Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Är nickel fortfarande skurken vid allergi?

2015-12-07

 

nickel halsband

Kliande, vätskande utslag efter kontakt med smycken, klockor och bältesspännen var tidigare vanliga symptom på allergi mot nickel. 2001 skärptes reglerna för hur mycket nickel som får avges från föremål som har kontakt med huden. Målet var att förebygga allergi mot nickel.

Men hur har det gått? Har vi blivit mindre allergiska, eller bara allergiska mot något annat i stället? Detta undersöks nu vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus.

På 80- och 90-talet var det vanligt med kliande utslag vid naveln där jeansknappen sitter, kliande utslag under klockan eller ännu värre – vätskande eksem runt örsnibben p.g.a. örhängen. Nickel var den gången skurken i många metallföremål. I slutet av 90-talet var upp emot 15 procent av alla kvinnor i Sverige allergiska mot nickel.

Nickelallergi ger inte bara utslag där nickelföremålet sitter mot huden utan kan sprida sig över stora delar av huden. Har man utvecklat en allergi blir man inte av med den. Vid förnyad kontakt med nickel får man nya utslag.

Lagstiftning på området

2001 kom ett EU-direktiv som begränsar hur mycket nickel som får avges från oäkta smycken, klockor, bältesspännen och andra nickel klockavardagssaker som huden är i kontakt med.

Tillverkare av dessa produkter har därför fått ändra sammansättningen på metallerna som används, vilka metaller som används istället och vilka allergier detta för med sig är okänt. Metallen palladium har bl.a. varit misstänkt för att vara ersättare för nickel i vissa föremål. Palladium är en ädelmetall som i utseende liknar vitguld. Stigande guldpriser och möjligtvis pga. skärpta regler för användning av nickel har gjort palladium allt mer populär i smycken.

Allergitest för metall

På Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, som är en del av hudsjukvården på Skånes universitetssjukhus, har man lång erfarenhet av att testa för metallallergi. Det görs vid en så kallad lapptestning. Testberedningar med olika metallsalter som spätts ut, ofta i vaselin, får sitta på huden i områden motsvarande en halv kvadratcentimeter i 2 dygn och efter 3 och 7 dagar bedöms huden som har haft kontakt med metallerna. Om man har utvecklat eksem i något område har man allergi mot den metall som låg mot huden där.

Vi har sett att många personer som i lapptestet reagerar mot nickel samtidigt reagerar mot palladium. Vi vet att nickel och palladium har vissa liknande kemiska egenskaper och att huden därför inte alltid känner skillnad på nickel och palladium. Att använda smycken med palladium kan alltså möjligtvis ge besvär om man är nickelallergiker.

Vem är skurken i dag?

Idag vet vi inte hur stor del av befolkningen med eksembesvär som fortfarande utvecklar allergi mot nickel, eller om allergier mot andra metaller, t.ex. mot palladium har ökat efter att nickel-direktivet infördes. Utifrån resultaten från lapptester som gjorts ända sedan 1995 vill Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen nu undersöka dessa frågor.

Det är studier som dessa som kan leda till lagstiftning om hur höga halter av olika metaller det får vara i våra bältspännen, klockor och smycken, så att vi i framtiden kan förebygga att folk inte utvecklar allergi och eksem.

Text: LISBETH ROSHOLM COMSTEDT

Foto: porträtt, privat bild; halsband & klocka, arkivbild