Molekylära kartor som vapen mot cancer

Molekylära kartor som vapen mot cancer
Nyckelord: , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
David Gisselsson Nord installerades som professor i professorn i medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning. Cancer kommer inom en snar framtid att vara den vanligaste dödsorsaken i vårt samhälle. Det största problemet i modern cancerbehandling är att cancerceller förändrar sin arvsmassa och sina egenskaper efterhand som en tumör växer. När en tumör väl upptäcks innebär detta ofta att sjukdomen inte är enhetlig utan består av celler…
Läs mer

FAKTA Leukemier

FAKTA Leukemier
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Alla blodkroppar utvecklas från blodstamceller. Den utvecklingen kan ta olika riktning för att bilda alla de blodkroppar blodet består av. Tidigt i utmognaden sker en uppdelning i så kallade myeloiska eller lymfatiska celler. Därifrån kommer namnen på de grupper som man delar in leukemierna i, myeloiska respektive lymfatiska leukemier. Leukemier kan dessutom vara akuta eller kroniska. Vid akut leukemi uppstår ett fel tidigt i utvecklingen av blodkroppar och det blir en ansamling av omogna blodkroppar…
Läs mer

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?
Nyckelord: , , , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Transplantationer med blodstamceller görs oftast för att behandla olika former av blodcancer. Ibland sparar man patientens egna stamceller inför en riktigt kraftig cellgiftsbehandling. Efter behandlingen förs de tillbaka för att hjälpa immunförsvaret att återhämta sig. Vid andra former av blodcancer vill man istället ge patienten ett helt nytt immunsystem som kommer från en donator och som bättre kan hjälpa till att bekämpa cancern. Det finns olika typer av stamceller runt om i kroppen och deras…
Läs mer

Barn som får leukemi

Barn som får leukemi
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Foto: iStock.com/Christopher Futcher Varje år upptäcks 700 nya fall av leukemi i Sverige. Av dessa är runt 100 barn. Men leukemi är inte en enda sjukdom utan många olika med varierande prognos och behandling. Man brukar dela in leukemi i akut och kronisk leukemi. Den kroniska varianten drabbar framförallt äldre personer, där mer än hälften är över 60 år. Akut leukemi förekommer i alla åldrar men utgör den vanligaste cancerformen hos barn. – Akut leukemi kan i sin…
Läs mer

Mördarceller ger dödssignal

Mördarceller ger dödssignal
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Målsökande antikroppar som blockerar leukemistamcellers möjlighet att föröka sig och samtidigt lockar till sig kroppens naturliga mördarceller. Dessa ger i sin tur dödssignalen till den sjuka stamcellen. Science fiction? Nej – bara en vanlig dag i labbet. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av leukemi hos vuxna och drabbar runt 350 personer varje år. Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en förhållandevis snäll cancerform som kan hållas i schack genom medicinering. Men den akuta formen har en mycket sämre prognos med en hög återfallsrisk. Ibland får…
Läs mer

Register i kampen mot leukemi

Register i kampen mot leukemi
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Sverige brukar lyftas som ett föregångsland när det gäller att samla information om olika sjukdomar i register. Genom att kombinera registerinformation med den allt större kunskapen om den genetiska bakgrunden till uppkomsten av leukemier, hoppas forskarna kunna öppna för bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Gunnar Juliusson. Foto: Roger Lundholm Leukemier, precis som all annan cancer, har sin grund i mutationer, det vill säga skador på arvsmassan. Genom nya och bättre tekniker är det möjligt att identifiera allt fler typer av mutationer. Kronisk…
Läs mer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Njurar och urinvägar
2016-10-21
En särskild telefonlinje ifall du har blod i urinen kan korta tiden till behandling med nästan hälften ifall du har urinblåsecancer. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Cancer i urinblåsan (urotelial cancer) har länge brottats med alltför långa väntetider från symtom till behandling. Eftersom sjukdomen ofta upptäcks sent är det extra angeläget att vägen fram till behandling blir så kort som möjligt. Väntetiden beror delvis på patientens benägenhet att kontakta vården,…
Läs mer

Hur celler flyttar sig

Hur celler flyttar sig
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Medicinsk teknik
2016-10-11
Att cellerna i kroppen kan förflytta sig vet man – men exakt hur de bär sig åt för att göra det har inte tidigare varit känt. Nu har forskaren i infektionsmedicin Pontus Nordenfelt vid Lunds universitet lyckats beskriva och avbilda cellernas rörelser på molekylär nivå. Detta kan på sikt få betydelse för behandlingen av bland annat infektionssjukdomar, inflammation och cancer, där cellmigration har en viktig roll. En cell på väg. Förflyttningen…
Läs mer

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnors hälsa, Medicinsk teknik
2016-10-06
De bröstcancerundersökningar som erbjuds kvinnor kan i många fall vara onödigt smärtsamma. Ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att hårt tryck mot bröstet i samband med mammografiscreening inte automatiskt leder till bättre underlag för diagnostik. Varje år inbjuds 100 000-tals kvinnor i åldern 40-74 år till mammografiscreening för att upptäcka onormala förändringar och tumörer i bröstet så tidigt som möjligt. Undersökningarna upprepas med 1,5-2 års mellanrum. Trots det omfattande screeningprogrammet så är…
Läs mer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Cancer,
2016-06-17
Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.  – Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer…
Läs mer