Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Vikten av vikten – fetma som hälsofara

2015-11-03

Weight

Foto: Colourbox

Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Såväl undervikt som övervikt är förknippat med olika hälsorisker och sjukdom. I just detta nummer av Aktuellt om vetenskap och hälsa fokuserar vi på sjukdom orsakad av övervikt och fetma och varför fetma gör vissa av oss sjuka.

Framförallt handlar det om följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Diabetes typ 2 är i sig också en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Över 400 000 personer i Sverige har typ 2-diabetes.

Hälsosam mat och motion är ett bra recept för att i möjligaste mån undvika fetma med sjukdom som följd. Men samtidigt spelar genetiken en stor roll i sjukdomsutvecklingen.

I detta nummer kan du läsa om den forskning som bedrivs kring arv och miljö, teknisk utveckling, kirurgi och livsstil för att hjälpa alla dem som drabbas.

Läs alla artiklar i temanumret!

Lagom är bäst

Fett bra med fett

Det dolda fettet kan ge svar om sjukdomar

Med dagens livsstil är det normalt att vara sjuk

Om kost och fetmagener

Ärftliga faktorer bakom fetma kartlagda

Goda vanor tidigt i livet minskar risken för fetma

Nya biomarkörer kan leda till nya läkemedel

“Jag hade prövat allt innan operationen”

Gastric bypass

Gastric bypass och diabetes

Tarmbakterier bidrar till fetma

Inflammerat fett skadligt för hjärta och kärl

Hjärt-kärlproblem

Fettlever

Lägre vikt mindre värk

Fetma ökar risken för mamma och barn

Visst samband mellan fetma och cancer

Hjälp att gå ner i vikt med intensivträning, kost och motivation

Säkrare träning med hjälp av träningsarmband

Målet är jämlik hälsa

Barns hälsa vid fetma

Motverka fetma med familjens hjälp

Räcker det att jag går ner i vikt?

Bra mat mot fetma och ohälsa

Behåll din muskelmassa

Nu kan du ta kontroll över din diabetes