Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Höstens nya professorer presenterar sin forskning

2016-11-24

Universitetshuset Lund

Psykisk hälsa mitt i livet. Blodsjukdomar. Blodprovstest för att rädda tarm och liv. Molekylära kartor som vapen mot cancer. Åderförkalkningsplack.
Det är några av de forskningsområden som rör vår hälsa som höstens nyinstallerade professorer vid Lunds universitet arbetar med.

De presenterar själva sin forskning i artiklarna nedan.

 

Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi
Blodprovstest för att rädda tarm och liv

Ulrika Bejerholm, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning
Psykisk hälsa mitt i livet

Anders Bengtsson, professor i reumatologi
När kroppen angriper sig själv

 Per Björkman, professor i infektionsmedicin
HIV och tuberkulos i globalt perspektiv

David Gisselsson Nord, professor i medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi
Molekylära kartor som vapen mot cancer

Isabel Goncalves, professor i kardiologi med särskild inriktning mot kärlforskning
På jakt efter åderförkalkningsplack

Ulf Jakobsson, professor i hälso- och vårdvetenskap
Primärvårdsforskning med äldrefokus

Elisabet Londos, professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition
Lewy body sjukdom – kliniska studier

Jonas Manjer, professor i kirurgi
Vem blir sjuk och varför?

Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin
Äldres läkemedel – hjälper och stjälper

Åsa Petersén, professor i medicinsk forskning med inriktning mot neurovetenskap
Från gen till framtidens behandlingar

Anna Porwit, professor i patologi
Att studera sjukdomar med flöde

Peter J Svensson, professor i koagulationsmedicin
Propp eller blödning, det är frågan

Karl Swärd, professor i experimentell medicinsk forskning med inriktning mot fysiologi
Cellers svar på mekaniska signaler

Sara Ek, professor i immunteknologi
Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling

Yvonne Granfeldt, professor i livsmedelsteknologi med inriktning mot nutrition
Livsmedel – livets medel

Malin Lindstedt, professor i immunteknologi
Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?