka hur PTM-enzymernas aktivitet i den skadade cellen och i cancercellerna påverkar metastaseringsprocessen och tumörernas resistens mot läkemedel.

Genom att kartlägga funktionen hos en del PTM-enzymer i cancerceller har vi kunnat upptäcka alternativa behandlingsmetoder, som vi förväntar oss att snart kunna se i kliniska studier. Vår förhoppning är att kunskaper från våra studier kommer att användas för att kunna förfina diagnosen av cancerpatienterna och förbättra möjligheterna till bättre individanpassade behandlingar för dessa patienter.

Text: RAMIN MASSOUMI, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 18 oktober 2019″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.