Viss bröstcancer kan ärvas från pappan

Viss bröstcancer kan ärvas från pappan
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-05-13
Foto: Colourbox Kvinnor som drabbas av en viss typ av bröstcancer, så kallad lobulär bröstcancer, har oftare en pappa än en mamma som också fått diagnosen cancer. Detta jämfört med kvinnor med andra typer av bröstcancer.  – Många av de här papporna har fått diagnosen prostatacancer, men det finns även ett samband med andra typer av cancer, säger Carolina Ellberg, doktorand vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet. Lundaforskaren…
Läs mer

Samband mellan långvarig D-vitaminbrist och frakturer

Samband mellan långvarig D-vitaminbrist och frakturer
Kategori: Leder, muskler och skelett, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2014-05-06
Foto: Colourbox Äldre kvinnor med kronisk D-vitaminbrist drabbas i högre utsträckning av frakturer än jämnåriga med normala värden. Det visar en unik långtidsuppföljning från Lunds universitet. Kunskaperna kring hur långvarig D-vitaminbrist påverkar äldre kvinnor är ännu begränsade. I den aktuella studien, som nyligen presenterades vid World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases i Sevilla, mättes deltagarnas D-vitaminnivå vid två olika tillfällen med fem års mellanrum. Därefter följdes förekomsten av bl.a.…
Läs mer

Ökad aktivitetsförmåga ger bättre smärthantering

Ökad aktivitetsförmåga ger bättre smärthantering
Nyckelord:
Kategori: Smärta och värk, Vad forskar du om?
2014-04-30
I en avhandling från Lunds universitet visar arbetsterapeut Elisabeth Persson att ökad aktivitetsförmåga är kopplad till bättre smärthantering och att kvinnor och mäns aktivitetsproblem skiljer sig åt. Även om det idag finns mycket smärtforskning är arbetsterapeutisk forskning inom långvarig smärta och smärthantering i princip obefintlig i jämförelse med andra behandlingsalternativ. Cirka 30 procent av samtliga längre sjukskrivningar i Sverige beror på långvarig smärta. Patientgruppen är stor och interdisciplinär smärtrehabilitering, när patienterna träffar flera olika yrkesgrupper,…
Läs mer

Enkel övervakningsmetod kan rädda liv på sjukhus

Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-04-23
Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ganska länge men har inte alltid använts på ett optimalt sätt. Forskare vid Skånes och Köpenhamns universitetssjukhus har nu visat, att det är först när metoden används systematiskt på alla patienter som den gör riktigt stor nytta. Resultaten visar att nästan tre av fyra oväntade…
Läs mer

Cecilia Holm: Hon lever med diabetes både hemma och på jobbet

Cecilia Holm
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2014-04-08
Foto: Julio Reis, Wikimedia Commons För Cecilia Holm genomsyrar diabetes hela tillvaron. Som professor och verksam vid Lunds universitets Diabetescentrum har hon vigt sitt yrkesliv åt att ta reda på kopplingen mellan fetma och typ 2 diabetes. Men sedan båda hennes barn drabbats av diabetes typ 1, har ”diabetesen” blivit en faktor som styr livet 24 timmar om dygnet. Korv och potatismos lyser med sin frånvaro i lunchrummet på BMC i…
Läs mer

Försämrad aktivitetsförmåga för asylsökande

Anne Le Morville
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-04-01
Foto: Colourbox Asylsökandes aktivitetsförmåga blir sämre ju längre tid de sitter i asylcenter och efter 10 månader är några så dåliga att de behöver hemtjänst. En ny avhandling av Anne Le Morville visar att asylsökande upplever ett stort aktivitetstapp under sin tid i asylcentrumet och att många utvecklar ett rehabiliteringsbehov som de inte hade när de kom till landet. De nordiska länderna är bra länder att vara asylsökande i, men de…
Läs mer

Manlig infertilitet – ett glömt område

Alexander Giwercman
Nyckelord:
Kategori: Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om?
2014-03-28
Alexander Giwercman installerades som professor vid Lunds universitet 14 mars 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Provrörsbefruktning. Foto: Roger Lundholm Som en fortsättning av mitt disputationsarbete, som handlade om testikelcancer, har jag utvidgat mitt forskningsområde till att också innefatta manlig infertilitet och dess konsekvenser för det allmänna hälsotillståndet. Ofrivillig barnlöshet – infertilitet – är ett stort problem som drabbar 15–20 procent av alla par, och i hälften av…
Läs mer

Metodproblem i epidemiologisk forskning

Jonas Björk
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Vad forskar du om?
2014-03-28
Jonas Björk installerades som professor vid Lunds universitet 14 mars 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Colourbox Vi som forskar inom epidemiologi försöker att förstå varför vissa befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av sjukdom än andra. Riskfaktorer som studeras kan vara kopplade till annan sjuklighet, livsstil, t.ex. kost, motion eller rökvanor, eller till den yttre miljön. Men också sociala faktorer och individuell känslighet kopplade till det genetiska…
Läs mer

Strålningsfysik för en friskare framtid

Crister Ceberg
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2014-03-28
Crister Ceberg installerades som professor vid Lunds universitet 14 mars 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Foto: Wikimedia commons Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Var tredje person i västvärlden drabbas, och antalet nya fall per år ökar stadigt. Med bättre diagnostik och effektivare behandling ökar chansen att bli botad, men sjukdomens mångfald och cancertumörernas varierande sammansättning kräver flera alternativa angreppssätt. Det som är utmärkande för…
Läs mer

Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva

Andreas Vilhelmsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Psykiska sjukdomar och besvär, Vad forskar du om?
2014-03-25
Läkare och patienter har olika syn på vad som är psykisk ohälsa, med risken att läkare skriver ut antidepressiva läkemedel för ofta. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet som baserar sig på patienternas egna erfarenheter. Avhandlingen utmärker sig genom att det är första gången som någon i större skala har analyserat svenska patienters egna erfarenheter av antidepressiva läkemedel som behandling för depression. Underlaget är de biverkningsrapporter som ingår i drygt 600 patientberättelser…
Läs mer