Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes

Könsskillnader kan vara viktigare än man trott vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-02-25
Det finns skillnader i insulinutsöndringen mellan kvinnor och män som visar att kvinnor utsöndrar mer insulin. Skillnaden kan eventuellt förklaras av epigenetik,av- och påslagning av generna som kan påverkas av livsstil och olika miljöfaktorer. I avhandlingsarbetet undersöktes epigenetiska förändringar, dvs. hur arvsmassan (DNA) uttrycks eller tolkas på olika sätt utan att det finns en underliggande förändring i DNA. Skillnaderna uppstår istället genom att gener slås på och av, till exempel pga. miljöpåverkan och livsstil. Det…
Läs mer

Ny europeisk satsning på de svårast Parkinsonsjuka

Ny europeisk satsning på de svårast Parkinsonsjuka
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2016-02-25
De som har haft Parkinsons sjukdom under lång tid har tidigare ofta uteslutits ur forskning. Det handlar om en patientgrupp som har levt med sjukdomen länge och är i ett skede där de behöver hjälp av anhöriga eller av samhället för att klara sin vardag.  Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen, efter Alzheimer. Symtomen utvecklas ofta långsamt under ett flertal år och drabbar olika från person till person. Man brukar dela in…
Läs mer

Socker ska upptäcka farliga tumörer

Socker ska upptäcka farliga tumörer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-02-24
Vanligt socker kan i framtiden bli det kontrastmedel som används när en tumör undersöks med magnetkamera. Sockret visar hur pass elakartad tumören är.  - Det kan dessutom få en positiv psykologisk effekt och göra patienter lugnare om socker ersätter metall som kontrastmedel i kroppen, säger Linda Knutsson, universitetslektor vid Lunds universitet. En tumörs ämnesomsättning går att undersöka genom att spruta in en liten mängd socker och sedan mäta hur mycket socker som tumören konsumerar. Ju…
Läs mer

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt

Vem du är spelar roll vid återhämtning efter en hjärtinfarkt
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-02-17
Din personlighetstyp och hur du hanterar stress kan påverka hur snabbt du återhämtar dig efter en hjärtinfarkt. En ny avhandling från Malmö högskola visar hur medicinska, personlighetsmässiga och psykosociala faktorer påverkar eftervården och återfallsrisken efter en infarkt. – Om man, när man möter patienter som drabbats av hjärtinfarkt, tar hänsyn till personlighetsfaktorer, tar reda på om de är stressade eller deprimerade, så kan man lättare förstå vilka av dem som löper störst risk för att drabbas av…
Läs mer

Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?

Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-02-03
Sarkom är ett gemensamt namn för cancer i kroppens stödjevävnader. Det är en ovanlig sjukdom som är väldigt svår att ställa rätt diagnos på. För att förbättra diagnostiken och kunna skräddarsy behandling krävs molekylära undersökningar där man får svar på genetiska avvikelser. Charles Walthers avhandling från Lunds universitet handlar om vilka provtagningsmetoder som är mest kliniskt användningsbara för analyser. Tumörer i kroppens stödjevävnad eller bindväv är relativt vanliga och utgörs oftast av godartade fett- eller…
Läs mer

Nya metoder behövs för att mäta muntorrhet

Nya metoder behövs för att mäta muntorrhet
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-01-29
Muntorrhet är ett stort problem som förr eller senare kan leda till allvarliga skador på tänder och vävnader i munnen. Det påverkar också människors livskvalitet. Men tandvården saknar metoder för att mäta salivens skyddande funktioner. Christina Diogo Löfgren, forskare vid Malmö högskola, har undersökt upplevelsen av muntorrhet i olika patientgrupper. Och det är inte självklart att patienter med konstaterat lite salivproduktion har störst besvär. Att kunna mäta salivens skyddande funktioner är idag inte ett standardförfarande inom…
Läs mer

Information om din hälsa i mobilen

Information om din hälsa i mobilen
Nyckelord: ,
Kategori: Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-01-27
Nu inleder Malmö högskola ett nytt forskningsprojekt tillsammans med näringslivet för att ta fram biosensorer som kan mäta och sända information om olika kroppsfunktioner till mobilen. Till exempel skulle det kunna innebära att en idrottsutövare i realtid får besked om sin mjölksyrenivå i blodet. Sergey Schleev, professor vid Malmö Högskola, leder forskningsprojektet om hur biofilmer mäta kroppsfunktioner och sända information till mobilen. Foto: Charlotte L Bechmann - För det växande e-hälsoområdet…
Läs mer

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-12-18
I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med fler kostsamma vårddagar som följd. Forskning vid Lunds universitet visar nu hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet. Bland de allra äldsta hjärtsviktspatienterna är det ovanligt att veta om sin diagnos. Det konstaterar…
Läs mer

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Graviditet och reproduktion, Nyfödda, Vad forskar du om?
2015-12-18
Foto: Colourbox Svensk forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att de varit mer förberedda på vad som kommer efter förlossningen men få studier har undersökt hur blivande föräldrar kan förberedas inför den första tiden efter förlossningen. Nu startar ett forskningsprojekt för att utveckla en modell för föräldraförberedelse som ska baseras på föräldrarnas behov. I Sverige har det sedan 1978 erbjudits föräldraförberedande kurser i allmän utsträckning, oftast via barnmorskor inom mödrahälsovården. Syftet…
Läs mer

Svårbehandlad anemi – nya behandlingsmetoder behövs

Svårbehandlad anemi – nya behandlingsmetoder behövs
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2015-12-17
Bild: Dreamstime Anemi, eller blodbrist, behandlas idag framför allt med genom att tillföra hormon för att öka kroppens egen produktion av röda blodkroppar, eller genom blodtransfusioner. Men många typer av anemi svarar inte på behandling och det finns även stora risker med att vara transfusionsberoende. Därför är det viktigt att hitta alternativa behandlingsmetoder för dessa patienter.   Varje dag producerar benmärgen en triljon nya blodkroppar. Blodkropparna hämtar upp och transporterar sedan…
Läs mer