Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?

äldre man får läkemedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Smärta och värk, Äldre
2014-11-19
Foto: Dreamstime Inom Region Skåne är flera projekt för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning på gång. Fokus för studierna är att rätta till brister i kommunikation mellan olika vårdformer och att undvika slentrianmässig användning av läkemedel som kanske gör mer skada än nytta. – Det är faktiskt så att uppemot 35 % av alla akuta sjukhusinläggningar bland äldre beror på biverkningar. Därför är det otroligt viktigt att vi alltid försöker göra…
Läs mer

Kyla + smärta + vitlök + senap = sant

vitlök
Kategori: Feature, Smärta och värk
2014-11-17
Foto: Colourbox För vissa människor upplevs kyla inte bara som kall utan som direkt smärtsam. Det behöver inte ens handla om riktigt låga temperaturer, utan bara temperaturer under 20 °C. En grupp forskare i Lund har nu funnit vad det är i kroppen som åstadkommer denna koppling mellan kyla och smärta. Det visar sig vara samma receptor (mottagare) som reagerar på de starka ämnena i senap och vitlök. Peter Zygmunt och…
Läs mer

Träning motverkar huvudvärk hos unga flickor

Birthe Tornoee
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2014-09-03
Upp till var femte tonårstjej lider av spänningshuvudvärk. Birte Tornøe vid Lunds universitet har funnit ett samband mellan frekvent huvudvärk, kondition och muskelstyrka. I Birte Tornøes forskning har målgruppen främst varit flickor mellan 9 och 18 år med huvudvärk i genomsnitt 20 dagar i månaden. Resultatet av studien visar att dålig kondition och svag muskelstyrka i skuldermuskulaturen ökar risken för huvudvärk, men att styrketräning av skuldernas muskler tre gånger i veckan kan reducera antal huvudvärksdagar.…
Läs mer

Vitlöksreceptor kan ge bättre läkemedel för hjärta och kärl

vitlök
Nyckelord:
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Hjärta och blodkärl, Smärta och värk
2014-08-06
Foto: Colourbox Kroppens egna gaser, kvävemonoxid och svavelväte, bildar ett ämne som reglerar blodflöde och blodtryck genom att aktivera en av cellernas jonkanaler, den sk vitlöksreceptorn. Dessa nya rön från en internationell forskargrupp som bygger vidare på tidigare lundaforskning kan få stor betydelse för nya läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar. Upptäckten att gasen kvävemonoxid (NO) bildas i kroppen och fungerar som en viktig signalmolekyl, som sköter kommunikation mellan celler, belönades 1998 med Nobelpriset. Sedan dess…
Läs mer

Tio tips för att slippa paddnacke och sms-tumme

slipp paddnacke och sms-tumme
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barn och ungdomar, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2014-06-09
Illustration: Carin Carlsson, Ritbolaget Det blir allt vanligare med värk i nacke, axlar och händer som orsakats av för ensidigt arbete med dator, surfplatta eller mobil. Det finns ingen arbetsställning som är helt rätt, utan det gäller att hela tiden variera och ta pauser. Stöd för underarmen är viktigt eftersom spänningar i hand och arm fortplantas uppåt till musklerna i axel och nacke och ger besvär där. Undvik extrem framåtböjning som…
Läs mer

Ökad aktivitetsförmåga ger bättre smärthantering

Ökad aktivitetsförmåga ger bättre smärthantering
Nyckelord:
Kategori: Smärta och värk, Vad forskar du om?
2014-04-30
I en avhandling från Lunds universitet visar arbetsterapeut Elisabeth Persson att ökad aktivitetsförmåga är kopplad till bättre smärthantering och att kvinnor och mäns aktivitetsproblem skiljer sig åt. Även om det idag finns mycket smärtforskning är arbetsterapeutisk forskning inom långvarig smärta och smärthantering i princip obefintlig i jämförelse med andra behandlingsalternativ. Cirka 30 procent av samtliga längre sjukskrivningar i Sverige beror på långvarig smärta. Patientgruppen är stor och interdisciplinär smärtrehabilitering, när patienterna träffar flera olika yrkesgrupper,…
Läs mer

Värktabletter eller inte?

Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2013-11-05
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av artros är det först efter att man har prövat en mer aktiv livsstil och att minska vikten som man bör välja att behandla artros med värktabletter. För en del med artros kan smärtstillande mediciner vara en hjälp för att få livet att fungera och för att klara av att träna. Vid smärta som beror på artros är värktabletter som innehåller paracetamol (Alvedon,…
Läs mer

Sjukgymnastik förbättrar sexlivet för kvinnor med ledgångsreumatism

Kristina Areskoug Josefsson
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2013-09-10
En stor andel av patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, har problem i sitt sexliv. En avhandling vid Lunds universitet visar dock att sjukgymnastik vid ledgångsreumatism förbättrar sexuell hälsa med bättre rörlighet och kondition, minskad smärta och större självförtroende. Reumatoid artrit är en kronisk ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och ger smärta, ökad trötthet och nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. - När kroppskontakt medför smärta och det…
Läs mer

Teamarbete grunden för lyckad smärtrehabilitering

Nackskada i samband med trafikolycka
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk
2013-09-05
– Väldigt många med långvarig smärta kan bli mycket bättre. Olyckan har hänt och den kan inte göras ogjord, men vi kan hjälpa patienten att komma vidare och få vardagen att fungera igen. Eva-Maj Malmström är sjukgymnast och arbetar vid ”Kompetenscentrum område nackbesvär efter olycka” tillsammans med överläkare Hans Westergren. De arbetar vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Skånes universitetssjukhus med människor som drabbats av långvarig nacksmärta och funktionsnedsättning efter olycka.…
Läs mer