Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärt-kärlproblem vanligt bland både kvinnor och män

2015-10-20

Motion blur aspect of people crossing the street in a big city blue tones_dreamstime_7337278

Foto: Dreamstime

Historiskt har fler män än kvinnor drabbats av hjärt-kärlsjukdom, och det har även påverkat forskning och sjukvård. Utgångspunkten har främst varit männens sjukdomsbild och vårdbehov. Men också bland kvinnor är hjärt-kärlsjukdomar mycket utbredda.

– I grund och botten är det samma sjukdomsförlopp hos kvinnor och män, men med en del skillnader. Bland annat drabbas kvinnor vanligen senare än män av hjärt-kärlproblem eftersom de under fertil ålder har ett naturligt skydd som troligen beror på östrogen. I både forskning och sjukvård finns idag medvetenhet om att vi behöver ta hänsyn till olikheter mellan könen, säger Jan Nilsson.

Totalt sett minskar hjärt-kärlsjukdomarna i Sverige, men det gäller inte alla diagnoser och åldersgrupper.

Läs även artikeln Inflammerat fett skadligt för hjärta och kärl

Text: BJÖRN MARTINSSON