Barn och strålbehandling

Jenny Gårdling
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2013-08-23
Kan man minska oro vid strålbehandling med hjälp av sagor och en docka? Och kan man undvika att söva barn genom att låta dem se på film? Det tror Jenny Gårdling som påbörjat sitt forskningsprojekt om hur man hittar alternativ till narkosmedel när ett barn får cancer och behöver strålas. I Sverige insjuknar cirka 300 barn i cancer varje år. Cancer behandlas ofta med en kombination av operation, cellgifter…

Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

Katarina Sjögren Forss
Nyckelord: ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Vad forskar du om
2013-08-22
Föräldraskap, åldrande, rörelsesjukdomar… Alla genomgår vi någon gång i livet större förändringar som mer än annat påverkar hur vi lever. Katarina Sjögren Forss, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har i en ny avhandling studerat hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet. Till skillnad från många andra faktorer, som t.ex. kön, ålder och ekonomi, är livsförändringarna vanligen inte lika uppmärksammade i forskningen kring hälsa och medicin. I avhandlingen undersöktes bl.a.…

Inflammation kopplad till tjocktarmscancer under lupp

Tavga Salim
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-07-10
Olika inflammatoriska processer tillmäts allt större betydelse för uppkomst och utveckling av tjocktarmscancer (kolorektal cancer). Mer kunskap om bakomliggande mekanismer skulle bl.a. kunna minska överbehandlingen av patienter och förlänga deras överlevnad. Ett problem vid tjocktarmscancer är att många överbehandlas. Vanligen genomgår patienten en kombination av behandlingar: strålning, cellgifter och operation. För många skulle operation räcka, men i nuläget saknas möjlighet att korrekt identifiera vilka patienter som behöver extra behandling. Protein med betydelse för cancerrisk Tavga…

Höft- och knäartros dubbelt så vanligt bland f.d. elitidrottare

Magnus Tveit
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2013-06-14
Män som har idrottat på hög nivå löper en dubblerad risk att senare i livet drabbas av artros i höft och knä. Men det finns även ljuspunkter i form av starkare skelett och lägre frakturrisk. Det visar en avhandling från Lunds universitet där långtidseffekterna på mäns skelett och leder efter hög fysisk aktivitet i ungdomsåren studerats. Artros är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 700 f.d. idrottsmän med en…

Digerdöd slog ut kunskap om läkekonst

Johanna Bergqvist
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Övrigt
2013-06-11
Arkeologen Johanna Bergqvist har i sin avhandling vid Lunds universitet undersökt läkekonsten och läkaryrkets utveckling under medeltiden och renässansen. Tvärtemot vad man tidigare har trott var klostrens läkekonst inte spridd till resten av samhället. Men redan under tidig medeltid fanns i städerna en erfarenhetsbaserad läkekonst med en begynnande professionalisering av yrket. Dessutom fanns det både kvinnliga och manliga läkare.  — Ett av mina intressantaste resultat var den…

Proteinblockad stoppar diabetiska kärlskador

Anna Zetterqvist
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-06-07
Att höga blodsocker kraftigt ökar risken för hjärt- kärlsjukdom är väl känt. Varför det är så är mer oklart. En viktig del av förklaringen kan vara NFAT, ett protein som aktiveras när blodsockret är förhöjt och som då startar en kedja av händelser som skadar blodkärlen och accelererar åderförkalkning. Nu vet forskare på Lunds universitets Diabetescenter hur den destruktiva processen kan stoppas hos diabetessjuka försöksdjur. - Vi har kartlagt händelseförloppet, från det förhöjda blodsockret till de…

God livskvalitét trots stomi – men det tar tid

Eva I Persson
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2013-06-05
Att få stomi är en stor omställning. Precis som när ett bröst opereras bort, ger stomin en förändrad kropp och påverkar många aspekter i livet som det tar tid att lära sig att leva med. Eva I Persson är sjuksköterska och stomiterapeut och har under många års forskning undersökt olika aspekter av att leva med stomi. Hon menar att det har hänt mycket inom vården de senaste åren. Inte minst förbereder vårdpersonalen patienten bättre inför…

Bättre behandling av blåscancer

Karolina Boman
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om
2013-05-22
I år får cirka 2 500 svenskar diagnosen cancer i urinblåsan. Trots att sjukdomen ofta upptäcks tidigt och kan behandlas med framgång, återfår cirka en tredjedel av de här patienterna cancern i en aggressivare form som ofta inte går att bota.  Forskare vid Lunds universitet, tillsammans med kollegor i Uppsala och i Stockholm har visat att de patienter vars tumörer innehöll ett visst protein, Podocalyxin-like, PODXL, också hade en ökad risk för återfall i svår…

Hälsoekonomin vid bostadsanpassningar under italiensk lupp

Carlos Chiatti
Nyckelord: , ,
Kategori: Funktionsnedsättning, Vad forskar du om, Äldre
2013-05-20
Kostnaden för anpassning av bostäder ligger i dag kring 1 miljard kronor per år i Sverige. Skulle pengarna kunna användas effektivare om mer tid lades på att kartlägga behovet hos de människor som söker bostadsanpassningsbidrag? Det ska Carlos Chiatti, italiensk gästforskare vid CASE, ta reda på. Carlos Chiatti beskriver sig som en ordinär italienare som gillar fotboll, att laga mat och gå på restaurang. Men för…