Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vanligt att lugnande läkemedel används fel

2016-03-17
läkemedel
Foto: Dreamstime

Felanvändning av receptbelagda lugnande läkemedel är vanligt förekommande bland normalbefolkningen i Sverige, men särskilt vanligt är det bland personer som är heroinberoende. Att personer använder läkemedel utan recept, använder högre doser eller tar läkemedel oftare än vad läkare ordinerat, innebär stora hälsorisker som i värsta fall kan leda till döden. 

– Det är därför viktigt att läkare som skriver ut dessa receptbelagda läkemedel har detta i åtanke, säger Tove Abrahamsson, läkare på Beroendecentrum i Malmö och forskare som nyligen disputerade vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

tove_abrahamsson_medium
Tove Abrahamsson är läkare på Beroendecentrum i Malmö och forskare vid Lunds universitet.

En av studierna i avhandlingen visade samband mellan låg livskvalitet och felanvändning av receptbelagda läkemedel, riskkonsumtion av alkohol och rökning. Särskilt tydligt var sambandet med sämre livskvalitet för personer som använde lugnande läkemedel fel.

Självmedicinerar mot problem

– Sämre livskvalitet tycks vara starkt kopplat till psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att inom sjukvården förhöra sig om både psykisk hälsa och livskvalitet hos individer som använder lugnande läkemedel fel; att fråga hur patienten har det i livet i övrigt. Uppger denne dålig livskvalitet finns det möjlighet att ge information om vart man kan vända sig för att få hjälp med t.ex. relationsproblem, ekonomiska bekymmer eller en bristfällig bostadssituation. Typer av problem som kan påverka livskvaliteten, säger Tove Abrahamsson.

– En orsak till att många använder receptbelagda läkemedel fel tycks vara en önskan om att självmedicinera mot psykiska besvär eller andra problem i livet. Därför är det viktigt att utreda och behandla de här patienterna för en eventuell bakomliggande psykisk ohälsa.

I en annan av studierna i avhandlingen såg forskarna ett samband mellan användning av bensodiazepiner – en grupp läkemedel med dämpande inverkan på ångest – och en ökad risk för död hos heroinberoende personer, men inte som förväntat en ökad risk för att dö av en överdos.

Viktigt med restriktiv förskrivning

– Användning av de här läkemedlen är sedan tidigare en känd riskfaktor för heroinberoende personer att dö i en överdos, och tidigare studier har visat på samband mellan förskrivning av bensodiazepiner och död i överdos. En möjlig förklaring till att vi inte såg något samband i vårt material, kan vara att svenska läkare är mer restriktiva med förskrivning av bensodiazepiner till heroinberoende personer. Men det är endast ett antagande.

Däremot såg forskarna ett samband mellan bensodiazepinlika sömnmedel och en död i överdos hos heroinberoende personer. Samma samband såg man vad gäller pregabalin, ett ångestlindrande läkemedel.

– Det behövs emellertid fler studier för att definitivt bekräfta detta, men det finns all anledning för läkare att vara restriktiva med att skriva ut de här läkemedlen till heroinberoende personer, säger Tove Abrahamsson.

Text: OLLE DAHLBÄCK