Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Information om din hälsa i mobilen

2016-01-27

Nu inleder Malmö högskola ett nytt forskningsprojekt tillsammans med näringslivet för att ta fram biosensorer som kan mäta och sända information om olika kroppsfunktioner till mobilen. Till exempel skulle det kunna innebära att en idrottsutövare i realtid får besked om sin mjölksyrenivå i blodet.

Sergey_Schleev
Sergey Schleev, professor vid Malmö Högskola, leder forskningsprojektet om hur biofilmer mäta kroppsfunktioner och sända information till mobilen. Foto: Charlotte L Bechmann

– För det växande e-hälsoområdet kommer förfinade biosensorer att innebära en revolution, säger Sergey Shleev, professor vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap.
Sergey Shleev, som leder forskningsprojektet, har forskat på biosensorer i många år och är mycket optimistisk när det gäller deras framtida användning.

Diagnos på distans

Sensorerna fästs på kroppen med ett plåster och ger detaljerad information om patientens hälsotillstånd. Denna information kan sedan snabbt sändas till behandlade läkare och på så vis minska patientens behov att ta sig till vårdinrättningen.
– Detta skulle kunna innebära möjligheter för läkaren att ställa en säker diagnos på distans, säger Shleev.

Främja hälsosam livsstil

Vid sidan av den reguljära vården kan man tänka sig avancerade sensorer som samtidigt känner av och kvantifierar ett stort antal viktiga parametrar. Sådana analytiska verktyg kan radikalt förändra förutsättningarna för friskvård och fitness. Exempelvis kan en individ få klara besked om hur olika livsstilsval påverkar hälsotillståndet; den som ägnar sig åt idrott, träning eller andra fysiska aktiviteter kan få tydliga indikationer på ”nyttan” av olika övnings- och träningsmoment.

Nya möjligheter öppnas

I projektet ingår även mjukvaruutveckling och etablering av molnbaserade databaslösningar vilket innebär att man snabbt kan samla in mängder av data från ett stort antal användare. Genom att analysera dessa data kan helt ny information utvinnas, information som kan leda till att nya samband upptäcks och att nya lösningar på gamla problem kan erbjudas.

Text: CHARLOTTE L BECHMANN

Artikeln är tidigare publicerad på Malmö högskolas hemsida