Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Långvarig smärta

2019-10-09
Bild: iStock/Marina 113

I föreläsningen om långvarig smärta tas upp bakgrund, orsaker, behandling, forskning, fysiologiska och psykologiska samband. Samt om hur det är att leva med långvarig smärta.

 

NÄR: Tisdagen den 15 oktober 2019, kl 17.30–19.30

VAR: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.

Välkommen! Fri entré (320 platser). Ingen förhandsanmälan.

 

Se föreläsningen i efterhand

Program

17.30–18.15 Långvarig smärta Åsa Ringqvist, överläkare, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus.

18.15–18.30 Paus med frukt och vatten

18.30–19.30 Långvarig smärta, fortsättning och frågestund Åsa Ringqvist, överläkare, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus.

Föreläsningen arrangeras av Skånes universitetssjukhus; Smärtrehabilitering, Kunskapsområde långvarig smärta och Patientforum

Program som pdf

Några av våra artiklar och andra föreläsningar om smärta

Enkelt sätt att mäta smärta öppnar för bättre eftervård

Smärta på gott och ont

Smärta – vän eller fiende?

Objektiv fysisk funktion inte sämre hos de med långvarig smärta