Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tonsillernas gerillakrig mot HPV

2022-11-04
illustration av mun med tonsiller, dvs. halsmandlar markerade
Illustration tonsiller: iStock/Kowalska-art

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själv, men det finns några få HPV-typer som i sällsynta fall orsakar cancer – bland annat tonsillcancer.

Utvecklingen till tonsillcancer är långsam och insjuknandet brukar ske i 60-årsåldern, trots att patienten troligen har haft viruset sedan unga år. Eftersom vi har relativt många immunceller i tonsillerna, halsmandlarna, verkar det föras ett gerillakrig mellan immunförsvaret och viruset, där förstadierna av sjukdomen hålls i schack under lång tid innan cancer slutligen etablerar sig.

– Överlevnaden för dem som får tonsillcancer på grund av en HPV-infektion är bättre än för dem som drabbas och inte bär på viruset. Det verkar som om immunförsvaret även håller tillbaka tumörutvecklingen, säger Ola Forslund, mikrobiolog och forskare vid Lunds universitet.

Länk till hela artikeln