Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se filmen Malmö Offspring Study – Malmö familjestudie

2013-04-14

Malmö Offspring Study, Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer.

Målet är att ge forskningen tillgång till ny information om hur sjukdomar sprids inom familjer, inte bara via genetiskt arv utan också via livsstil, sociala mönster och hälsovanor. Studien drivs gemensamt av Lunds universitet och Region Skåne med stöd av EU.

– Trots medicinska framsteg pekar allt på att folksjukdomarna kommer att förbli en av våra största utmaningar även i framtiden. I Malmö Offspring Study hoppas vi att med deltagarnas hjälp få ny och viktig kunskap om hur arv och miljö påverkar oss, säger Peter Nilsson som är huvudansvarig för studien tillsammans med Olle Melander, båda professorer vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Text & film: SARA LIEDHOLM