Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smärta – på gott eller ont

2018-06-08

Idag lever upp emot 15 procent av Sveriges befolkning med svår huvudvärk och smärta i käksystemet, vilka ofta kan relateras till just stress. Smärta är förmodligen den faktor som ökar stress allra mest. På Tandvårdshögskolan i Malmö behandlas patienter som drabbats av svår smärta i käksystemet.

Per Alstergren är professor i orofacial smärta och käkfunktion och forskar bland annat på vad som händer i hjärnan vid smärta i käksystemet och mer specifikt vad som sker vid kronisk smärta. Hur kan kunskapen användas för att hjälpa patienter att leva med sin smärta och hur kan vården utveckla behandlingsmetoder? Hur kan vi på sikt arbeta mer preventivt för att förbättra stresshanteringen i samhället?

Föreläsningen ingår i Malmö universitets föreläsningsserien  I huvudet på en professor

Läs även: När stressen sätter sig i käkarna