Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Miniatyrben ny forskningsmodell för cancer

2022-06-16
Porträttbild av Paul Bourgine
Paul Bourgine är forskargruppsledare och biträdande universitetslektor i molekylär skelettbiologi vid Wallenberg centrum center för molekylär medicinsk forskning, Lunds universitet. Han erhöll ERC Proof of Concept för sina studier kring skelettets vävnad, hur ben bildas och regenererar. Foto: Kennet Ruona

Genom att använda celler från cancerpatienter och blanda dem med en ny teknologi, ”OssiGel”, kan man konstruera mänskliga benorgan i miniatyr. Dessa miniatyrer består av mogen ben- och benmärgsvävnad och kan användas som forskningsmodell för att studera sjukdomsmekanismerna bakom cancerformer som uppstår i benmärgen eller sprider sig till skelettet och för att testa nya läkemedel.

I benmärgen uppstår blodsjukdomar som leukemi. Men även många andra slags cancer som till exempel prostata- och bröstcancer, sprider sig ofta till skelettet i ett senare skede av sjukdomen. Att behandla cancer är komplicerat. Detta beror dels på grund av vår begränsade förståelse av sjukdomsmekanismerna, dels på grund av betydande olikheter mellan cancerformer som i sig leder till att behandlingsresponsen skiljer sig åt mellan patienter. Därför är det angeläget att utveckla mer avancerade forskningsmodeller, som gör det möjligt att spegla enskilda cancerpatienter och deras specifika tillstånd.

– Vi har utvecklat en teknologi som gör att vi kan bilda mänskliga miniatyrben, vilket ger oss en ny modell för att studera leukemi som uppstår i benmärgen eller cancerformer som sprider sig till skelettet. Precis som vårt skelett, innehåller dessa miniatyrerben benmärg och har liknande struktur och funktion. Eftersom de innehåller patientens egna celler, speglar de också patientens sjukdomstillstånd. Vi kan därför använda dem för att testa vilka typer av terapier och läkemedel som är mest framgångsrik, säger Paul Bourgine forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin, Lunds universitet.

Litet ben

De mänskliga miniatyrben som bildas kallas ”ossicles” – en term som bokstavligt talat betyder ”litet ben”. För att konstruera dessa ben, tar forskarna celler från en patient och blandar dem med en speciell biologisk gel:

– OssiGel är en biologisk substans producerad i vårt laboratorium som gör att skelett kan formas när mänskliga celler exponeras för den. Den här modellen med miniatyrben, hoppas vi ska kunna användas som en preklinisk plattform för läkemedelstester för utveckling av personliga terapier mot cancer, avslutar Paul Bourgine.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet