Tre diabetes- forskare berättar om sin forskning

Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om, Video
2013-09-20
Tina Rönn: Mekanismerna bakom träningens hälsosamma effekter I epigenetik studeras de molekyler som fäster till vårt medfödda dna och påverkar hur generna ska tolkas. Molekylerna påverkas av vår livsstil, kost och motion. Ny forskning visar att träning förändrar molekylernas uttryck i fettväv och ger en förklaring till träningens hälsosamma effekter. Linda Ahlkvist: Skyddar inkretinhormoner vid prediabetes? Inkretiner är hormoner som utsöndras från tarmen när man äter. Forskaren Linda Ahlkvist studerar inkretinhormonernas effekt på sjukdomsförloppet före…
Läs mer

Symtomkontroll viktigast för bra livskvalitet hos våra äldsta

Åsa Enkvist
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Äldre
2013-09-20
Civilstånd, personlighetsdrag och intellektuella förmågor kan förutsäga din livskvalitet när du blir gammal. Starkast är dock sambandet mellan livskvalitet och symtom. Åsa Enkvist, läkare och doktorand på Lunds universitet har tittat på faktorer som har betydelse för livstillfredsställelsen hos våra äldsta. Den grupp som växer snabbast i samhället är den allra äldsta, de som är 80 år och äldre. Åsa Enkvists studier visar att det som främst påverkar livstillfredställelsen hos dem, är förekomsten av symtom.…
Läs mer

Inbäddade bakterier bjuder segt motstånd

Anna Holmberg
Nyckelord: ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om
2013-09-19
Bakterier som bäddar in sig i segt slem och fäster på proteser, shuntar och dränage i människor bjuder hårt motstånd i sjukvården. Anna Holmberg, läkare vid SUS i Lund, söker svaret på hur sjukvården ska behandla infektioner på konstgjorda kroppsdelar på ett mer effektivt sätt. Hon har just avslutat en medicinsk doktorsavhandling där hon redovisar försök med olika kombinationer av antibiotika som kan bekämpa infektioner med biofilmsbildande bakterier som orsakar svårbehandlade och långdragna infektioner. Två…
Läs mer

Om övervikt och livsvillkor

Faisal al Emrani
Nyckelord: , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Vad forskar du om
2013-09-17
Levnadsvanor och livsvillkor är fortsatt av stor och avgörande betydelse för utvecklingen av övervikt och fetma. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet som syftar till att öka kunskapen om hur socioekonomiska förutsättningar hänger samman med övervikt och fetma i den skånska befolkningen. - Ojämlikheten ökar i hela landet och som en del av detta även ojämlikheten inom hälsa, säger Faisal Al-Emrani, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och läkare vid Skånes universitetssjukhus.…
Läs mer

Patienter behöver stöd efter operation av matstrupscancer

Marlene Malmström
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-17
Marlene Malmström, legitimerad sjuksköterska vid avdelningen för kirurgi. Som sjuksköterska tillhör du en minoritet av forskarstuderanden. Hur väcktes ditt intresse för forskning?  – Jag visste redan under min grundutbildning att jag ville arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete och intresset för forskning väcktes tidigt. 2004 började jag arbeta på kirurgiska kliniken i Lund med patienter som opereras för matstrupscancer och det blev tydligt att det fanns en brist på forskning som fokuserade på deras liv och…
Läs mer

Bättre förståelse av äggstockscancer

Björn Nodin
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-13
Björn Nodin, biomedicinsk analytiker vid avdelningen för patologi, som den 13 september försvarar sin avhandling ”Immunohistochemical and molecular studies on ovarian cancer progression and prognosis”. Varje år får cirka 750 kvinnor i Sverige äggstockscancer. Hur är prognosen för dem? – De nordiska länderna har de högsta incidenstalen av äggstockscancer i världen. Prognosen är generellt väldigt dålig på grund av diffusa symtom och därför upptäcks sjukdomen i ett sent skede då den är svår att bota.…
Läs mer

Sjukgymnastik förbättrar sexlivet för kvinnor med ledgångsreumatism

Kristina Areskoug Josefsson
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Vad forskar du om
2013-09-10
En stor andel av patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, har problem i sitt sexliv. En avhandling vid Lunds universitet visar dock att sjukgymnastik vid ledgångsreumatism förbättrar sexuell hälsa med bättre rörlighet och kondition, minskad smärta och större självförtroende. Reumatoid artrit är en kronisk ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och ger smärta, ökad trötthet och nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. - När kroppskontakt medför smärta och det…
Läs mer

Ny teknik visar hur hjärtat mår

Håkan Arheden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Håkan Arheden installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Fysiologi betyder ”läran om naturen” och avser studier av funktion i levande organismer. Liv är självorganiserande, självstyrande och självlärande system. I alla system, såväl levande som tekniska, är mål, handling, resultat och återkoppling till målet helt avgörande. Bryts systemet upphör livet och tekniken slutar fungera. Bakterier, ekosystem, människor, moderna uppvärmningssystem i hus och livskraftiga företag fungerar…
Läs mer

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om
2013-09-09
Johan Malm installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Ett övergripande syfte med forskning inom klinisk kemi är att tillämpa ny kunskap inom grundforskningen och införa nya analyser i rutinsjukvården – klinisk kemi kan sägas utgöra en brygga mellan grundforskning och klinisk sjukvård. En stor del av medicinska beslut avseende såväl diagnostik som behandling av sjukdom baseras på biokemiska analyser, oftast utförda på ett blodprov.…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer