Patienter behöver stöd efter operation av matstrupscancer

Marlene Malmström
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-17
Marlene Malmström, legitimerad sjuksköterska vid avdelningen för kirurgi. Som sjuksköterska tillhör du en minoritet av forskarstuderanden. Hur väcktes ditt intresse för forskning?  – Jag visste redan under min grundutbildning att jag ville arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete och intresset för forskning väcktes tidigt. 2004 började jag arbeta på kirurgiska kliniken i Lund med patienter som opereras för matstrupscancer och det blev tydligt att det fanns en brist på forskning som fokuserade på deras liv och…
Läs mer

Bättre förståelse av äggstockscancer

Björn Nodin
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-13
Björn Nodin, biomedicinsk analytiker vid avdelningen för patologi, som den 13 september försvarar sin avhandling ”Immunohistochemical and molecular studies on ovarian cancer progression and prognosis”. Varje år får cirka 750 kvinnor i Sverige äggstockscancer. Hur är prognosen för dem? – De nordiska länderna har de högsta incidenstalen av äggstockscancer i världen. Prognosen är generellt väldigt dålig på grund av diffusa symtom och därför upptäcks sjukdomen i ett sent skede då den är svår att bota.…
Läs mer

Sjukgymnastik förbättrar sexlivet för kvinnor med ledgångsreumatism

Kristina Areskoug Josefsson
Nyckelord: ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Sexuell hälsa, Smärta och värk, Vad forskar du om
2013-09-10
En stor andel av patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, har problem i sitt sexliv. En avhandling vid Lunds universitet visar dock att sjukgymnastik vid ledgångsreumatism förbättrar sexuell hälsa med bättre rörlighet och kondition, minskad smärta och större självförtroende. Reumatoid artrit är en kronisk ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och ger smärta, ökad trötthet och nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. - När kroppskontakt medför smärta och det…
Läs mer

Ny teknik visar hur hjärtat mår

Håkan Arheden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Håkan Arheden installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Fysiologi betyder ”läran om naturen” och avser studier av funktion i levande organismer. Liv är självorganiserande, självstyrande och självlärande system. I alla system, såväl levande som tekniska, är mål, handling, resultat och återkoppling till målet helt avgörande. Bryts systemet upphör livet och tekniken slutar fungera. Bakterier, ekosystem, människor, moderna uppvärmningssystem i hus och livskraftiga företag fungerar…
Läs mer

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om
2013-09-09
Johan Malm installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Ett övergripande syfte med forskning inom klinisk kemi är att tillämpa ny kunskap inom grundforskningen och införa nya analyser i rutinsjukvården – klinisk kemi kan sägas utgöra en brygga mellan grundforskning och klinisk sjukvård. En stor del av medicinska beslut avseende såväl diagnostik som behandling av sjukdom baseras på biokemiska analyser, oftast utförda på ett blodprov.…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

Bengt Phung
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-05
Fel i cellernas kommunikation kan vara en viktig anledning till att hudcancer uppstår. I en ny avhandling från institutionen från laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet har två hudproteiner undersökts. De ingår i signalkedjan för melanocyterna, celler som är specialiserade på att producera hudens skyddande pigment. Det är när melanocyterna tillåts dela sig okontrollerat som melanom kan uppstå, en cancerform som ökat kraftigt på senare år. - Att hastigt växla mellan låg och hög solintensitet…
Läs mer

Smart samspel gynnar cancer i tjocktarm

porträttfoto yuan zhang
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-04
Viktiga ledtrådar kring hur man hindrar eller motverkar tjocktarmscancer kan finnas i cancercellernas kommunikation med den närmsta omgivningen. Yuan Zhang, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet, forskar kring tjock- och ändtarmscancer som är en av världens vanligaste cancersjukdomar. - Tjock- och ändtarmscancer är betydligt vanligare i västvärlden i jämförelse med t.ex. Asien, men trenden är ökande även där. Ändrad livsstil är en trolig orsak, berättar Yuan Zhang. I en ny avhandling…
Läs mer

Barn och strålbehandling

Jenny Gårdling
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2013-08-23
Kan man minska oro vid strålbehandling med hjälp av sagor och en docka? Och kan man undvika att söva barn genom att låta dem se på film? Det tror Jenny Gårdling som påbörjat sitt forskningsprojekt om hur man hittar alternativ till narkosmedel när ett barn får cancer och behöver strålas. I Sverige insjuknar cirka 300 barn i cancer varje år. Cancer behandlas ofta med en kombination av operation, cellgifter…
Läs mer

Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

Katarina Sjögren Forss
Nyckelord: ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Vad forskar du om
2013-08-22
Föräldraskap, åldrande, rörelsesjukdomar… Alla genomgår vi någon gång i livet större förändringar som mer än annat påverkar hur vi lever. Katarina Sjögren Forss, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har i en ny avhandling studerat hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet. Till skillnad från många andra faktorer, som t.ex. kön, ålder och ekonomi, är livsförändringarna vanligen inte lika uppmärksammade i forskningen kring hälsa och medicin. I avhandlingen undersöktes bl.a.…
Läs mer