Mördarceller ger dödssignal

Mördarceller ger dödssignal
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Målsökande antikroppar som blockerar leukemistamcellers möjlighet att föröka sig och samtidigt lockar till sig kroppens naturliga mördarceller. Dessa ger i sin tur dödssignalen till den sjuka stamcellen. Science fiction? Nej – bara en vanlig dag i labbet. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av leukemi hos vuxna och drabbar runt 350 personer varje år. Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en förhållandevis snäll cancerform som kan hållas i schack genom medicinering. Men den akuta formen har en mycket sämre prognos med en hög återfallsrisk. Ibland får…
Läs mer

Register i kampen mot leukemi

Register i kampen mot leukemi
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer,
2016-11-01
Sverige brukar lyftas som ett föregångsland när det gäller att samla information om olika sjukdomar i register. Genom att kombinera registerinformation med den allt större kunskapen om den genetiska bakgrunden till uppkomsten av leukemier, hoppas forskarna kunna öppna för bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Gunnar Juliusson. Foto: Roger Lundholm Leukemier, precis som all annan cancer, har sin grund i mutationer, det vill säga skador på arvsmassan. Genom nya och bättre tekniker är det möjligt att identifiera allt fler typer av mutationer. Kronisk…
Läs mer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer

Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Njurar och urinvägar
2016-10-21
En särskild telefonlinje ifall du har blod i urinen kan korta tiden till behandling med nästan hälften ifall du har urinblåsecancer. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Cancer i urinblåsan (urotelial cancer) har länge brottats med alltför långa väntetider från symtom till behandling. Eftersom sjukdomen ofta upptäcks sent är det extra angeläget att vägen fram till behandling blir så kort som möjligt. Väntetiden beror delvis på patientens benägenhet att kontakta vården,…
Läs mer

Hur celler flyttar sig

Hur celler flyttar sig
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Medicinsk teknik
2016-10-11
Att cellerna i kroppen kan förflytta sig vet man – men exakt hur de bär sig åt för att göra det har inte tidigare varit känt. Nu har forskaren i infektionsmedicin Pontus Nordenfelt vid Lunds universitet lyckats beskriva och avbilda cellernas rörelser på molekylär nivå. Detta kan på sikt få betydelse för behandlingen av bland annat infektionssjukdomar, inflammation och cancer, där cellmigration har en viktig roll. En cell på väg. Förflyttningen…
Läs mer

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam

Bröstcancerscreening kan bli bättre och mindre smärtsam
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Kvinnors hälsa, Medicinsk teknik
2016-10-06
De bröstcancerundersökningar som erbjuds kvinnor kan i många fall vara onödigt smärtsamma. Ny forskning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att hårt tryck mot bröstet i samband med mammografiscreening inte automatiskt leder till bättre underlag för diagnostik. Varje år inbjuds 100 000-tals kvinnor i åldern 40-74 år till mammografiscreening för att upptäcka onormala förändringar och tumörer i bröstet så tidigt som möjligt. Undersökningarna upprepas med 1,5-2 års mellanrum. Trots det omfattande screeningprogrammet så är…
Läs mer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Beroenden, Cancer,
2016-06-17
Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.  – Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer…
Läs mer

Prostatacancer – automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård

Prostatacancer - automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-06-16
Bone Scan Index är en kartläggningsmetod för tumörer i skelettet baserad på den nuklearmedicinska metoden skelettscintigrafi. I framtiden kan den kanske underlätta vid prognosbedömning och behandlingsval av aggressiv prostatacancer. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Patienter med de allvarligaste formerna av prostatacancer löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av metastaser i skelettet. Utbredningen av skelettmetastaser kan kartläggas på olika vis. En sådan metod är Bone Scan Index (BSI), som främst är…
Läs mer

Nya former av blodcancer hos barn

Nya former av blodcancer hos barn
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer,
2016-06-08
Genom att i detalj studera leukemiceller från över 200 barn har forskare upptäckt två nya former av barnleukemi. Det är genom den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) som man har kunnat studera cancercellernas arvsmassa och på så sätt har upptäckt de nya formerna. Thoas Fioretos är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Medicinsk service/Labmedicin Akut lymfatisk leukemi är en ovanlig sjukdom, men utgör den vanligaste cancerformen hos barn. Behandlingen är idag mycket…
Läs mer

Nya forskningsrön om malignt melanom

Nya forskningsrön om malignt melanom
Nyckelord:
Kategori: Cancer
2016-06-03
Malignt melanom är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige och antalet personer som får diagnosen har ökat kraftigt under senare år. Forskare vid Lunds universitet har nu studerat obehandlade cancertumörer från patienter som fått diagnosen malignt melanom, på ett annorlunda sätt.  – Vi har tittat på flera vävnadsprover från olika delar av samma tumör för att se hur vanligt det är med skillnader på mutationer i en och samma tumör. Vanligtvis analyseras endast ett…
Läs mer

Tema: Det sexuella livet – lust eller lidande?

Tema: Det sexuella livet - lust eller lidande?
Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Cancer, Funktionsnedsättningar, Graviditet och reproduktion, Hjärta och blodkärl, Kvinnors hälsa, Leder, muskler och skelett, Mäns hälsa, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Äldres hälsa
2016-06-01
Nytt nummer av tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa Foto: Colourbox Vad hände med lusten i vardagen? Enligt den senaste sexvanestudien har vi allt mindre lust till sex. Men samma studie visar att de äldres sexuella aktivitet faktiskt har ökat. Och hur tänker vi kring en svårt sjuk människa, har den sexuella behov överhuvudtaget? Kan man ha sex efter en hjärtinfarkt och vad händer med den sexuella förmågan efter en cancerbehandling. Många…
Läs mer