Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bostäder som främjar äldres hälsa

2015-10-19

Oskar Jonsson, postdoktor i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, drivs av att leta svar på saker som han inte riktigt förstår.

oskar_jonsson_medium
Oskar Jonsson

Vilken bakgrund har du?

– Jag är i botten möbeldesigner, med examen från Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet. Jag har även en MFA (Master of fine arts) i designhistoria och designteori från Konstfack och en doktorsexamen i industridesign från LTH. Jag disputerade 2013 på Institutionen för designvetenskaper, LTH. Redan där jobbade jag med användbarhetstester, äldre människor och boendefrågor, så det föll sig naturligt att söka postdoc-tjänsten här på CASE. Min designbakgrund passar bra in i INNOVAGE-projektet som jag jobbar med.

Beskriv lite närmare vad du gör!

– INNOVAGE är ett europeiskt projekt om sociala innovationer som stödjer aktivt och hälsosamt åldrande. Delprojektet här i Lund handlar om användardriven bostadsförsörjning, och även Tyskland, Italien och Lettland är involverade i detta. Vi utvecklar en app för bostadstillgänglighet. Appen ska hjälpa användarna att hitta bostadslösningar med bästa möjliga tillgänglighet. Under våren jobbade jag intensivt med användbarhetstester med en andra prototyp, och nu sitter jag och analyserar det materialet. Och så har vi börjat skriva en artikel där vi jämför resultatet från användbarhetstesterna med den första prototypen som genomfördes i Lettland och Sverige.

Hur ska appen fungera?

– Den har två delar, och finessen är att båda delarna baseras på användarens funktionella förmåga. För det första kan användaren få en lista över möjliga hinder i den aktuella bostaden och råd om hur dessa kan undanröjas. För det andra finns det en sökfunktion, där lediga bostadsrätter som matchar den sökandes behov av tillgänglighet dyker upp som sökträffar. Tanken är också att appen ska kunna användas av äldre människor som ett verktyg för förebyggande planering av boendet – genom att mata in ett framtida scenario med en eller flera funktionella begränsningar kan användaren få veta hur detta skulle kunna påverka bostadens tillgänglighet.

Appen är användbarhetstestad i både Sverige och Lettland, och en tydlig skillnad kan ses: I Lettland, där utbudet av mer tillgängliga lägenheter är väldigt begränsat, är användarna nästan bara intresserade av listfunktionen. Där bor man kvar i sin bostad på ett annat sätt än här i Sverige. I Sverige var många intresserade av sökfunktionen.

När kommer appen ut på marknaden?

– Det dröjer, inte minst för att den för att kunna fungera kräver ett bra samarbete med och inflöde av lediga lägenheter från bostadsförmedlare. Många tycker det är väldigt bra med en tillgänglighetsapp. Men säljaren av en bostadsrätt tycker väl inte alltid det är en bra idé att lyfta fram lägenhetens brister – som ju appen gör. Nu har tredje versionen av prototypen precis blivit klar, och vi kommer att anordna en workshop/release party så att alla deltagare som varit engagerade i användarmedverkan kan få se hur projektet gått framåt.

När är ditt jobb som allra roligast?

– Det är när jag får träffa användare – vid tester, gruppmöten eller intervjuer. Väldigt lärorikt. Människor är så olika beroende på förväntningar, egna erfarenheter och förmågor. Här handlar det om att jag på rätt sätt ska föra fram användarnas talan.

… och som mest utmanande?

– Att ta hand om data är utmanande. Tidskrävande. Och att prioritera och veta vad som i stunden är viktigast att ta itu med. Tekniska problem kan också vara jobbigt. Sist hade jag en hårddisk som var för full. Men sådant löser sig ju alltid.

Vilka drivkrafter har du som forskare?

– Saker jag inte riktigt förstår, men väldigt gärna vill hitta svar på… Det driver mig. Som att inte så många tänker på att det finns relationer mellan ting och människor, inte bara människor emellan. Som med möbler – till sina möbler har man ju relation. Jag har i mina studier sett att möbler och hemmet påverkar oss, även omedvetet. Det finns en del teorier om detta, men begreppen är vaga och en enhetlig förståelse saknas. Jag tittar särskilt på hur människor upplever produkter och hur produkter kan påverka människor – eftersom design handlar om avsiktlig förändring. I designprocesser görs bedömningar av hur samhället bör vara, och anspråk på att det ska vara just så. Därför är det väldigt viktigt med frågor om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hur kommer hållbarheten in i den forskning du bedriver?

– Inom INNOVAGE-projektet och med hjälp av appen vill jag medverka till att höja medvetenheten kring tillgänglighetsfrågor. Tanken är att om de äldre blir mer medvetna och kritiska som bostadskonsumenter, kommer de att kunna påverka bostadsmarknaden mer. Och bostäder som stödjer och berikar de boende, alltså bidrar till hälsa och välmående, gör att de äldre kan bo kvar längre på ett och samma ställe. Då blir det ett långsiktigt hållbarhetstänk, där det inte behöver byggas om lika mycket, där sociala kontakter och invanda beteenden kan behållas och kraftigt ökande boendekostnader kan undvikas.

Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

– Det är en väldigt stödjande miljö här i forskargruppen. Det känns bra att vara del av ett sammanhang. Vi jobbar med frågor gemensamt – och då väcks också lust att gemensamt få fram svaren på dessa frågor.

Text och bild: ERIKA SVANTESSON

Texten är tidigare publicerad på Medicinska fakulteten vid Lunds universitets hemsida.