Epigenetisk rubbning kan tas bort

illustration blod
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer
2016-02-11
Epigenetiska förändringar, som bestämmer vilka gener som är aktiva och vilka som inte är det, tros idag vara inblandade i en mängd tillstånd. Det gäller allt från beroendeproblem och depression till cancer och blodsjukdomar. Kristina Dott forskare om cancer. Foto: Ingela Björck Forskarvärlden har länge varit fokuserad bara på DNA. Men arvsmassan i sig är ju som en stängd användarmanual, som bara blir intressant när den öppnas och tas i bruk.…
Läs mer

Minoritet av tumörceller påverkar tumörens tillväxt och spridning

Minoritet av tumörceller påverkar tumörens tillväxt och spridning
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer
2016-02-05
Ny forskning visar att det är en liten minoritet av tumörcellerna hos neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln som bidrar till hela tumörens tillväxt och spridning. Fynden är av grundläggande biologisk betydelse för förståelse av cancercellers olika funktioner. Cancer uppstår till följd av mutationer och andra genetiska förändringar som stänger av de kontrollsystem för tillväxt som normalt finns i våra celler. Tidigare har man trott att alla cancerceller i en tumör har samma potential att växa och sprida…
Läs mer

Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?

Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-02-03
Sarkom är ett gemensamt namn för cancer i kroppens stödjevävnader. Det är en ovanlig sjukdom som är väldigt svår att ställa rätt diagnos på. För att förbättra diagnostiken och kunna skräddarsy behandling krävs molekylära undersökningar där man får svar på genetiska avvikelser. Charles Walthers avhandling från Lunds universitet handlar om vilka provtagningsmetoder som är mest kliniskt användningsbara för analyser. Tumörer i kroppens stödjevävnad eller bindväv är relativt vanliga och utgörs oftast av godartade fett- eller…
Läs mer

Enkel metod hittar elakartad äggstockscancer

Enkel metod hittar elakartad äggstockscancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnors hälsa
2016-01-22
Bild: Colourbox Med hjälp av ett vanligt, vaginalt ultraljud och en enkel metod för att bedöma tumörer i äggstockarna är det möjligt att anpassa behandlingen och slippa onödiga kirurgiska ingrepp. Det visar en ny, internationell studie där forskare från bland annat Lunds universitet deltagit. Metoden bygger på klassifikationen ”Simple Rules” där tumören som visas i ultraljudsbilden bedöms utifrån tio olika egenskaper, bland annat storlek och regelbundenhet i formen. I studien kopplade…
Läs mer

Ny metod upptäcker okända proteinformer

Ny metod upptäcker okända proteinformer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
2016-01-21
Med hjälp av en ny analysmetod har forskare vid Malmö högskola och universitetet i Bochum, upptäckt tidigare okända proteinformer. Upptäckten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar som till exempel alzheimer och cancer. Börje Sellergren. Foto: Leif Johansson - Våra resultat är mycket uppmuntrande! Det är första gången metoden med molekylära avtryck upptäcker helt nya biologiskt relevanta proteinformer, säger Börje Sellergren, professor vid Malmö högskola och verksam inom forskningscentrumet…
Läs mer

Studie utreder återfall i bröstcancer

Studie utreder återfall i bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer
2016-01-20
En grupp bröstcancerforskare i Lund, Uppsala och Stockholm har tillsammans dragit igång en studie som har för avsikt att kunna urskilja om ett lokalt återfall i bröstet är ett lokalrecidiv, det vill säga en spridning från ursprungstumören, eller en helt ny bröstcancer. Studien är ett av de nationella projekt som får stöd av Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Martin Sjöström och Mårten Fernö är två av forskarna i en ny studie…
Läs mer

Nanopartiklar som känner igen aggressiva cancerceller

provrör
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Feature
2016-01-14
Med dagens tekniker är det svårt att hitta cancerceller som metastaserar. Nu har forskare från Malmö högskola i samarbete med tyska kollegor tagit fram ett konstgjort lektin bestående av nanopartiklar som specifikt känner igen och märker in aggressiva metastaserande cancerceller. Metoden med nanopartiklar har hittills bara provats i laboratoriemiljö men den öppnar för nya möjligheter till snabbare behandling av de mest dödliga formerna av cancer. Foto: Colourbox – Det konstgjorda lektinet…
Läs mer

Gentypning av njurtumör hos barn ger bättre behandling

Gentypning av njurtumör hos barn ger bättre behandling
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Feature
2016-01-07
Den vanligaste formen av njurtumör hos barn är Wilms tumör, även kallad nefroblastom. Det är en elakartad njurtumör som nästan uteslutande uppträder hos barn under sex år. Varje år drabbas 10–15 barn i Sverige – det är den sjunde vanligaste formen av barncancer. I de flesta fall har barnet inga symptom, utan tumören upptäcks oftast av att föräldrarna känner en knöl i barnets mage. Redan i fosterlivet så kan cellerna som ska bilda njuren börja…
Läs mer

Stamceller rostar sönder

Stamceller rostar sönder
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Feature
2015-12-16
Ingen har hittills på konstgjord väg lyckas producera blodstamceller i laboratoriet som kan fungera på ett effektivt sätt efter att de satts in i kroppen. Teorierna till varför det inte fungerar grundar sig på att forskare behöver veta mer om cellernas utvecklingsprocess. I en avhandling från Lunds universitet föreslås nu en ny alternativ förklaring till bristen på framgång i stamcellsforskningen. Den bygger på att de känsliga blodstamcellerna utsätts för en yttre miljö som gör att…
Läs mer

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-12-01
Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar. Andrea Markkula har undersökt kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos. Kroppsmått sätts även i relation till inflammatoriska markörer för att se om de kunde bidra med ytterligare prognostisk information. Följsamhet…
Läs mer