Viktigt med information om sex efter cancer

Viktigt med information om sex efter cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Sexuell hälsa
2016-06-01
Else-Marie Rasmusson driver idag en rådgivningsmottagning kring sexuell hälsa inom cancerrehabilitering. Foto: Roger Lundholm – Hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? När det kommer till sex är det oftast unga och friska människor som beskrivs och inte en skallig 62-årig dam som precis genomgått cytostatikabehandling. Det säger Else-Marie Rasmusson som efter 20 års arbete som sjuksköterska inom onkologi satte sig i skolbänken för att…
Läs mer

Cancerceller blir farligare med hjälp av fett

Cancerceller blir farligare med hjälp av fett
Nyckelord:
Kategori: Cancer,
2016-05-30
Cellbilderna föreställer cancerceller där cellkärnorna färgats med ljusblått och fettdropparna i rött. Bild: Belting forskargrupp Man vet numera att inte alla cancerceller är lika aggressiva – de flesta går att oskadliggöra med strålning och cellgifter. Somliga kan dock lyckas överleva, och senare få tumören att tillväxa och sprida sig. Forskare vid Lunds universitet har nu funnit att vissa cancerceller kan samla på sig fettdroppar, som verkar göra dem mer aggressiva och…
Läs mer

Japansk metod bra vid operation av tarmtumörer

Henrik Thorlacius
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Mage och tarm,
2016-05-26
Vid Skånes universitetssjukhus har ett nytt sätt att ta bort polyper och tidig cancer i tjocktarmen införts. Nyligen presenterades en studie av införandet som gjorts på ett 100-tal patienter vid kirurgienheten. Metoden, endoskopisk submukosadissektion (ESD), har flera fördelar för patienten. Större polyper kan tas bort i en bit istället för att först delas i mindre bitar. Detta underlättar bedömningen av tumörens utbredning och minskar risken för oönskad spridning. Många av patienterna slipper också öppen kirurgi…
Läs mer

Ökad kännedom om cancerceller genom ny ultraljudsmetod

Ökad kännedom om cancerceller genom ny ultraljudsmetod
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer
2016-05-20
Forskare vid Lunds universitet och Massachusetts Institute of Techniology har utvecklat en metod för att analysera och skilja ut celler som finns i blodet. I förlängningen kan metoden, som går under namnet isoakustisk fokusering (eng. iso-acoustic focusing), få betydelse för att mäta cancerbehandlingars effektivitet på individer. I korthet innebär den nya metoden att celler exponeras för ultraljud när de flyter fram genom en så kallad mikrokanal inuti ett chip. De enskilda cellerna separeras i ljudfältet…
Läs mer

Individuell cancerbehandling är målet

Individuell cancerbehandling är målet
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-05-20
Hennes forskning bidrar till att utveckla metoder för mer individuella cancerbehandlingar. Genom att upptäcka metastaser tidigt och studera cellers beteende, skapas bättre möjligheter till korrekt och tidig diagnos samt mer direktverkande medicinering. Foto: Malmö högskola I sitt avhandlingsarbete har Zahra El-Schich utfört fyra olika studier, som framför allt fokuserar på teknikutveckling inom cancerforskning och behandling via cellgifter. – Förhoppningen är att vi i framtiden, genom att analysera celler från en cancerpatient,…
Läs mer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer

Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-05-19
Statiner är ett kolesterolsänkande läkemedel som nästan en miljon svenskar tar för att minska sin risk för hjärt-kärlsjukdomar. Men kanske statinerna också kunde bli ett läkemedel mot bröstcancer? Det hoppas i alla fall Signe Borgquist, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus. Med 9 000 nya fall om året är bröstcancer kvinnans vanligaste cancersjukdom i Sverige. Siffran har stigit stadigt i takt med att befolkningen åldras. Att kvinnor föder barn senare, att allt…
Läs mer

Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt

Cancermedicin skyddar längre än tidigare känt
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2016-05-13
Den som behandlats med läkemedlet tamoxifen efter hormonberoende bröstcancer har större möjlighet att överleva också på lång sikt. Det visar en ny studie från en forskargrupp vid Lunds och Linköpings universitet. – Resultatet leder förhoppningsvis till att fler kvinnor kommer att fullfölja behandlingen, säger läkaren och forskaren Maria Ekholm. Tamoxifen brukar ges som tilläggsbehandling efter hormonberoende bröstcancer för att minska risken för återfall och död i sjukdomen. Hittills har det varit oklart vilken betydelse läkemedlet…
Läs mer

Säker metod att skapa nytt bröst från den egna kroppen

Säker metod att skapa nytt bröst från den egna kroppen
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-05-11
Efterfrågan av kroppsegen bröstrekonstruktion ökar bland kvinnor som genomgått bröstcancer. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras för första gången en mer omfattande svensk överblick av DIEP-lambå, den vanligaste metoden för kroppsegen bröstrekonstruktion i Sverige. Hälften av de kvinnor som tvingas avlägsna hela bröstet till följd av sin bröstcancer önskar någon form av kirurgi där bröstet rekonstrueras. Man kan då antingen sätta in en protes eller rekonstruera bröstet med kroppsegen vävnad. DIEP-lambå (Deep Inferior…
Läs mer

Att förebygga hudcancer

Att förebygga hudcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer,
2016-05-10
  Foto: Roger Lundholm Mellan 9 och 13 maj 2016 pågår Euromelanoma Day – en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.  Här kan du läsa om forskning som görs för att bekämpa hudcancer. Mot säkrare prognoser vid hudcancer Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter Kombination kan stoppa spridning av hudcancer Tejp kan förenkla hudcancerdiagnos Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer Så här minskar du risken…
Läs mer

Målstyrda missiler mot farliga cancerceller

Målstyrda missiler mot farliga cancerceller
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer,
2016-04-20
Målstyrda missiler med en för cancerceller dödlig last av cellgifter, som tar sig in i cancercellerna utan att skada intilliggande frisk vävnad. Det är en vision som funnits länge inom cancerforskningen, men som varit svår att genomföra. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu tagit ett avgörande steg på vägen. Mattias Belting, professor vid Lunds universitet och överläkare i onkologi vid Skånes univeristetssjukhus. Foto: Björn Martinsson. – Vi har arbetat i…
Läs mer