Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hösten 2021: Nya professorer berättar om sin forskning

2021-12-17

De berättar om forskning kring hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, om sällsynta sjukdomar och varför de uppstår och om fettceller som fyller en livsviktig funktion i vår kropp. Vi får också insyn i vikten av bra vårdmiljö, om vad ett EKG kan avslöja, om nya tekniker som hittar cancern i tid och hur artificiell intelligens kan bidra till bättre sjukvård.

Låter det intressant? Det är ett axplock ur vad höstens nya professorer vid Lunds universitet har att bjuda på. Här berättar de själva om sin forskning.

porträtt Tomas Deierborg

Tomas Deierborg

professor i fysiologi

Hjärnforskning bortom nervcellerna

porträtt Tom J de Koning

Tom J de Koning

professor i pediatrik

Neurogenetiska och neurometabola sjukdomar

Porträtt Olga Göransson Olga Göransson

professor i molekylär nutrition

Nya upptäckter kring fettcellers funktion

porträtt Berit Lindahl Berit Lindahl 

professor i palliativ omvårdnad

Forskning som rör vårdmiljön

porträtt Pyotr Platonov Pyotr Platonov

professor i kardiologi

Från hjärtats elektriska signaler till stavfel i arvsanlag

porträtt Sophia Zackrisson Sophia Zackrisson

professor i radiologi, med inriktning mot cancer

Uppdrag: att hitta cancern i tid

Porträtt Mattias Ohlsson Mattias Ohlsson

professor i i teoretisk fysik, med inriktning mot maskininlärning för medicinsk diagnostik

Maskininlärning för informationsdriven vård