Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lundaforskare använder magnetkamera för att upptäcka dold hjärtsjukdom

2015-06-23
bilder-hjärta2
Till vänster på bilden syns en myokardscintigrafisk bild på hjärtat, och till höger en magnetkamerabild. Bilden till vänster: Fredrik Hedeér och bilden till höger: Tom Gyllenhammar, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Bröstsmärta och EKG-förändringar vid ansträngning innebär en ökad risk för allvarlig hjärtsjukdom även om förträngningar i kranskärlen inte syns vid en röntgenundersökning av hjärtat. Cardiac Syndrome X, som tillståndet ibland kallas och som är vanligare hos kvinnor, undersöks nu närmare av ett forskarteam i Lund med hjälp avancerad magnetkamerateknik.

Kvinnor drabbas i högre grad än män av Cardiac Syndrome X. Tidigare studier har visat att vissa personer utan förträngningar i kranskärlen ändå kan ha en försämrad blodförsörjning till hjärtat Cardiac Syndrome X är en sjukdom som är ganska outforskad, men som i vissa fall tycks kunna orsaka allvarlig hjärtsjukdom. Fortfarande är man inte helt säker på vad sjukdomen beror på, vilka människor som kommer att drabbas eller varför.

För att försöka ta reda på det pågår just nu en studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Den fråga forskarteamet ställer sig är om Cardiac Syndrome X kan förklaras med förändringar i de allra minsta kärlen, så kallad mikrovaskulär sjukdom. Detta skulle kunna förklara åtminstone en del av de mycket allvarliga hjärtproblem som ses i de grundsjukdomar vi forskar på.

Flera olika metoder ger en bild av hjärtats funktion

I sjukvårdens vardag används flera olika metoder för att studera hjärtats funktion, till exempel i samband med en hjärtinfarkt eller andra skador och rubbningar i hjärtats funktion.

För att undersöka patienter med misstanke om hjärtsjukdom använder läkare ofta en undersökning som kallas arbetsprov som en första vattendelare för patienter med bröstsmärta. De patienter som har haft en viss EKG-förändring under ett arbetsprov går sedan vidare till en så kallad myokardscintigrafi för att för att läkaren slutligen ska kunna avgöra om patienten har en hjärtsjukdom eller inte.

Myokardscintigrafi är en undersökning där man mäter blodförsörjningen till hjärtmuskeln. Efter att ha sprutat in små mängder av radioaktiva spårämnen kan hjärtmuskelns blodförsörjning studeras genom en speciell kamera (se faktaruta intill). Denna metod klarar av att hitta sänkt lokal blodförsörjning vid förträngningar i kranskärlen. Myokardscintigrafi kan dock inte upptäcka den jämnt sänkta blodförsörjningen som tros förekomma vid förändringar i de allra minsta kärlen.

Forskargruppen har redan kommit en bit på vägen

I en studie undersöks patienter med EKG-förändringar men där myokardscintigrafin har friat patienten från misstanke om hjärtsjukdom.

Lundaforskarnas idé är att mäta flödet genom hjärtmuskelns ven med hjälp av en mycket avancerad magnetkamera. Mätningarna används för att bestämma hjärtats totala blodförsörjning till skillnad från myokardscintigrafi som ”bara” kan hitta lokalt sänkt blodförsörjning i hjärtmuskeln. 

Preliminära resultat i studien visar att magnetkamera kompletterar myokardscintigrafi och kranskärlsröntgen genom att påvisa småkärlssjukdom hos patienter med misstänkt Cardiac Syndrome X när de andra undersökningarna är normala.

Vad återstår av studien?

För tillfället har hälften av alla planerade patienter som ska vara med i studien fått sina hjärtan undersökta med magnetkamera.  Forskarnas förhoppning är att resultatet av studien ska kunna öka förståelsen för hur hjärtmuskeln blodförsörjs i den aktuella patientgruppen.

Text: TOM GYLLENHAMMAR, doktorand och underläkare vid hjärt-MR-gruppen vid avdelningen för klinisk fysiologi, Lunds universitet.