Aggressiv behandling mot aggressiv cancer

Aggressiv behandling mot aggressiv cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-18
Behandling av Burkitt lymfom och diffust storcelligt B-cells lymfom bör ske med högintensiv behandling där man angriper cellcykeln från flera håll för att förhindra vidare celldelning. Cancerformen är botbar, men det krävs att man lyckas på första försöket. Tove Wästerlid visar i sin avhandling att högintensiv behandling är betydligt mer effektiv än lågintensiv behandling och bör ges till alla patienter som bedöms klara av den. Burkitt lymfom (BL) och diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) är båda…
Läs mer

Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer

Ny studie försöker hitta rätt läkemedelsdos som kan förebygga bröstcancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer
2016-11-16
Foto: Dreamstime I år får cirka 9 000 kvinnor i Sverige bröstcancer. Många av dem kommer att behandlas med tamoxifen, ett läkemedel som betydligt minskar risken för återfall i sjukdomen. Nu startar en stor forskningsstudie där friska kvinnor kommer att få läkemedlet tamoxifen i förebyggande syfte för att minska risken att drabbas av bröstcancer. Läs hela artikeln här Läs även Ny bröstcancerstudie ska identifiera optimal dos förbyggande läkemedel (nyhet från Skånes universitetssjukhus)
Läs mer

Hälsovetenskapens dag – för en bättre hälsa genom livet

Hälsovetenskapens dag - för en bättre hälsa genom livet
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbetsmiljö, Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Hjärnan och nervsystemet, Hälsa och livsstil, Psykisk (o)hälsa, Äldres hälsa
2016-11-08
Torsdagen den 17 november mellan 13.30 - 16.30 kan du komma och lyssna på föreläsningar om forskning kring nya arbetssätt för en bättre hälsa genom livet. Ms-relaterad trötthet i vardagen, vägar till arbete för personer med psykisk ohälsa, sjukvård i hemmet för barn och att undvika att falla är exempel på ämnen som kommer att tas upp. Välkomna till Health Sciences Centre, Baravägen 3 i Lund. Läs mer här
Läs mer

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
Sara Ek installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lymfom är en typ av cancer som utgår ifrån en viss typ av immunceller, lymfocyter. Min forskning fokuserar på de lymfom som uppkommer i en särskild typ av lymfocyter, B-celler. Normalt sett återfinns dessa celler i blod, lymfatisk vävnad såsom tonsiller och i benmärgen där B-cellerna producerar antikroppar som hjälper oss att förhindra och bekämpa infektioner. Huvudfokus för…
Läs mer

Vem blir sjuk och varför?

Vem blir sjuk och varför?
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?, Övrigt
2016-11-02
Jonas Manjer installerades som professor i kirurgi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Risken finns! Epidemiologen sätter siffror på faran och studerar sjukdomars utbredning i befolkningen. Redan detta kan ge värdefull information, men än mer spännande är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjukdomsförloppet för att därmed kunna förebygga sjukdomar och deras följder. Epidemiologer studerar oftast risk för att insjukna. Vi har i våra samarbeten också kunnat undersöka hur olika faktorer…
Läs mer

Molekylära kartor som vapen mot cancer

Molekylära kartor som vapen mot cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
David Gisselsson Nord installerades som professor i professorn i medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Cancer kommer inom en snar framtid att vara den vanligaste dödsorsaken i vårt samhälle. Det största problemet i modern cancerbehandling är att cancerceller förändrar sin arvsmassa och sina egenskaper efterhand som en tumör växer. När en tumör väl upptäcks innebär detta ofta att sjukdomen inte är enhetlig utan består av celler…
Läs mer

FAKTA Leukemier

FAKTA Leukemier
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Alla blodkroppar utvecklas från blodstamceller. Den utvecklingen kan ta olika riktning för att bilda alla de blodkroppar blodet består av. Tidigt i utmognaden sker en uppdelning i så kallade myeloiska eller lymfatiska celler. Därifrån kommer namnen på de grupper som man delar in leukemierna i, myeloiska respektive lymfatiska leukemier. Leukemier kan dessutom vara akuta eller kroniska. Vid akut leukemi uppstår ett fel tidigt i utvecklingen av blodkroppar och det blir en ansamling av omogna blodkroppar…
Läs mer

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Transplantationer med blodstamceller görs oftast för att behandla olika former av blodcancer. Ibland sparar man patientens egna stamceller inför en riktigt kraftig cellgiftsbehandling. Efter behandlingen förs de tillbaka för att hjälpa immunförsvaret att återhämta sig. Vid andra former av blodcancer vill man istället ge patienten ett helt nytt immunsystem som kommer från en donator och som bättre kan hjälpa till att bekämpa cancern. Det finns olika typer av stamceller runt om i kroppen och deras…
Läs mer

Barn som får leukemi

Barn som får leukemi
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Foto: iStock.com/Christopher Futcher Varje år upptäcks 700 nya fall av leukemi i Sverige. Av dessa är runt 100 barn. Men leukemi är inte en enda sjukdom utan många olika med varierande prognos och behandling. Man brukar dela in leukemi i akut och kronisk leukemi. Den kroniska varianten drabbar framförallt äldre personer, där mer än hälften är över 60 år. Akut leukemi förekommer i alla åldrar men utgör den vanligaste cancerformen hos barn. – Akut leukemi kan i sin…
Läs mer

Mördarceller ger dödssignal

Mördarceller ger dödssignal
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Målsökande antikroppar som blockerar leukemistamcellers möjlighet att föröka sig och samtidigt lockar till sig kroppens naturliga mördarceller. Dessa ger i sin tur dödssignalen till den sjuka stamcellen. Science fiction? Nej – bara en vanlig dag i labbet. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av leukemi hos vuxna och drabbar runt 350 personer varje år. Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en förhållandevis snäll cancerform som kan hållas i schack genom medicinering. Men den akuta formen har en mycket sämre prognos med en hög återfallsrisk. Ibland får…
Läs mer