Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer

Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-10-07
Bild: Colourbox En forskargrupp i immunteknologi i Lund har nyligen avslutat patientstudier ibland annat Kina och Spanien för att utvärdera och vidare förfina testet. I dessa tvärvetenskapliga studier har de med hjälp av sin unika teknik visat att de kan hitta en uppsättning biomarkörer i blod som kan användas för att spåra cancern. Detta "fingeravtryck" kan sedan användas för att diagnosticera cancer. Studierna visar att tekniken är både är känslig och specifik när…
Läs mer

Ett steg närmare ny behandling mot leukemi

blodceller
Nyckelord: ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-09-30
Bild: Dreamstime Akut myeloisk leukemi, AML, är en typ av blodcancer som är svår att bekämpa med dagens cellgifter. Cancerforskare i Lund har tidigare visat att det är möjligt att angripa AML-stamceller med hjälp av antikroppar som är riktade mot strukturer som är unika för just dessa cancerceller. Nu har forskarna visat att detta fungerar inte bara i provrör utan även i möss. – Att kunna visa att det fungerar i levande system är ett…
Läs mer

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-09-28
Patienter med cancer i övre luftvägar och svalg som har spridning av sin tumörsjukdom till lymfknutor på halsen har traditionellt behandlats med strålbehandling följt av en operation av lymfknutorna på halsen. Denna behandlingskombination ger ofta svåra och livslånga biverkningar såsom sväljningsproblem och nedsatt rörlighet i nacke/skuldra. Johanna Sjövalls avhandling visar hur bilddiagnostik med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) kan minska behovet av operationer i denna patientgrupp. – PET ger möjligheten att utvärdera resultat av behandlingen och…
Läs mer

Ny diagnosmetod för prostata- och tjock­tarmscan­cer

Ny diagnosmetod för prostata- och tjock­tarmscan­cer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-09-04
Risken för att utveckla en tumörsjukdom ökar om det finns förändringar i de viktiga proteiner som styr celltillväxt. I en ny avhandling från Lunds universitet visar Karunakar Saamarthy att proteinet Bcl-3 har stor betydelse för att kunna ställa en tidig diagnos av prostata- och tjocktarmscancer. Karunakar Saamarthy. Foto: Åsa Hansdotter Många av de förändringarna som har med cancerutveckling att göra kommer av en förändring av det genetiska materialet vilket ger en…
Läs mer

Vanligt växtämne kan bli framtida cancerläkemedel

Vanligt växtämne kan bli framtida cancerläkemedel
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Månadens vetenskapliga artikel
2015-09-03
Ett ämne som finns naturligt i växter och citrusfrukter kan kanske i framtiden användas mot cancer. Forskningen bygger på möjligheterna till målinriktad behandling riktad mot ett protein, gamma-tubulin, som finns i cellkärnan. Mikrotubuli finns i stor mängd i cellen. De plockar ut kromosomer vid celldelningen, och uppförstorade i ett elektronmikroskop ser de ut som rör. Maria Alvarado-Kristensson - Gamma-tubulin kontrollerar tillväxten av mikrotubuli, men det verkar av allt att döma även…
Läs mer

Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer

Varningsflaggor för cancer – de 8 vanligaste alarmsymtomen vid cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-08-25
Ju tidigare cancer upptäcks desto bättre är i regel prognosen. Lär dig känna igen de vanligaste varningsflaggorna för cancer hos framför allt äldre. Regionalt Cancercentrum Syd har sammanställt fakta om åtta alarmsymtom som signalerar cancer hos mer än fem procent av patienterna. Blodbrist Blod i avföringen Blodig upphostning Blod i urinen Gynekologisk blödning Knuta i bröstet Ojämn prostata vid palpation Sväljningssvårigheter Blodbrist (anemi) Blodbrist, anemi, kan ge symtom i form av trötthet, andfåddhet, blekhet, huvudvärk eller hjärtklappning. Symtomet som…
Läs mer

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel

Nya och oväntade rön kring RNA-läkemedel
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2015-08-19
För första gången någonsin har forskare lyckats avbilda och filma hur det går till när RNA-baserade läkemedel, så kallade siRNA, levereras till det inre av kroppens celler. Fynden väntas ha avgörande betydelse för sjukdomar där det idag saknas effektiv läkemedelsbehandling. Det är ett forskarlag från Lunds universitet, Boston Children’s Hospital och Harvard Medical School som står bakom de nya rönen. Studien publiceras i Nature Biotechnology. Under andra hälften av 1990-talet upptäckte forskare att siRNA d.v.s. små…
Läs mer

Antistress-hormon kan signalera bröstcancerrisk

Antistress-hormon kan signalera bröstcancerrisk
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnors hälsa
2015-07-19
En ny studie från Lunds universitet visar att kvinnor med låga nivåer av ett antistress-hormon hade ökad risk att insjukna i bröstcancer. Studien är den första i sitt slag på människor, och den verifierar tidigare, liknande observationer från djurförsök. De nya rönen om en möjlig markör för risken att utveckla bröstcancer presenteras i den ansedda tidskriften Journal of Clinical Oncology. Det gäller ett i blodet fritt cirkulerande hormonämne, enkephalin, med smärt- och ångestdämpande egenskaper. Enkephalin stärker…
Läs mer

Ny studie om mikroRNA vid prostatacancer stärker tidigare rön

Yvonne Ceder
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-06-30
Yvonne Ceder, forskare vid Translational Cancer Research, Medicon Village, Lunds universitet. Foto: Nina Nordh Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer. I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats i tidskriften Carcinogenesis visar Yvonne Ceder…
Läs mer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer

Förbättrad bilddiagnostik kan underlätta behandling av prostatacancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2015-06-25
Nya metoder baserade på modern bildteknik och matematiska modeller öppnar möjligheter att förbättra diagnostiken vid prostatacancer. Det visar en avhandling från Lunds universitet. Giuseppe Lippolis (t.v.) tillsammans sin handledare, professor Anders Bjartell. Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer, och den vanligaste bland män i Sverige. Sjukdomen är heterogen, dvs. det finns en stor mängd undertyper och uttrycksformer. Men hittills har varken diagnostik eller behandling matchat de många individuella behoven i…
Läs mer