Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur uppstår barnleukemi?

2022-11-12
Foto: iStock/FatCamera

Kajsa Paulsson installerades som professor i medicinsk forskning med inriktning mot medicinsk genetik vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Leukemi, det vill säga cancer i blodet och benmärgen, är den vanligaste cancerformen hos barn. Idag överlever de flesta sin sjukdom, men behandlingen är lång, mycket tuff och kan dessutom ge livslånga biverkningar av de starka mediciner som används. Vissa typer av leukemi är också fortfarande mycket svåra att bota. Dagens stora utmaning är därför dels att anpassa behandlingen bättre, så att varje patient får exakt den behandling som behövs för att bli frisk utan allvarliga biverkningar, dels att hitta nya sätt att behandla leukemin hos de som inte kan botas med dagens behandlingar.

Leukemi uppstår när en benmärgscell får en mutation, det vill säga en förändring i sitt DNA (arvsmassan), som gör att dess dotterceller kan mångdubblas och ta över det blodbildande systemet. Genom att undersöka arvsmassan i leukemin när patienten insjuknar och se vilka mutationer som finns, kan man få ledtrådar till vilken behandling som troligtvis är bäst för just den patienten. Mot vissa mutationer kan man också rikta behandling specifikt, så kallad målstyrd behandling, vilket kan vara både mycket effektivt och mer skonsamt för patienten.

I min forskargrupp studerar vi en typ av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn som kännetecknas av att leukemicellerna innehåller för många kromosomer. Denna typ av mutation kallas för hyperdiploidi och är mycket vanlig i barn-ALL. Vi studerar dels hur hyperdiploidin uppstår, dels hur den påverkar cellen till att bli en leukemicell. Vi använder oss av högupplösta tekniker för att ”läsa” arvsmassan i prover från barn med leukemi för att se exakt vilka mutationer som finns och vad som händer i cellen när den får mutationerna. Våra resultat kan i framtiden användas för att utveckla nya målstyrda behandlingar och förhoppningsvis öka överlevnaden i barnleukemi.

Text: Kajsa Paulsson, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.