Fascinerad av fett

Fascinerad av fett
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2015-11-03
Fettcellen är intressant på många olika sätt. Förutom sin unika förmåga att expandera – den kan faktisk öka sin volym så mycket som tusen gånger – kan förändringar i fettvävnaden påverka hela kroppen. Fettvävnaden är ett hormonproducerande organ och när den expanderar ökar också mängden hormoner som skickas ut i kroppen. Om upptaget av socker slutar fungera i fettcellen och den blir insulinresistent – då blir hela kroppen insulinresistent. Fettvävnaden har med andra ord en…
Läs mer

Belönas för viktiga fynd kring hjärt-kärlsjukdom

Belönas för viktiga fynd kring hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-11-02
Ung hjärtläkare vid Skånes universitetssjukhus belönas för sina forskningsinsatser kring förmaksflimmer, hjärtsvikt, sjukdom i hjärtats klaffar och förebyggande av hjärtinfarkt. Gustav Smith och hans kollegor publicerade tidigare i år bland annat en artikel i tidskriften Lancet som visade att genetisk information, med lovande resultat, kan användas som vägledning för förebyggande behandling av hjärtinfarkt. I en annan serie av studier har gruppen visat att högt kolesterol orsakar sjukdom i hjärtats klaffar, så kallad aortastenos. Det har lagt grunden…
Läs mer

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom

Ombyggda virus ger hopp om bot av Gauchers sjukdom
Nyckelord: ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2015-10-22
Gauchers sjukdom typ 1 är en ärftlig blodsjukdom, som leder till störd organfunktion i hela kroppen. I studier gjorda på möss har man kunnat visa att sjukdomen kan botas med hjälp av genterapi. Nästa steg blir att visa om det fungerar även i människor. Sedan början av 90-talet har genterapi använts som en form av behandling för patienter med ärftliga blodsjukdomar. Genom att genetiskt korrigera patientens egna blodstamceller och sedan transplantera tillbaka dessa, får man friska…
Läs mer

Patienter med livshotande sjukdomar önskar ofta mer information

Patienter med livshotande sjukdomar önskar ofta mer information
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Vad forskar du om?
2015-10-21
Foto: Colourbox Patienter med livshotande sjukdomar önskar mer information och diskussion under sjukdomsförloppet. De behandlande läkarna upplever att de ger all information de kan. Hur ska parterna kunna mötas i ett samtal som gör patienten nöjd? Lena Hoff har följt patienter med akut lymfatisk leukemi, akut myeloisk leukemi, myelom samt icke operabla lungcancerpatienter från diagnos till bot eller död. Genom fortlöpande intervjuer under en tvåårsperiod har hon undersökt hur patienter förhåller sig till den information de får…
Läs mer

Bostäder som främjar äldres hälsa

Bostäder som främjar äldres hälsa
Nyckelord: , ,
Kategori: Vad forskar du om?
2015-10-19
Oskar Jonsson, postdoktor i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, drivs av att leta svar på saker som han inte riktigt förstår. Oskar Jonsson Vilken bakgrund har du? – Jag är i botten möbeldesigner, med examen från Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet. Jag har även en MFA (Master of fine arts) i designhistoria och designteori från Konstfack och en doktorsexamen i industridesign från LTH. Jag disputerade 2013 på Institutionen för…
Läs mer

Stamceller kan motverka hjärtinfarkt

Stamceller kan motverka hjärtinfarkt
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2015-10-14
För första gången visar en klinisk studie, med ett större antal patienter, att det finns ett samband mellan stamceller och risken att insjukna i hjärtsjukdomar. - Det här är ett viktigt fynd eftersom det stärker teorin att stamceller har betydelse för förmågan att reparera blodkärl angripna av åderförkalkning, berättar Maria Wigren, forskare vid Lunds universitet. Maria Wigren I den aktuella studien analyserades blodprover från närmare 400 personer som under den efterföljande…
Läs mer

Bostadsområdet kan påverka hälsan vid diabetes

Bostadsområdet kan påverka hälsan vid diabetes
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Hälsa och livsstil, Vad forskar du om?
2015-10-12
Det spelar roll för vår hälsa var vi bor någonstans. Personer med diabetes i utsatta bostadsområden drabbas oftare av hjärt-kärlsjukdom och har ökad risk att dö i förtid. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Det är sedan tidigare känt att både depression och hjärt-kärlsjukdom är associerade med diabetes. Men nu har även betydelsen av bostadsområde för första gången vägts in i en svensk studie. Resultaten bygger på ett omfattande underlag från befolknings-,…
Läs mer

Miljön som spelar roll för kliniska genetiker

Miljön som spelar roll för kliniska genetiker
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-10-09
Professorerna Thoas Fioretos och Fredrik Mertens flankerar sin mentor Felix Mitelman som de menar har varit avgörande för den kreativa miljö som har vuxit fram på Avdelningen för klinisk genetik. Korta avstånd mellan laboratoriet och kliniken, en identitet som är knuten till avdelningen och inte bara till respektive forskargrupp, och lunchsamtal om allt mellan himmel och jord. Det är några av orsakerna till att det gått så bra för Avdelningen för…
Läs mer

Enkelt blodprov kan tidigt förutsäga risk för havandeskapsförgiftning

Enkelt blodprov kan tidigt förutsäga risk för havandeskapsförgiftning
Nyckelord:
Kategori: Graviditet och reproduktion, Vad forskar du om?
2015-10-06
Med hjälp av nya biomarkörer kan havandeskapsförgiftning förutsägas så tidigt som vecka 8-10 av graviditeten. I senare delen av sjukdomen kan samma biomarkörer användas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och därmed vara ett kliniskt hjälpmedel för att bedöma när förlossning ska sättas igång. När moderkakan bildar för mycket foster-hemoglobin skadar det moderkakan och läcker även över in i mammans blodcirkulation. Fritt hemoglobin är giftigt och skadar mammans blodkärl och njurar, vilket leder till högt blodtryck och proteinläckage…
Läs mer

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-09-28
Patienter med cancer i övre luftvägar och svalg som har spridning av sin tumörsjukdom till lymfknutor på halsen har traditionellt behandlats med strålbehandling följt av en operation av lymfknutorna på halsen. Denna behandlingskombination ger ofta svåra och livslånga biverkningar såsom sväljningsproblem och nedsatt rörlighet i nacke/skuldra. Johanna Sjövalls avhandling visar hur bilddiagnostik med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) kan minska behovet av operationer i denna patientgrupp. – PET ger möjligheten att utvärdera resultat av behandlingen och…
Läs mer