Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Äldres smärta

2020-05-20
Foto: iStock.com/SolStock

Åren sätter sina spår när du åldras – fysiskt och psykiskt. Huden tappar sin spänst, kroppen orkar inte lika mycket längre, ämnesomsättningen blir sämre, fötter och ben värker och du kan inte sova. Långvarig smärta och värk är vanligt. Men måste det göra ont att bli gammal?

Definitionen av långvarig smärta är en smärta som varar mer än tre månader. Drygt hälften av alla besök på vårdcentral handlar om långvarig smärta och olika beräkningar visar att mellan 10 och 20 procent av Sveriges befolkning är drabbad. Hos äldre är siffrorna ännu högre.

Lena Sandin Wranker disputerade 2016 vid Lunds universitet med en avhandling där hon studerat skillnader i smärta hos äldre män och kvinnor. Den visade bland annat att bara häften av de äldre män som upplever smärta i kroppen behandlas för det, och att kvinnor har mest problem och medicinerar mer mot smärta än vad män gör.

Foto: Angereds närsjukhus

– Bland äldre över 60 år har över hälften (55 procent) långvarig smärta och kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Varför de äldre männen inte har lika ont vet vi inte, säger Lena Sandin Wranker, forskare på deltid vid Lunds universitet men som också är anställd vid Göteborgs universitet och överläkare vid smärtmottagningen på Angereds närsjukhus. Hon förklarar att svårigheten med att behandla långvarig smärta hos äldre är att de kan ha flera sjukdomar parallellt och andra mediciner insatta.

Kroppens delar åldras olika snabbt

Olika delar av kroppen åldras i olika takt. När vi blir äldre avtar kroppens styrka och uthållighet, funktioner i kroppens organ blir nedsatta och vi får ett sämre immunförsvar. Det gör ont i muskler, leder, skelett och ibland nerver.

För äldre kan långvarig smärta ofta leda till att de undviker aktivitet, både fysiskt och socialt. Passivitet och ett minskat socialt liv bidrar till att smärtan ökar och begränsar individen ytterligare. Långvarig smärta påverkar även sömnen och den som inte får sova blir till slut trött av smärtan och utmattad av sömnbrist. Individen hamnar i en ond smärtspiral och det blir svårare att bli smärtfri.

Multisjuklighet försvårande faktor vid smärtbehandling

Lena Sandin Wranker betonar smärtans inverkan på livskvaliteten och vikten av att sjukvården tar den på allvar. Det kan finnas olika hjälpmedel som underlättar i vardagen eller rehabilitering. Hon förklarar att svårigheten med att behandla långvarig smärta hos äldre är att de kan ha flera sjukdomar parallellt och andra mediciner insatta.

– När njur- och leverfunktionen minskar med åldern tål du heller inte alltid mediciner på samma sätt. Därför kan det vara problematiskt att behandla långvarig smärta hos äldre utan allt-för stora biverkningar. Samtidigt förekommer fördomar om att värk och smärta hör ihop med hög ålder och att det ska vi kunna acceptera. Men det finns sätt att förebygga smärtan och minska risken för värk, menar Lena Sandin Wranker.

– Att röra på sig är viktigt för att hålla igång kroppens och hjärnans egna smärtbromsar. Trettio minuters promenad om dagen räcker, och orkar du inte för att du har för ont kan du alltid dela upp träningen. En konditionsträning som inte belastar är att träna i varmvattenbassäng.

Text: TOVE GILVAD