Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

2015-12-18
I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med fler kostsamma vårddagar som följd. Forskning vid Lunds universitet visar nu hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet.
Läs mer

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

2015-12-01
Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar.
Resultaten som presenteras här visar tydligt på att det är viktigt att se på cancerpatienten som en helhet som inte är begränsad till en genuppsättning eller en tumörtyp. Först då kan man ge en riktigt skräddarsydd behandling.
Läs mer