Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskarsamtal om grön starr och cancerterapi

2021-09-27

Patienter med folksjukdomen glaukom, grön starr, kan ibland faktiskt se som en hök – knivskarpt men bara inom ett snävt område. Boel Bengtsson berättar i samtalet om riskfaktorn högt ögontryck, vikten av tidig behandling och vart forskningen är på väg.

Glaukom är en skada på synnerven, en folksjukdom som främst drabbar äldre. 60% av dem som är över 70 år får sjukdomen som utvecklas långsamt och till en början inte ger några symtom. Många som drabbas av glaukom kan behålla en ganska god syn under lång tid och leva länge med sjukdomen innan den påverkar vardagslivet.

Patienter med glaukom har ofta en god synskärpa, trots problem med synen som för vissa till och med leder till blindhet, enligt WHOs definition. Det beror på att synskärpan är ett mått av funktionen i det centrala seendet. Synfältet däremot visar funktionen av det perifera seendet. Att ett öga med ett kraftigt inskränkt synfält som ger så kallat tunnelseende ofta har normal synskärpa – hur kan det komma sig?

Boel Bengtsson är professor i experimentell oftamologi och har länge forskat och utvecklat metoder för att mäta synfältet.

Det filmade samtalet med Boel Bengtsson är en del av Lunds universitets digitala bokmässa 2021.

Elektropulsförbättrad cancerterapi

Även ett samtal med Bertil R.R Persson. professor emeritus i medicinsk strålningsfysik, har filmats för bokmässans räkning. I boken Electro-Pulse-Enhanced Cancer Therapy sammanfattar Bertil R.R. Persson, professor emeritus i medicinsk strålningsfysik, sina 30 års forskning och utveckling av elektropulsförbättrad terapi för behandling av tumörer. Då tumörceller exponeras för pulsade elektriska fält öppnas kanaler i cellmembranen som släpper in cellgiftet Bleomycin i tumörcellerna, vilka annars inte påverkas av detta.

Samtal med Bertil R.R. Persson