Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Öroninflammationen som behöver behandlas

2015-11-20

öra

Varje år diagnostiseras nästan 200 000 fall med öroninflammation i Sverige. Betydligt färre, endast 20-60 barn, drabbas av akut mastoidit, den vanligaste svåra komplikationen till öroninflammation.

Akut mastoidit uppstår när infektionen sprider sig utanför mellanörat och vidare till mastoidbenet bakom örat och i värsta fall exempelvis till hjärnan.

– Det är en allvarlig diagnos som utan snabb behandling med antibiotika kan leda till döden. Därför är det viktigt att vara observant och hitta de här patienterna så tidigt som möjligt, säger Frida Enoksson, överläkare på Helsingborgs lasarett och doktorand vid Lunds universitet.

Svårt att avgöra vilka öron som behöver antibiotika

Den läkare som först bedömer barn med mastoiditsymptom är vanligtvis specialist i allmänmedicin, inte sällan på en vårdcentral. Läkaren ska i samband med att en patient som söker vård för en förmodad öroninflammation, inte bara ställa diagnosen utan också ha i åtanke de restriktioner som gäller för användandet av antibiotika i Sverige sedan millenniumskiftet. Restriktioner som tillkommit för att, om inte kunna stoppa bakteriers resistens mot antibiotika, så åtminstone bromsa den.

– Dessa läkare har en svår uppgift i att sålla fram det fåtal barn som ska behandlas med antibiotika och måste reagera på om barnet är rött och svullet bakom örat och om örat börjat stå ut, klassiska tecken på mastoidit. I sådana fall ska de barnen remitteras akut till en öronklinik.

Frida Enoksson

Viktigt behandla tidigt

I ett av Frida Enokssons delarbeten visade det sig att de läkare som först bedömer barn med mastoiditsymptom oftast kände igen tecknen och genast remitterade patienten till fortsatt behandling. Men hos en femtedel av de 74 barn som ingick i intervjustudien uppgav föräldrarna att läkaren missat barnets tecken på mastoidit vid första besöket och därmed fördröjt behandlingen.

– De här barnen är oftast inte särskilt sjuka i övrigt. De kan verka relativt opåverkade när de kommer till doktorn, särskilt om de fått smärtstillande och febernedsättande receptfria läkemedel innan läkarbesöket. Dessutom ser vi i våra studier att sjukdomsförloppet kan gå väldigt snabbt. På ett dygn kan barnet bli betydligt sämre, särskilt de små barnen under två år, säger Frida Enoksson.

– Därför är det viktigt att känna igen de tidiga tecknen på mastoidit. Även om läkaren är restriktiv med antibiotika mot öroninflammation, får det inte resultera i fler allvarliga komplikationer.

Text och bild: OLLE DAHLBÄCK

Foto barn: Colour box

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, november 2015.