Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Uppdrag: att hitta cancern i tid

2021-12-10
Foto: iStock/JOHNNYGREIG

Sophia Zackrisson installerades som professor i radiologi, med inriktning mot cancer, vid Lunds universitet i oktober 2021. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Cancer har alltid fascinerat mig. Eftersom jag har ett tekniskt intresse valde jag att kombinera bilddiagnostik med uppgiften att hitta cancern i tid när jag inledde min forskarbana i slutet på läkarutbildningen. Forskningen har under hela min karriär varit integrerad med mitt arbete som röntgenläkare med patienter på sjukhuset, för det är i de situationerna man förstår vilka pusselbitar som saknas.

I min forskargrupp undersöker vi nya metoder för cancerdiagnostik, både för hälsoundersökningar och för att förbättra utredningen när man väl har ett misstänkt fynd på en bild eller symtom på cancer. Jag har mest forskat om bröstcancer och mammografiscreening, men har även projekt som är inriktade på prostatacancer samt tjock- och ändtarmscancer. Min forskargrupp består av personer med olika kompetens: röntgenläkare, ingenjörer, sjukhusfysiker samt röntgensjuksköterskor, och vi samarbetar med kirurger, onkologer, patologer, statistiker och hälsoekonomer för att få en så bred och samtidigt djup förståelse för ämnet som möjligt.

l vår stora screeningstudie med 15 000 kvinnor i Malmö som undersöktes med både vanlig mammografi (2D) och brösttomosyntes (3D), som är en slags skiktröntgen av bröstet, kunde vi visa att man med 3D-mammografi kan hitta 34 procent fler tumörer vid screening än med vanlig mammografi och även minska risken för att kvinnan själv måste upptäcka en tumör i bröstet mellan screeningomgångar. Just nu studerar vi om artificiell intelligens, kan vara lika bra eller bättre än röntgenläkaren på att hitta eller utesluta bröstcancer och prostatacancer samt om tryckmätningar och laserljus kan förbättra bröstcancerdiagnostiken. Målet är att kunna hitta tumörerna ännu tidigare än vi gör idag, för att kunna ge mildare behandling och för att fler patienter ska överleva.

Text: Sophia Zackrisson, professor vid Lunds universitet

Från broschyren: ”Professorsinstallation 15 oktober 2021″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.