Ny teknik visar hur hjärtat mår

Håkan Arheden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Håkan Arheden installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Fysiologi betyder ”läran om naturen” och avser studier av funktion i levande organismer. Liv är självorganiserande, självstyrande och självlärande system. I alla system, såväl levande som tekniska, är mål, handling, resultat och återkoppling till målet helt avgörande. Bryts systemet upphör livet och tekniken slutar fungera. Bakterier, ekosystem, människor, moderna uppvärmningssystem i hus och livskraftiga företag fungerar…
Läs mer

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling

Klinisk kemi styr diagnostik och behandling
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Cancer, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om
2013-09-09
Johan Malm installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Ett övergripande syfte med forskning inom klinisk kemi är att tillämpa ny kunskap inom grundforskningen och införa nya analyser i rutinsjukvården – klinisk kemi kan sägas utgöra en brygga mellan grundforskning och klinisk sjukvård. En stor del av medicinska beslut avseende såväl diagnostik som behandling av sjukdom baseras på biokemiska analyser, oftast utförda på ett blodprov.…
Läs mer

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom

Inflammation och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om
2013-09-09
Gunnar Engström installeras som professor vid Lunds universitet 6 september 2013, och skriver här själv kort om sin forskning: Epidemiologi är den vetenskap som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp. Genom att analysera sjukdomars mönster i befolkningen kan man dra slutsatser om vilka individer som har ökad risk att drabbas. Dessa metoder har varit mycket framgångsrika och ett stort antal riskfaktorer för sjukdom, såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet, har ursprungligen identifierats med epidemiologisk metodik, vilket i sin tur…
Läs mer

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

Bengt Phung
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-05
Fel i cellernas kommunikation kan vara en viktig anledning till att hudcancer uppstår. I en ny avhandling från institutionen från laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet har två hudproteiner undersökts. De ingår i signalkedjan för melanocyterna, celler som är specialiserade på att producera hudens skyddande pigment. Det är när melanocyterna tillåts dela sig okontrollerat som melanom kan uppstå, en cancerform som ökat kraftigt på senare år. - Att hastigt växla mellan låg och hög solintensitet…
Läs mer

Smart samspel gynnar cancer i tjocktarm

porträttfoto yuan zhang
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-09-04
Viktiga ledtrådar kring hur man hindrar eller motverkar tjocktarmscancer kan finnas i cancercellernas kommunikation med den närmsta omgivningen. Yuan Zhang, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet, forskar kring tjock- och ändtarmscancer som är en av världens vanligaste cancersjukdomar. - Tjock- och ändtarmscancer är betydligt vanligare i västvärlden i jämförelse med t.ex. Asien, men trenden är ökande även där. Ändrad livsstil är en trolig orsak, berättar Yuan Zhang. I en ny avhandling…
Läs mer

Barn och strålbehandling

Jenny Gårdling
Nyckelord: ,
Kategori: Barn och ungdomar, Cancer, Vad forskar du om
2013-08-23
Kan man minska oro vid strålbehandling med hjälp av sagor och en docka? Och kan man undvika att söva barn genom att låta dem se på film? Det tror Jenny Gårdling som påbörjat sitt forskningsprojekt om hur man hittar alternativ till narkosmedel när ett barn får cancer och behöver strålas. I Sverige insjuknar cirka 300 barn i cancer varje år. Cancer behandlas ofta med en kombination av operation, cellgifter…
Läs mer

Livets stora förändringar påverkar hur mycket vi rör på oss

Katarina Sjögren Forss
Nyckelord: ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Vad forskar du om
2013-08-22
Föräldraskap, åldrande, rörelsesjukdomar… Alla genomgår vi någon gång i livet större förändringar som mer än annat påverkar hur vi lever. Katarina Sjögren Forss, som är doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, har i en ny avhandling studerat hur olika livsförändringar påverkar utövandet av fysisk aktivitet. Till skillnad från många andra faktorer, som t.ex. kön, ålder och ekonomi, är livsförändringarna vanligen inte lika uppmärksammade i forskningen kring hälsa och medicin. I avhandlingen undersöktes bl.a.…
Läs mer

Inflammation kopplad till tjocktarmscancer under lupp

Tavga Salim
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om
2013-07-10
Olika inflammatoriska processer tillmäts allt större betydelse för uppkomst och utveckling av tjocktarmscancer (kolorektal cancer). Mer kunskap om bakomliggande mekanismer skulle bl.a. kunna minska överbehandlingen av patienter och förlänga deras överlevnad. Ett problem vid tjocktarmscancer är att många överbehandlas. Vanligen genomgår patienten en kombination av behandlingar: strålning, cellgifter och operation. För många skulle operation räcka, men i nuläget saknas möjlighet att korrekt identifiera vilka patienter som behöver extra behandling. Protein med betydelse för cancerrisk Tavga…
Läs mer

Höft- och knäartros dubbelt så vanligt bland f.d. elitidrottare

Magnus Tveit
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om
2013-06-14
Män som har idrottat på hög nivå löper en dubblerad risk att senare i livet drabbas av artros i höft och knä. Men det finns även ljuspunkter i form av starkare skelett och lägre frakturrisk. Det visar en avhandling från Lunds universitet där långtidseffekterna på mäns skelett och leder efter hög fysisk aktivitet i ungdomsåren studerats. Artros är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 700 f.d. idrottsmän med en…
Läs mer

Digerdöd slog ut kunskap om läkekonst

Johanna Bergqvist
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om, Övrigt
2013-06-11
Arkeologen Johanna Bergqvist har i sin avhandling vid Lunds universitet undersökt läkekonsten och läkaryrkets utveckling under medeltiden och renässansen. Tvärtemot vad man tidigare har trott var klostrens läkekonst inte spridd till resten av samhället. Men redan under tidig medeltid fanns i städerna en erfarenhetsbaserad läkekonst med en begynnande professionalisering av yrket. Dessutom fanns det både kvinnliga och manliga läkare.  — Ett av mina intressantaste resultat var den…
Läs mer