Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stamcellsliknande tumörcell kan förklara tillväxt och spridning av glioblastom

2022-11-14

Forskare vid Lunds universitet har kartlagt en stamcellsliknande tumörcell som kan påverka spridning och prognos vid den aggressivaste formen av hjärntumör, glioblastom. Studien visar att tumörcellerna är resistenta mot de flesta cancerläkemedel forskarna testat – men inte mot alla.

Glioblastom är en av de vanligaste och också mest aggressiva hjärntumörerna. Den är svår att behandla: trots kirurgi, strålningsbehandling och kemoterapi återkommer tumören hos de flesta. Den genomsnittliga överlevnaden är mellan 16-17 månader.

Jiaxin Li

För att förstå mer kring biologin bakom glioblastom och hur sjukdomen utvecklas har forskarna kartlagt stamceller och deras koppling till tumörerna. Stamceller, eller stamcellsliknande celler, som får genskador, kan leda till onormal celltillväxt och tumörer i hjärnan. Forskarna vid Lunds universitet upptäckte en stamcellsliknande cell, som identifieras genom att den på sin yta bär ett protein som kallas CD105. De såg att CD105-stamcellen i hög grad finns i den växande tumörfronten och i tumörens intilliggande vävnad men i den friska hjärnan förekommer CD105-celler väldigt sparsamt, eller inte alls.

– Det är särskilt intressant att den förekommer i området omkring den bortopererade tumören eftersom det ofta är där som tumören så småningom återkommer. Vi såg samband mellan hur den stamcellsliknande cellen uttrycks i hjärnan och tumörens tillväxt, tumörens återkomst samt för prognosen, säger Jiaxin Li, forskare vid Lunds universitet och försteförfattare bakom studien.

Frågan om varför glioblastomtumörer ofta återkommer

Studiens resultat kan kasta ljus över frågan om varför glioblastomtumörer så ofta återkommer, trots behandling. Hypotesen inom fältet har varit att glioblastomtumörens stamceller håller sig vilande och därmed undkommer behandling. Efter behandlingen vaknar de däremot till och återkommer.

Bilder på den stamcellsliknande cellen CD105, här avbildad med avancerade bildtekniker. Foto. Bilder på den stamcellsliknande cellen CD105, här avbildad med avancerade bildtekniker. Foto: Jiaxin Li

För att undersöka om det finns befintliga läkemedel som kan riktas mot CD105, undersökte forskarna i odlingsskålar på laboratoriet hur ett stort antal cancerläkemedel påverkar de stamcellsliknande cellerna. De kunde då se att cellerna var resistenta mot de flesta läkemedlen, men inte mot Doxorubicin, Idarubicin, Fludarabine och ABT-751.

En stor utmaning med hjärnans sjukdomar är dock att lyckas leverera läkemedel till hjärnan, eftersom läkemedelsmolekylerna ofta är för stora för att ta sig förbi blod-hjärnbarriären.

Johan Bengzon

– Den stamcellsliknande cellen kan vara intressant att angripa men fortfarande återstår mycket forskning innan vi med säkerhet vet om vi lyckas hela vägen till behandling, säger Johan Bengzon, forskare och adjungerad professor vid Lunds universitet, överläkare inom neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus som lett studien.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Glioblastoma CD105+ cells define a SOX2− cancer stem cell-like subpopulation in the pre-invasive niche

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerad av Lunds universitet

Ingångsbild hjärntumör: iStock/peterschreiber.media