Evolutionär drivkraft bakom cancerns ständiga utveckling

2019-05-24
För att cancer ska kunna uppstå, krävs att cellen som ska bli en cancercell genomgår ett antal mutationer som inte repareras av kroppens ”genetiska kontrollanter”. Då övergår cellen från att vara en del i laget till att börja bete sig som en encellig organism som förökar sig på omgivningens bekostnad. Men varför fortsätter cellerna i en tumör att mutera, så att den till slut består av en mängd genetiskt olika kloner? Vad är det som driver processen och hur är det kopplat till cancerns aggressivitet?
Läs mer

Cancerdiagnos med magnetkamera blir säkrare med maskininlärning

2019-03-15
Det tar tid att ställa diagnos vid cancer i hjärnan och idag görs det ofta med hjälp av biopsi, det vill säga vävnadsprov från hjärnan. Men provtagning från hjärnan är alltid förenad med en viss risk. En ny experimentell metod med maskininlärning och spektroskopi har visat sig kunna skilja på tumörer som är mindre aggressiva från de mest aggressiva i ett tidigt stadium – utan att behöva ta en biopsi.
Läs mer