Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tonsillernas gerillakrig mot HPV

2021-05-28
Illustration: istock.com/roi and roi

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Runt 90 procent av alla HPV-infektioner läker ut av sig själv, men det finns några få HPV-typer som i sällsynta fall inte läker ut och som orsakar cancer – bland annat tonsillscancer.

– Tonsillerna, som även kallas halsmandlarna, finns i svalget och utgör en del av vårt immunförsvar. Man kan säga att tonsillerna är ett kontrollorgan med immunceller, säger Ola Forslund, mikrobiolog och forskare på Lunds universitet.

Tonsillcancer, utan HPV, kopplas till faktorer som rökning, hög alkoholkonsumtion eller genetiska mutationer. För cirka 70 procent av de som drabbas är dock HPV orsaken. De senaste decennierna har antal fall av tonsillscancer, som beror på viruset, ökat och är nu sju gånger högre än på 1970-talet. Ökningen är en följd av våra förändrade sexualvanor de senaste 30–50 åren. Totalt drabbas runt 350 svenskar årligen varav 75 procent är män.

FAKTA HPV

Humant papillomvirus, HPV, är en familj av virus där det ingår över 200 olika sorter. HPV smittar via kontakt mellan hud och slemhinnor, inklusive genom samlag. Ofta får man inte några besvär men viruset kan ge vårtor på händer och fötter eller i underlivet. Några HPV-typer klassas som högriskvirus och kan ge upphov till cellförändringar och cancer på livmodertappen, penis eller i vulva, i ändtarmsöppningen eller i halsen. HPVvaccin erbjuds alla barn i årskurs fem inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen skyddar mot tonsills-, livmoderhals- och analcancer.
Källa: Folkhälsomyndigheten

– Utvecklingen till tonsillcancer är långsam och insjuknandet brukar ske i 60-årsåldern, trots att patienten troligen har haft viruset sedan unga år. Eftersom vi har relativt många immunceller i tonsillerna, verkar det föras ett gerillakrig mellan immunförsvaret och viruset, där förstadierna av sjukdomen hålls i schack under lång tid innan cancer slutligen etablerar sig.
I ett forskningsprojekt har forskarna nyligen påvisat upp till 600 000 gånger mer HPV i en tonsill med cancer, jämför med en frisk tonsill. Genom att undersöka virusnivåerna i blodet under cancerbehandlingen, kan forskarna följa hur behandlingen framskrider och upptäcka eventuella återfall. Är virushalterna fortfarande påvisbara kan det vara ett tecken på att det läcker ut HPV-DNA från en metastas.

Ola Forslund. Foto: Åsa Hansdotter

– Paradoxalt nog är överlevnaden för de som får tonsillcancer på grund av en HPV-infektion bättre än för de som drabbas av tonsillcancer och som inte bär på viruset. För HPV-positiva har man visat att treårsöverlevnaden är 82 procent jämfört med 57 procent hos HPV-negativa. Det verkar alltså som om immunförsvaret – som hållit tillbaka viruset – även håller tillbaka tumörutvecklingen.

Sedan 2012 vaccineras flickor i Sverige mot HPV inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Först hösten 2020 började man även vaccinera pojkar på samma sätt:

– Anledningen till att det dröjt så länge är på grund av att vaccinet tidigare varit ganska dyrt och man därför hoppades på att uppnå flockimmunitet genom att vaccinera alla flickor. Men det är viktigt att hela befolkningen blir vaccinerade – inte minst för att även homosexuella män ska få samma skydd. Risken för tonsills-, livmoderhals- och analcancer minskar dramatiskt efter vaccinationen, avslutar Ola Forslund.

Av: ÅSA HANSDOTTER