Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur är det att leva med bara ett ben?

2015-11-16

Att behöva amputera ett ben innebär att man måste lära sig hantera vardagen på ett annorlunda sätt. En ung person som mister ett ben i en olycka har goda chanser att återfå en god gångfunktion med hjälp av en benprotes. Tack och lov är det få unga som mister ett ben.

De flesta som amputeras i västvärlden är äldre personer och den vanligaste orsaken till amputationen är diabetskomplikationer eller åderförkalkning. Dessa personer är ofta multisjuka och amputationen kommer efter en längre tids sjukdom. Hur klarar sig dessa amputerade äldre?

Ulla Riis Madsen är sjuksköterska och forskar kring hur man kan förbättra livskvaliteten för dessa patienter. I nedanstående text berättar hon själv om sin forskning.

Pensive elderly amputee sitting alone on a rural pathway in his wheelchair with his chin resting on his hand staring into the distanceExplosive start of athlete with handicap at the stadium

Hvad er det for et liv man får hvis man har fået amputeret et ben?

At få amputeret et ben betyder at man skal leve sit liv på en ny måde. Hvis man er ung og mister benet ved en ulykke, har man gode chancer for at få en protese som giver én en virkelig god gangfunktion tilbage. Heldigvis er det sjældent at unge mennesker i Danmark mister benet i ulykker. Her, som i resten af den vestlige verden, er den mest almindelige årsag til ben-amputation, diabetes og åreforkalkning. Dette giver ulidelige smerter og sår som ikke vil hele, på trods af specialiserede behandlinger. Amputationen kommer derfor ofte efter et langt behandlingsforløb. Dem der rammes er ældre, som ofte også er kronisk syge og de har derfor ikke den samme gode chance for at opnå gangfunktion med benprotese som unge raske. Men hvordan klarer de sig så?

Vi ved at de fleste af de 1300 patienter der hvert år får amputeret et ben i Danmark er over 70 år, at de har flere kroniske sygdomme og at ca. 50% dør indenfor de første 12 måneder. Vi ved også at det at få amputeret et ben har store konsekvenser for den enkelte og dennes familie, både fysisk, psykisk og socialt. Men vi ved ikke hvordan dem der overlever klarer sig, på trods af disse udfordringer. Vi ved heller ikke hvordan patienterne oplever den hjælp de får undervejs. Dette projekt har derfor til formål at undersøge behov for hjælp og støtte blandt patienter efter amputation af et ben på grund af dårligt kredsløb. Denne viden skal danne grundlag for nye anbefalinger til rehabilitering efter ben-amputation.

I projektet følges ca. 110 patienter igennem de første 12 måneder efter ben-amputation. Deltagerne bliver interviewet i alt 5 gange; om hvordan de fungerer i hverdagen, om helbred og livskvalitet og en række faktorer som kan have indflydelse på dette. Som for eksempel hvilke hjælpemidler de har til rådighed, hvilken hjælp de modtager fra kommunen og fra deres pårørende, samt hvilken genoptræning de deltager i.

Denne viden skal bruges til at kvalificere og understøtte de sundhedsprofessionelle i det tværfaglige samarbejde omkring patienterne, fra amputationen planlægges på sygehuset, til patienten er tilbage i et meningsfyldt liv. På baggrund af resultaterne vil der blive udviklet og testet en indsats som skal forbedre den rehabilitering der tilbydes amputationspatienterne. Projektet er planlagt som et samarbejde imellem de ortopædkirurgiske afdelinger på Slagelse og Holbæk sygehus, hvor der sideløbende samarbejdes om vidensdeling på området.

Text: ULLA RIIS MADSEN