Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Läkemedel ska göra nytta – inte skada”

2015-11-26

cecilia_lenander_small

INTERVJU MED Cecilia Lenander, apotekare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Du har nu kommit halvvägs i dina doktorandstudier med titeln ”Säker läkemedelsanvändning i primärvården”. Varför har du valt detta ämne?
– Jag är apotekare och har arbetat med läkemedelsgenomgångar, som är en genomlysning av den enskilde patientens medicinering. Så det föll sig ganska naturligt att forska kring läkemedel. Jag studerar på halvtid och arbetar på andra hälften med läkemedelsfrågor vid Näsets läkargrupp i sydvästra Skåne.

– Läkemedel ska göra nytta – inte skada. Felaktig medicinering är förknippat med både onödigt lidande och stora kostnader. Att antalet äldre i samhället ökar innebär att vi har en stor utmaning.

Skulle du säga att läkemedelsanvändningen i primärvården är säker idag?
– Det kan man fundera på. Avhandlingens titel hänger samman med att halva arbetet har koppling till ett projekt som bär detta namn. Ambitionen i projektet är att förbättra läkemedelshanteringen och att den så småningom ska bli säker.

I en av delstudierna kom du fram till att 84 procent av patienterna hade läkemedelsrelaterade problem. Det låter som en väldigt hög siffra.
– Ja, det är det. Men man ska ha i åtanke att patienterna i denna studie hade en medelålder på 87 år, samt att jag har tittat på alla typer av läkemedelsklassade preparat, även t.ex. vitamintillskott.

– Ett allvarligt problem som delvis kan förklara den höga siffran är också att många mediciner som skrivits ut tidigare i livet hänger med upp i högre ålder pga. bristande samordning och kontroll. De naturliga förändringar kroppen genomgår med stigande ålder innebär också att läkemedelsdoseringen kan behöva sänkas för äldre patienter.

Vad skulle du vilja se för åtgärder?
– Bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper och utförare – det är ett gigantiskt område som behöver förbättras. Alla måste förstå syftet med att dela information om läkemedel.

Du har siktet inställt på att disputera våren 2017. Vad hoppas du att ditt avhandlingsarbete som helhet ska bidra med?
– Jag hoppas att projektet ”Säker läkemedelsanvändning i primärvård” ska kunna spridas till fler vårdcentraler, eventuellt med en del modifieringar som kan förbättra projektets arbetsmodell ytterligare.

– Läkemedelsgenomgångar av patienter har redan blivit betydligt vanligare än tidigare, men mitt mål är att de ska bli en naturlig del av hälso- och sjukvården.

Intervju: BJÖRN MARTINSSON
Foto: Privat