Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mutationer kan minska effekten av bröstcancerbehandling

2021-04-27
Bilden är tagen ute och de i bildtexten uppräknade forskarna sitter utspridda på lagom smittsäkert avstånd på en betongtrappa. Det är soligt och i bakgrunden ses några träd utan löv och en byggnad i gult tegel
Forskarna bakom studien: (fr v) Sergii Gladchuk, Anthony George, Malin Dahlgren, Christian Brueffer, Lao Saal och Yilun Chen. Foto: Olle Dahlbäck

En liten del av de kvinnor som efter en bröstcanceroperation får behandling med hormonella läkemedel, skulle kanske vara mer hjälpta av en annan behandling. Det visar en nyligen publicerad studie som genomförts av forskare vid Lunds universitet.

– Kan resultaten bekräftas i ytterligare studier skulle det vara relevant att screena för de mutationer vi tittat på redan vid diagnos och då överväga andra behandlingsalternativ som fungerar bättre, säger Lao Saal, en av cancerforskarna bakom studien, som är den största i världen som gjorts på resistensmutationer i östrogenreceptorn i primär bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och enbart i Sverige insjuknar cirka 10 000 kvinnor varje år. I de allra flesta brösttumörerna återfinns en så kallad östrogenreceptor (ESR1) och efter en operation är den viktigaste behandlingen för dessa kvinnor hormonella läkemedel, som minskar östrogenreceptorns aktivitet och därmed reducerar risken för återfall.

Det forskarna studerat närmare är några mutationer i genen för östrogenreceptorn som upptäcktes för några år sedan hos kvinnor som fått anti-östrogenbehandling och sedan återfallit i sin cancer. Mutationerna gjorde att tumören blev resistent mot den hormonella behandlingen. Senare studier visade dock att förekomsten av dessa resistensmutationer var försvinnande liten hos patienter vid det första insjuknandet.

bilden visar en modell av receptorproteinet. de så kallade alfa-helix-delarna av proteinet presenteras som gröna respektive blå band som snurrats upp dem en spiral eller som ett paketsnöre som "krullats upp". Dessa spiralformat band bind ihop av tunnare raka snören. Den aktuelle mutationen visas i rött som en liten bit på de krullade banden.
Modell av östrogenreceptor alfa-protein, som visar dimeren av två identiska receptorer (färgade gröna och blåa), med ESR1-resistensmutationer identifierade i studien färgade i rött och två östrogenhormonmolekyler visade i grå kulor och pinnar.

Mer än 3 000 brösttumörer har analyserats

Men det hindrade inte lundaforskarnas nyfikenhet och nu har de analyserat sekvenseringsdata från mer än 3 000 brösttumörer i den stora SCAN-B-forskningsdatabasen, prover tagna innan behandling med läkemedel. Bland de 2 720 tumörer som hade östrogenreceptorn och därför var aktuella för hormonell behandling, fann de 29 tumörer med någon av resistensmutationerna. Samtliga förekom hos patienter som var äldre än 50 år.

Fakta SCAN-B

SCAN-B (Sweden Cancerome Analysis Network – Breast) har i dag cirka 16 000 patienter med bröstcancer registrerade och varje månad tillkommer cirka 120 patienter.

– Vi undersökte om de resistenta mutationerna, som förekom före cancerbehandling, påverkade patienternas prognos och såg då att patienter med en mutation i sin primärtumör hade tre gånger högre risk för återfall och 2,5 gånger högre risk att dö. Kopplingen mellan mutationerna och dålig överlevnad sågs även efter statistiska korrigeringar för ålder eller för andra faktorer som kan påverka utgången för patienten, berättar doktoranden Malin Dahlgren.

– Det bekräftar vad mindre studier tidigare visat, att mutationerna är ovanliga, men vi vet nu att de här resistenta mutationerna förekommer hos cirka 1 procent av bröstcancerfallen och vi är de första att visa att dessa patienter verkar svara sämre på hormonell behandling. Kan resultaten verifieras i ytterligare studier, kan det vara relevant att överväga andra behandlingsalternativ för de här patienterna, säger Lao Saal som är forskare både vid Lunds universitet och enheten för onkologiforskning vid Skånes universitetssjukhus.

Vetenskaplig publikation:

Pre-existing Somatic Mutations of Estrogen Receptor Alpha (ESR1) in Early-stage Primary Breast Cancer

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Läs även:

Ny analysmetod ska gynna patienter med bröstcancer