Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rökning försämrar för den klämda nerven

2017-01-19

Att en nerv hamnar i kläm kan ställa till stora problem, och ibland krävs en operation för att bli av med besvären. Inte alla blir bra av operationen – men ny forskning visar att man kan förbättra chanserna genom att sluta röka.

Vårt komplexa nervsystem koordinerar kroppens olika funktioner och rörelser. Nerverna, som utgår från hjärnan och ryggmärgen, varierar mycket i storlek. De minsta nervtrådarna är för små för att uppfatta med blotta ögat medan de största nervstammarna kan vara tjocka som ett finger. På vägen ut till våra händer och fötter löper nerverna genom ett antal trånga passager, och om det blir för trångt kläms nerven. En nerv i kläm kan orsaka stora problem med smärta, fumlighet, svaghet och känselstörningar.

Karpaltunnelsyndrom

Det vanligaste stället för en nerv att hamna i kläm är i handleden. Här ska den kraftiga medianusnerven passera genom det som kallas karpaltunneln – en tunnel i handleden som byggs upp av handlovens ben på ena sidan och ett kraftigt ligament på andra sidan. Anledningarna till att det blir för lite plats för nerven i tunneln är många. Det kan t.ex. vara för att man samlar på sig vätska under en graviditet eller för att man arbetat med vibrerande verktyg under många år. Hos många som drabbas kan man inte hitta en säker orsak.

Vanligast hos medelålders kvinnor

Att nerven hamnar i kläm på handledsnivå kallas för karpaltunnelsyndrom och är vanligast hos medelålders kvinnor. Vi vet också att personer med diabetes har större risk att drabbas än friska personer.

Om besvären är måttliga kan karpaltunnelsyndrom behandlas med en skena som fixerar handleden nattetid eftersom många har mest besvär på natten. Om besvären är stora är den bästa behandlingen en operation där man klyver ligamentet som ligger ovanpå nerven för att skapa mer plats. De flesta blir bra av operationen, men en del har fortsatta besvär. Vår forskargrupp jobbar med att ta reda på varför alla inte blir bra efter operationen.

Rökare har mer besvär efter operation

Vi har kommit fram till att personer som röker oftare har mer besvär efter operationen än personer som inte röker – det kan därför löna sig att sluta röka för att behandlingen ska ha bättre effekt. Forskningen har också visat att personer med diabetes oftare har kvarvarande besvär. Det kan bero på att nerverna är känsligare för att hamna i kläm hos personer med diabetes eftersom diabetessjukdomen skadar nerverna. Vi har sett i vår forskning att personer med diabetes som har diabetesskador på nerverna innan operationen har mer kvarstående besvär än friska.

Vi planerar nu en stor nationell studie för att vidare undersöka och förstå vad som händer hos personer med diabetes som drabbas av nervinklämning i handleden. Med ny kunskap hoppas vi kunna bidra till att vården av nervinklämningarna blir bättre – och kanske kan vi hitta sätt att förebygga sjukdomen innan den leder till en operation.

Text: MALIN ZIMMERMAN