Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Spenatpulver ger ökad mättnad och mindre sötsug

2015-05-28

Fresh spinach

Forskning visar att dagligt intag av spenatpulver kan öka din egen frisättning av mättnadshormon och ge viktnedgång. Det är liknande effekter som uppnås med läkemedel, men utan att behöva ta några sprutor.

Mättnadshormoner utsöndras från tarmen när vi ätit, bland annat hormonet glukagon-lik peptid 1 (GLP-1). GLP-1 signalerar till bukspottskörteln att frisätta mer insulin. Samtidigt går signaler till hjärnan om att vi är mätta. En GLP-1-analog är ett ämne som liknar kroppens naturliga hormon – det har samma funktioner som det kroppsegna hormonet, men är tillverkat för att ha längre verkningstid.

När GLP-1 analogerna först introducerades var det som läkemedel för behandling vid diabetes typ 2. Detta på grund av den ökade utsöndringen av insulin efter måltid som bidrar till att sänka blodsockret mer effektivt – den så kallade inkretin-effekten. Efter en tid märkte man att de som fick GLP-1-analoger för sin diabetes också gick ner i vikt. Det har lett till att GLP-1-analogen Saxenda (liraglutid), nyligen även blivit godkänt för behandling av fetma.

Minskar hunger – ökar mättnadskänslor

Anledningen till att GLP-1-analoger ger viktminskning är inte helt känd, men studier har visat att behandlingen ökar mättnadskänslor och minskar godishunger. Liknande effekt kan man få av att inta ett pulver som innehåller thylakoider. Thylakoider är membran utvunna ur kloroplasterna i gröna blad, till exempel spenat. Vår forskning har visat att intag av thylakoider stärker det kroppsegna systemet av aptitreglerande hormoner mellan måltiderna, däribland mättnadshormonet GLP-1. Därmed dämpas känslor av hunger och mättnadskänslorna blir starkare. Samtidigt har vi sett tecken på att thylakoider påverkar belöningsystemet i hjärnan, då thylakoid-behandling lett till minskat sug efter godis och glass, snacks och bakverk – energirika produkter som innehåller mycket socker och fett och är associerade med överätande som kan leda till övervikt.

kvinna på vågI en tremånaders-studie som inkluderade friska överviktiga kvinnor, där en grupp fick thylakoider före frukost varje dag och den andra gruppen fick placebo, fann vi ökade halter av mättnadshormonet GLP-1 i blodet hos de thylakoid-behandlade deltagarna efter måltid. Dessutom minskade thylakoid-gruppen mer i vikt jämfört med kontrollgruppen – 5 kg mot 3,5 kg. Det motsvarar en viktnedgång på 6,2 procent mot 4,4 procent på tre månader. Denna viktminskning är jämförbar med den som uppnåtts i studier på GLP-1-analogen liraglutid – samma läkemedel som nu godkänts för behandling vid fetma. Studier på liraglutid har resulterat i en genomsnittlig viktminskning på 7,5 procent på ett år.

… och lägre blodsocker?DIABETE

I en annan studie med friska överviktiga kvinnor fick thylakoid-gruppen lägre fasteblodsocker över tid jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var visserligen liten, men fyndet var intressant och kommer att leda till fortsatta studier. Nästa steg blir att studera effekten av thylakoider hos överviktiga personer med nedsatt glukostolerans (ett förstadium till diabetes) eller kostbehandlad diabetes typ 2. Förhoppningen är att vi förutom viktnedgång även ska se effekt på blodsockernivåer och insulinresistens.

Text: EVA-LENA STENBLOM

Foto: Colourbox