Vad forskar du om

Ett ben på kliniken och ett i forskningen

Publicerad: 2012-12-20 Ett ben på kliniken och ett i forskningen

Möt Martin Ridderstråle som står med ett ben på Endokrinologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus  i Malmö och Lund som klinikchef, och ett ben i forskningen som professor knuten till Lunds universitets ...

Läs artikeln

Immigranter vårdades oftare för hjärtsvikt

Publicerad: 2012-12-19 Immigranter vårdades oftare för hjärtsvikt

Immigranter från bl.a. Finland, f.d. Jugoslavien och Ungern vårdas oftare på sjukhus för hjärtsvikt än infödda svenskar. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet med fokus på hjärtsvikt ...

Läs artikeln

Humanister och naturvetare i samarbete

Publicerad: 2012-12-18 Humanister och naturvetare i samarbete

Bagadilico är ett forskarnätverk vid Lunds universitet som på olika sätt jobbar med att utveckla och förbättra behandlingar för Parkinsons och Huntingtons sjukdom, två sjukdomar som angriper hjärnans nervceller. I ...

Läs artikeln

Mekanismer bakom insulinfrisättning

Publicerad: 2012-12-07 Mekanismer bakom insulinfrisättning

Hur går det till när betacellerna frisätter insulin ut till blodbanan och vad ligger bakom en försämrad frisättning vilket är den främsta orsaken till typ 2 diabetes? Här skriver Siri Malmgren, ...

Läs artikeln

Tio år av svensk-lettiskt samarbete ger nya perspektiv på åldrandet

Publicerad: 2012-12-06 Tio år av svensk-lettiskt samarbete ger nya perspektiv på åldrandet

Nya generationer upplever sitt åldrande olika och den kulturella miljön påverkar också. Därför har forskning om äldre framtiden för sig, anser Signe Tomsone, postdoktor vid Lunds universitet när hon summerar ...

Läs artikeln

Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Publicerad: 2012-12-05 Dålig start på livet kan även öka risk för glutenintolerans

Glutenintolerans är ett ökande problem. En ny avhandling från Lunds universitet visar att en ogynnsam start på livet, t.ex. medfödda missbildningar eller sämre socioekonomiska förhållanden, kan öka risken att drabbas. I ...

Läs artikeln

Att avläsa elektroder i hjärnan

Publicerad: 2012-12-04 Att avläsa elektroder i hjärnan

Neuronano Research Center forskar om elektroder som kan sättas in i hjärnan för att studera inlärning, smärta och andra mekanismer. Nu har Palmi Thor Thorbergsson, den första av doktoranderna vid ...

Läs artikeln

Både kravlöshet och utmaning behövs

Publicerad: 2012-12-03 Både kravlöshet och utmaning behövs

Personer med psykiska funktionsnedsättningar står ofta utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Att vara aktiv är centralt i människors liv och engagemang i aktiviteter utifrån ...

Läs artikeln

Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Publicerad: 2012-11-22 Självskadebeteenden behöver inte tyda på svåra psykiska problem

Självskadebeteenden är vanliga bland ungdomar. Många, nästan lika många killar som tjejer, har någon gång rispat, stuckit, skurit sig eller med kraft dunkat huvudet i väggen. Men man kan inte ...

Läs artikeln

Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Publicerad: 2012-11-21 Läkemedels- behandling av äldre kräver särskild omsorg

Vissa äldre patienter har mycket dålig kunskap om eventuella biverkningar av sina mediciner och hur olika läkemedel påverkar varandra när man tar flera samtidigt. Rönen gäller multisjuka äldre patienter i eget ...

Läs artikeln

Sida 10 av 30« Nyast...89101112...2030...Äldst »
Sök artiklar i denna kategori:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Foto: Colourbox
Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk
Nya diabetiker välkomnas i unik studie
Nya diabetiker välkomnas i unik studie
Nya fynd om hur hjärnan behandlar känselintryck
Nya fynd om hur hjärnan behandlar känselintryck
Barn kan inte bortse från nätreklam
Barn kan inte bortse från nätreklam