Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lagom är bäst

2015-10-20
nyttig onyttig mat_COLOURBOX3414081
Illustration: Colourbox

Övervikt och fetma har utvecklats till ett globalt hälsoproblem som är starkt förknippat med bland annat hjärt-kärlssjukdomar och diabetes. Även undervikt är förknippat med olika hälsorisker och vi har tidigare skrivit om bland annat ätstörningar, energibrist hos ungdomar som tränar och äldre som lider av undernäring. I det här numret fokuserar vi dock på fetma och försöker belysa varför vi blir sjuka av fetma.

Fett är det mest effektiva sättet att lagra energi och vi behöver fett för att kroppen ska fungera. Fettets naturliga lagringsplats är fettcellerna i vårt underhudsfett och fettvävnaden behövs för säker fettlagring. Problem kan uppstå när fettcellerna inte klarar av att lagra mer fett. Fettet svämmar då över och läcker ut till andra ställen i kroppen där det kan ställa till med skada, till exempel i blodkärl, muskler eller runt de viktiga organen innanför bukhinnan. Alla med fetma blir dock inte sjuka och varför det är så har blivit föremål för intressant och betydelsefull forskning.

Att undvika fetma handlar rent krasst om att inte stoppa i sig mer energi än vad vi gör av med men vårt moderna samhälle gör det inte enkelt för oss. Genetiskt är vi fortfarande stenåldersmänniskor och våra kroppar är anpassade till en ojämn tillgång på mat där god tillgång varvas med perioder av svält. Detta krockar med vår västerländska livsstil med närmast obegränsad tillgång på mycket energirik mat, samtidigt som vi rör oss allt mindre. Med dagens livsstil är det kanske normalt att vara sjuk?

En del av oss bär dessutom på olika riskgener för både fetma och andra fetmarelaterade sjukdomar och är därmed ännu känsligare för de yttre faktorerna. Men det ger oss också kunskap om hur vi genom att ändra vår livsstil kan hålla generna i schack så att vi inte blir feta.

Det forskas också intensivt kring stöd till livsstilsändring, individanpassade behandlingar, kost som ökar förbränningen och får oss att känna mättnad, olika träningsformer eller tarmflorans betydelse. Ibland krävs kirurgiska ingrepp som hjälp på vägen. Som en intressant bieffekt av fetmaoperationerna har man sett att nästan alla med typ 2-diabetes blir fria från sjukdomen bara några dagar efter operationen. Att förstå hur detta går till skulle kunna öppna för nya behandlingar och kanske även bota typ 2-diabetes.

Välkomna att läsa mer om varför vi blir sjuka av fetma och vad vi kan göra för att förindra det.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ