Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

2015-12-01

Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar.

Andrea Markkula har undersökt kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos. Kroppsmått sätts även i relation till inflammatoriska markörer för att se om de kunde bidra med ytterligare prognostisk information.

Följsamhet till behandling är avgörande för prognos, men det finns många kvinnor som inte tar sin behandling.

– Vi såg att rökande kvinnor med lågt body mass index (BMI) och som brukade liten mängd alkohol hade lägre följsamhet. Vad detta beror på är svårt att säga, men det skulle till exempel kunna vara så att de, eftersom de är mindre, upplever mer bieffekter av medicinerna än personer med högt BMI. Detta var en liten studie som behöver följas upp, men resultaten är spännande, berättar Andrea Markkula.

Avhandlingen visar också att hög midja-höft-kvot och stor bröststorlek kan påverka prognosen för patienterna. I den vanligaste tumörtypen hade kvinnor med stora bröst ökad risk för återfall.

– Stora bröst innehåller mer fettvävnad. Då fett är metabolt aktivt skapas en gynnsam mikromiljö för tumören. Det kan vara en förklaring varför bröststorlek faller ut som viktig i våra statistiska modeller.

Inflammation spelar också en roll i sjukdomen, men på vilket sätt och hur den samverkar med andra faktorer verkar vara mycket komplicerat. Den inflammatoriska markören COX-2 undersöktes i kombination med mått på kroppskonstitution och tumörtyp.

Det är viktigt att se på cancerpatienten som en helhet

– Genom att kombinera data från tumör, kroppskonstitution och normala genvarianter kan man få ut prognostisk information för olika behandlingsgrupper. En genvariant kan ge en bättre prognos för vissa behandlingsgrupper medan en annan genvariant ger en bättre prognos för andra behandlingsgrupper. Om resultaten bekräftas kan det vara ytterligare en pusselbit på vägen mot en mer individualiserad bröstcancervård, berättar huvudhandledare Helena Jernström.

Resultaten från Andrea Markkulas avhandling visar tydligt på att det är viktigt att se på cancerpatienten som en helhet som inte är begränsad till en genuppsättning eller en tumörtyp. Först då kan man ge en riktigt skräddarsydd behandling.

Text: KATARINA EHRENBORG