Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ett nytt synsätt för att se på nytt

2015-04-10

 

COLOURBOX12516838_eye_srgb

Fredrik Ghosh installerades som professor vid Lunds universitet 13 mars 2015 och skriver här själv kort om sin forskning:

Ögats näthinna (retina) är en av kroppens mest komplexa vävnader. Som en del av det centrala nervsystemet är dess uppgift att omvandla ljus till information som vår hjärna kan förstå. Ca 70% av alla sinnesintryck når oss denna väg, och när näthinnan blir sjuk förlorar vi syn och därmed mycket av kontakten med omvärlden.

Vår forskning har två inriktningar med en gemensam utgångspunkt. Till skillnad från stamcellsbiologin, där enskilda omogna celler studeras, utgår vi från redan utvecklad näthinna och strävar mot att i laboratoriet efterlikna dess situation i det levande ögat. Med vår egenutvecklade modell kan vi hålla vuxen näthinna levande i odling under lång tid och kan därmed isolera enskilda faktorer som har betydelse för nervcellernas välmående.

I projektet Retinal biomekanik studerar vi hur näthinnan påverkas av fysikaliska faktorer såsom tryck, adhesion (vidhäftning) och sträckning. Denna modell har starka kopplingar till synnedsättning vid grön starr (glaukom) och näthinneavlossning, och vårt mål är att kunna hämma de mekanismer som leder till nervcellsdöd. Vi använder också vår modell för att utveckla transplantation som behandlingsmetod för de allra svårast drabbade patienterna. När nervceller i näthinnan dör finns det idag ingen bot mot den synnedsättning som följer.

Transplantation av friska nervceller har länge varit en dröm, men överlevnad, organisation och funktion av de överförda cellerna har visat sig vara svåra att uppnå. Vi har upptäckt att om man istället för att använda lösningar av enskilda celler transplanterar hela bitar av näthinna så undvika avstötning. Vi använder nu mekanisk och biokemisk modulering av färdigutvecklad näthinna i odlingsmiljö för att få fram ett transplantat som ska kunna bilda nervcellskontakter i det sjuka ögat och därmed återskapa syn.

Text: FREDRIK GHOSH

PROFESSOR I OFTAMOLOGI VID INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER I LUND, LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 13 mars 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.