Nanopartiklar som känner igen aggressiva cancerceller

provrör
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2016-01-14
Med dagens tekniker är det svårt att hitta cancerceller som metastaserar. Nu har forskare från Malmö högskola i samarbete med tyska kollegor tagit fram ett konstgjort lektin bestående av nanopartiklar som specifikt känner igen och märker in aggressiva metastaserande cancerceller. Metoden med nanopartiklar har hittills bara provats i laboratoriemiljö men den öppnar för nya möjligheter till snabbare behandling av de mest dödliga formerna av cancer. Foto: Colourbox – Det konstgjorda lektinet…
Läs mer

Gentypning av njurtumör hos barn ger bättre behandling

Gentypning av njurtumör hos barn ger bättre behandling
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Feature
2016-01-07
Den vanligaste formen av njurtumör hos barn är Wilms tumör, även kallad nefroblastom. Det är en elakartad njurtumör som nästan uteslutande uppträder hos barn under sex år. Varje år drabbas 10–15 barn i Sverige – det är den sjunde vanligaste formen av barncancer. I de flesta fall har barnet inga symptom, utan tumören upptäcks oftast av att föräldrarna känner en knöl i barnets mage. Redan i fosterlivet så kan cellerna som ska bilda njuren börja…
Läs mer

Stamceller rostar sönder

Stamceller rostar sönder
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature
2015-12-16
Ingen har hittills på konstgjord väg lyckas producera blodstamceller i laboratoriet som kan fungera på ett effektivt sätt efter att de satts in i kroppen. Teorierna till varför det inte fungerar grundar sig på att forskare behöver veta mer om cellernas utvecklingsprocess. I en avhandling från Lunds universitet föreslås nu en ny alternativ förklaring till bristen på framgång i stamcellsforskningen. Den bygger på att de känsliga blodstamcellerna utsätts för en yttre miljö som gör att…
Läs mer

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-12-01
Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar. Andrea Markkula har undersökt kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos. Kroppsmått sätts även i relation till inflammatoriska markörer för att se om de kunde bidra med ytterligare prognostisk information. Följsamhet…
Läs mer

Syrebrist gör tumören mer aggressiv – nyckelprotein kartlagt

Syrebrist gör tumören mer aggressiv – nyckelprotein kartlagt
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Feature, Månadens vetenskapliga artikel
2015-11-30
Forskare vid Lunds universitet har kartlagt ett protein som kontrollerar hur nya blodkärl bildas i tumören vid cancersjukdomen neuroblastom. Kunskapen kan användas när man tar fram nya behandlingar mot cancerformer som blir aggressiva vid syrebrist. Neuroblastom är en ovanlig tumörform som årligen drabbar runt 20 barn i Sverige. Det finns fall då sjukdomen går tillbaka av sig själv och försvinner utan behandling, men hälften av de som insjuknar drabbas av aggressiva tumörer. Här tros proteinet…
Läs mer

Blodstamcellernas maskineri

Blodstamcellernas maskineri
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2015-11-29
Jenny Hansson är forskare på Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet - Jag vill se min forskning som när man tänder en lampa i ett tidigare mörkt rum. Inte bara en liten bordslampa utan mer en taklampa med lysrör som lyser upp hela rummet, förklarar Jenny Hansson forskare på Institutionen för laboratoriemedicin. Hon har just fått sex miljoner från Vetenskapsrådet för sin forskning om blodstamceller – en ansökan som hon skrev ihop…
Läs mer

3D-teknik hittade fler bröstcancertumörer

mammografibild
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Feature, Medicinsk teknik
2015-11-19
Det går att upptäcka fler bröstcancertumörer med hjälp av så kallad brösttomosyntes. Forskare vid Lunds universitet visar att metoden kan vara ett intressant alternativ till traditionell, tvådimensionell mammografiscreening.  Kristina Lång. Foto: Privat Kristina Lång, doktorand vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus, har undersökt huruvida tredimensionell brösttomosyntes skulle kunna användas för screening av större grupper av kvinnor, istället för den tvådimensionella mammografiscreeningen som är standard i svensk…
Läs mer

Lungcancerforskningen på stark frammarsch

Lungcancerforskningen på stark frammarsch
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Feature
2015-11-13
Varje år drabbas drygt 3 800 personer av lungcancer, vilket gör det till den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Trots det har lungcancerforskningen varit starkt eftersatt under lång tid med få effektiva behandlingsmöjligheterna som följd. – Lyckligtvis håller detta på att ändras. Lungcancerforskningen är på stark frammarsch och det kommer många nya behandlingsmetoder och nya läkemedel, säger cancerforskaren Johan Staaf. Han är docent vid Avdelningen för Onkologi och Patologi på Lunds universitet, där han tillsammans med…
Läs mer

Inlärningssvårigheter hos barn som behandlats för hjärntumör

Inlärningssvårigheter hos barn som behandlats för hjärntumör
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2015-11-12
Barn som behandlats för hjärntumör får ofta inlärningssvårigheter och dessa kan bli mer påtagliga ju äldre barnet blir. Det visar psykologen Ingrid Tonning Olsson i sin avhandling ”Beyond Survival – Cognition After Pediatric Brain Tumor” från Lunds universitet. Hjärntumör hos barn är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 70 barn i Sverige årligen. Under de senaste 40 åren har överlevnaden i barnhjärntumör ökat från under 40 procent till över 70 procent. Men överlevnaden är…
Läs mer

Korv med antioxidanter från bär ska mota cancer

Korv med antioxidanter från bär ska mota cancer
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar
2015-11-04
Foto: Colourbox Ett EU-finansierat forskningsprojekt ska göra framtidens korvar, biffar och andra charkuteriprodukter hälsosammare. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och ytterligare fyra europeiska forskningsinstitutioner har startat ett gemensamt projekt som ska minska risken för tjocktarmscancer – Sveriges vanligaste cancerform i mag-tarmkanalen. Att göra förädlade köttprodukter hälsosammare står högt på önskelistan bland världens livsmedelsforskare - inte minst efter att världshälsoorganisationen WHO nyligen klassat rökta och processade köttprodukter som grupp 1-carcinogener.…
Läs mer