Ny koststudie: små förändringar gav stor effekt

Juscelino Tovar, projektledare på Functional Food Science Centre och Antidiabetic Food Centre.
Juscelino Tovar, projektledare på Functional Food Science Centre och Antidiabetic Food Centre. Följ kostråden, men ta för vana att lägga till lite baljväxter och korn varje dag - och du kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med elva procent. Det visar en ny omfattande koststudie från Lunds universitet. Resultaten visar att försökspersonerna bland annat fick sänkt blodtryck, minskat LDL-kolesterol och minskade nivåer av en markör som förknippas med risk för…

Se filmen Malmö Offspring Study – Malmö familjestudie

Se filmen Malmö Offspring Study –  Malmö familjestudie
Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer. Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU.…

Kan vatten förebygga diabetes och hjärtproblem?

Hand som håller glas med vatten
Forskare vid Lunds universitet undersöker möjligheten att förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka nivån av hormonet vasopressin i blodet. Om man späder ut blodet genom att dricka vatten så minskar kroppens utsöndring av det potentiellt diabetesframkallande hormonet vasopressin, säger Sofia Enhörning, läkare och nyligen disputerad vid Lunds universitet. I sitt avhandlingsarbete har Sofia Enhörning studerat kopplingen mellan vasopressin och diabetes. Vasopressin är ett hormon som frisätts från hypofysen i hjärnan, och som bland…

Katarina Berg: Styra bildningen till mindre farliga plack

Katarina Berg
  I sin doktorsavhandling  har Katarina Berg undersökt hur tillväxten av farliga respektive ofarliga plack i blodkärlen kan påverkas med skräddarsydda medel som främjar de ofarliga placken. Här skriver hon själv om sin forskning. Kardiovaskulär sjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som involverar hjärtat och/eller blodkärlen. De är orsaken till 41 procent av alla dödsfall i Sverige, och tolv procent av alla svenskar lider av följderna…

Rätt mat skärper minnet och minskar risk för hjärtkärlsjukdomar

Inger Björck
För första gången har forskare tagit reda på vilken effekt flera, och inte bara enskilda, livsmedel med så kallad antiinflammatorisk effekt har på friska personer. Resultaten av en ny koststudie visar att det farliga kolesterolet sjunker med 33 procent, blodfetterna med 14 procent, blodtrycket med åtta procent samt en riskfaktor för blodpropp med 26 procent. Även inflammationen i kroppen…

Dålig ekonomi och ensamboende ökar risken att dö

ambulans
Den som är ogift och har låg inkomst samt bor i ett socioekonomiskt belastat område löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt. Dessutom att dö inom kort tid efter infarkten. Det visar Sofia Gerward, Kardiologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, i sin doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet. Når inte riskindividerna Hon har i arbetet med sin avhandling, studerat förekomsten av kranskärlsjukdom och hjärtinfarkt i Malmö samt korttidsdöendet, de som avlider direkt utanför sjukhuset…

Mekanism bakom hjärtinfarktgen beskriven

DNA
   Bild: DreamstimeFör första gången har den exakta mekanismen beskrivits för hur en vanlig genetisk variant leder till en blodfettsrubbning vilken i sin tur avsevärt ökar risken för hjärtsjukdom.   De 30 procent i befolkningen som har dubbla anlag av riskvarianten har 40 procents ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med dem som inte har varianten. Fyndet publiceras i tidskriften Nature. - Genvarianten ligger mellan gener i DNA utan tidigare känd funktion men påverkar  SORT1-genen och ger…

Petru Liuba: Forskning för att förebygga framtida hjärtsjukdomar

Petru Liuba
Tidiga förändringar i blodkärl hos barn med typ I diabetes kan leda till hjärtbesvär senare i livet. Nu försöker forskare i Lund och Malmö förstå mekanismen bakom detta för att göra det möjligt att hitta dessa patienter tidigt i livet och kunna förebygga skadorna. – Vi är i början av en jättespännande studie där vi samarbetar med Åke Lernmarks forskargrupp i Malmö, säger Petru Liuba som är barnkardiolog och arbetar på Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus…

Håkan Arheden: Världsunik teknik visar hur hjärtat pumpar

Håkan Arheden
Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund har utvecklat en ny metod för att åskådliggöra blodflödet i hjärtat. Bilden visar hur blod från vänster förmak fyller vänster kammare under hjärtats fyllnadsfas. Källa: Hjärt-MR-gruppen vid Skånes universitetssjukhus Lund. Hjärtats bristande pumpförmåga är en vanlig orsak till hjärtsjukdom. Vid Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum har man utvecklat en världsunik metod för att följa blodets väg genom hjärtat. Kunskapen kan bland annat användas för att förbättra behandlingen vid akut hjärtinfarkt. Håkan Arheden…

Prestigefyllt pris för hjärt- kärlforskning

Olle Melander
Olle Melander, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter och läkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö får det prestigefyllda priset Peter Sleight Award 2010. Priset, som delas ut av European Society of Hypertension består förutom äran också av 10 000 euro. - Det är naturligtvis mycket hedrande att få uppskattning för vad man gör och att det anses driva vården av hjärt-kärlsjukdomarna framåt, säger Olle Melander. Olle Melanders forskning handlar om hur man identifierar individer med hög risk…