Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya upptäckter kring fettcellers funktion

2021-12-10
Illustration av fettceller
Illustration av fettceller. iStock/Design_Cells

Olga Göransson installerades som professor i molekylär nutrition vid Lunds universitet i oktober 2021. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Fettceller har ett dåligt rykte bland annat på grund av den starka koppling som finns mellan fetma och diabetes – en av vår tids största folksjukdomar. Man ska dock inte glömma att fettceller fyller en livsviktig funktion i vår kropp – som lagringsplatser för energi i form av fett, men också för att de utsöndrar hormoner som styr aptit och omsättning av näringsämnen. Vid fetma växer fettcellerna dramatiskt i storlek. Denna tillväxt är ofta förknippad med en inflammation i fettväven och läckage av fett till andra vävnader, som är viktiga för ämnesomsättningen men inte anpassade för att lagra fettet. Sammantaget kan detta leda till utveckling av insulinresistens och diabetes typ 2.

Mycket är fortfarande oklart kring hur fettcellens olika funktioner styrs på ett molekylärt plan – såväl hos normalviktiga som hos individer med fetma. I min forskargrupp strävar vi efter att öka kunskapen om hur hormoner, till exempel insulin, reglerar fettlagringen samt vilka proteiner i fettcellen som är viktiga för detta. Vi arbetar framförallt med att kartlägga vilken roll proteinkinaser spelar. Dessa proteiner utgör den största enzymfamiljen i den mänskliga arvsmassan och är helt avgörande för cellers förmåga att reagera på signaler som kommer från utsidan av cellen, till exempel hormoner.

Vi har upptäckt att mängden av vissa kinaser är förändrade vid fetma och att de är viktiga för fettcellernas funktion. Genom våra studier hoppas vi komma närmare ett svar på hur lagring av fett regleras och varför vissa blir sjuka av sin fetma och andra inte. Vår förhoppning är att kunskaper från vår forskning i framtiden ska kunna användas i utveckling av läkemedel för behandling av insulinresistens.

Text: Olga Göransson, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 15 oktober 2021″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.