Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svårbehandlad anemi – nya behandlingsmetoder behövs

2015-12-17
Olika blodkroppar
Bild: Dreamstime

Anemi, eller blodbrist, behandlas idag framför allt med genom att tillföra hormon för att öka kroppens egen produktion av röda blodkroppar, eller genom blodtransfusioner. Men många typer av anemi svarar inte på behandling och det finns även stora risker med att vara transfusionsberoende. Därför är det viktigt att hitta alternativa behandlingsmetoder för dessa patienter.  

Varje dag producerar benmärgen en triljon nya blodkroppar. Blodkropparna hämtar upp och transporterar sedan syre från lungorna ut till kroppens olika organ. När man får blodbrist eller vistas på hög höjd, känner kroppen av att syrehalten i blodet minskar och njurarna får en signal för att öka produktionen av ett speciellt hormon – erytropoietin (EPO) – mer känt som ett dopingmedel i idrottssammanhang. Hormonet stimulerar benmärgen att producera fler röda blodkroppar.

– En fjärdedel av jordens befolkning har blodbrist, de flesta på grund av ett för dåligt näringsintag och dessa människor behöver helt enkelt bättre kost eller järntillskott. Anemi har stor negativ inverkan på både överlevnad och livskvalité, och min forskargrupp jobbar för att hitta nya sätt att bota anemi där dagens behandlingar inte räcker till, säger Sofie Singbrant Söderberg, forskare på Institutionen för laboratoriemedicin.

Kroppen blir järnförgiftad

Anledningen till att det behövs alternativa sätt att behandla blodbrist, är att många typer av anemi inte svarar på de traditionella behandlingsalternativen. Vid vissa sorter av leukemi är patienten kroniskt anemisk och har redan höga halter av EPO, men producerar trots det inte fler blodkroppar. Det finns även flera fall där man har sett att EPO gynnar metastasering vid cancer. Idag är den enda återstående behandlingen att ge dessa patienter blodtransfusioner. Men det finns risker med upprepade transfusioner – kroppen blir helt enkelt järnförgiftad. I normala fall bryts blodkroppen ner efter cirka fyra månader och då återanvänds järnet för att bilda nya blodkroppar. Men för en patient som är transfusionsberoende lagras istället järnet i kroppen, vilket innebär att de inre organen tar skada.

Mitokondrierna fungerar inte som de ska

Sofie Singbrant Söderberg och hennes forskargrupp studerar ett förstadium till leukemi som är starkt förknippat med svårbehandlad anemi. I en musmodell av sjukdomen har de upptäckt en blockering i produktionen av röda blodceller:

– Mitokondrier som är cellens ”kraftverk” förbereder hemoglobin och järn så att det kan ingå i blodcellerna som transporterar syret. Vi har upptäckt att det finns en blockering i produktionen av röda blodceller, som verkar bero på att mitokondrierna inte fungerar som de om ska. Nu behöver vi förstå varför det tar stopp, så att vi kan förbättra funktionen och på så sätt stimulera tillverkningen av röda blodkroppar och på sikt utveckla ett sätt att häva patientens anemi.

Vill aktivera kroppens reservsystem

Kroppen har också ett eget reservsystem för att snabbt kunna öka produktionen av röda blodkroppar vid akut blodbrist till exempel vid en olycka. Tillsammans med kollegan Johan Flygare har Sofie Singbrant Söderberg identifierat de celler som är ansvariga för denna process och förhoppningen är nu att hitta nya sätt att stimulera kroppen att bilda fler blodkroppar på kort tid.

– Nu när vi vet vilka celler som är ansvariga i kroppens reservsystem har vi kommit ett steg närmare till att hitta ett nytt botemedel mot svårbehandlad anemi, avslutar Sofie Singbrant Söderberg.

Text: ÅSA HANSDOTTER