RNA-läkemedel ett steg närmare användning vid cancer

2020-04-21
De senaste åren har RNA-molekyler, med förmåga att påverka eller stänga av sjukdomsframkallande gener, blivit heta läkemedelskandidater inom flera områden. Men det har varit en utmaning att få in RNA-molekylerna in i cellerna där de har effekt. Forskare vid Lunds universitet har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att studera leveransen in i cellen. Tekniken är intressant för effektiv leverans av RNA-läkemedel till tumörer. 
Läs mer