Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stamceller kan motverka hjärtinfarkt

2015-10-14

För första gången visar en klinisk studie, med ett större antal patienter, att det finns ett samband mellan stamceller och risken att insjukna i hjärtsjukdomar.

– Det här är ett viktigt fynd eftersom det stärker teorin att stamceller har betydelse för förmågan att reparera blodkärl angripna av åderförkalkning, berättar Maria Wigren, forskare vid Lunds universitet.

mariawigren
Maria Wigren

I den aktuella studien analyserades blodprover från närmare 400 personer som under den efterföljande tioårsperioden drabbades av hjärtsjukdom. Resultaten visar att de personer som hade lägst nivå av tillväxtproteinet Stem cell factor (SCF), som styr tillväxten av stamceller, hade en nästan fördubblad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Studien visar också att rökare samt personer med diabetes var överrepresenterade bland dem med låga nivåer av SCF.

Stamceller med reparerande förmåga

Resultaten ger nya ledtrådar till vad som ligger bakom hjärtsjukdomar på människor, och är i linje med tidigare studier på celler och djur från andra forskare. Dessa har riktat ljuset mot en särskild typ av stamceller, så kallade vaskulära progenitorer, som anses en reparerande förmåga i blodkärlen.

– Ett läkemedel som kan stimulera det tillväxtprotein vi analyserat skulle kunna bli ett nytt sätt att minska risken för hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. Ett sådant läkemedel skulle i så fall kunna vara ett alternativ för de patienter med hjärtkärlsjukdom som inte får ett tillräckligt bra skydd med de behandlingar vi har idag, säger Jan Nilsson, professor med inriktning på hjärt-kärlsjukdom vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.Han menar att proteinet också är en lovande möjlighet till en ny markör för hjärtsjukdom.

Kartlade åderförkalkning i halspulsådern

De som ingick i studien undersöktes även med ultraljud för att kartlägga åderförkalkning i halspulsådern. Personer med höga nivåer av SCF hade färre förträngningar i halspulsådern, vilket styrker slutsatserna.

Förekomsten av stamceller styrs dock av flera faktorer och bland annat har genetiska skillnader, ålder och sjukdomsbild betydelse. Den aktuella studien styrker inte orsakssamband, poängterar forskarna, men menar samtidigt att studiens omfattning och storlek talar för att stamcellerna faktiskt har en viktig roll.

Text: BJÖRN MARTINSSON