Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Migrän

2020-05-20

Redan i mitten på 1980-talet hade han riktat sina misstankar mot att den lilla molekylen CGRP, en signalsubstans i hjärnan, spelade en central roll vid migrän. Först blev han inte trodd av forskarsamhället och det skulle dröja länge innan läkemedelsbolagen vågade satsa på hans idéer.

I podden träffar vi Lars Edvinsson, forskaren och läkaren vars upptäckt lagt grunden för fyra nya läkemedel som blivit godkända för behandling av frekvent episodisk migrän och kronisk migrän. Medicinen ges i förbyggande syfte och hjälper tre av fyra personer med svår migrän. Men varför hjälper det inte alla? Det är något forskarna söker svar på, och då får vi anledning att återkomma till det så småningom.

Men Lars Edvinsson nöjer sig inte med detta. Fler kvinnor än män drabbas av migrän och där misstänker man en hormonell aspekt. Nya projekt är på gång där han hoppas kunna ta fram underlag för mediciner som kan hjälpa kvinnor med menstruationsrelaterad migrän.

Poddintervjun med Lars Edvinsson spelades in i oktober 2018 men texten ovan är uppdaterad med hur han har gått vidare i sin forskning.

Text och poddintervju: EVA BARTONEK ROXÅ