Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bilddiagnostik minskar behovet av operationer

2015-09-28

Patienter med cancer i övre luftvägar och svalg som har spridning av sin tumörsjukdom till lymfknutor på halsen har traditionellt behandlats med strålbehandling följt av en operation av lymfknutorna på halsen.

Denna behandlingskombination ger ofta svåra och livslånga biverkningar såsom sväljningsproblem och nedsatt rörlighet i nacke/skuldra. Johanna Sjövalls avhandling visar hur bilddiagnostik med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) kan minska behovet av operationer i denna patientgrupp.

– PET ger möjligheten att utvärdera resultat av behandlingen och hitta de patienter som verkligen behöver en operation. Detta innebär att 70-80 procent av patienterna kan slippa opereras och därmed också få färre bieffekter av sin behandling, säger Johanna Sjövall.

Vårdprogrammet har ändrats

Avhandlingens resultat har redan fått gensvar i kliniken och i Södra sjukvårdsregionen har vårdprogrammet ändrats till att nu i första hand göra PET-undersökning och därefter väljer man ut de patienter som har behov av operation. Ofta räcker det med en visuell bedömning av PET-bilderna för att avgöra huruvida tumörerna är borta. I svårbedömda fall föreslår författarna användandet av en 5-punktsskala som visas kunna hjälpa granskaren att klassificera tumörer från att vara ”tveksamt släckta” till ”släckta” eller ”fortsatt aktiva”.

Ska studera metoden för tumörrecidiv

För att ta användandet av bilddiagnostik vidare planerar gruppen en prospektiv studie där man vill undersöka om man med hjälp av PET-undersökningar kan upptäcka tumör-recidiv tidigare än vad man gör idag.

– Idag har patienterna uppföljning under 5 år som består av klinisk undersökning där läkaren känner på halsen och undersöker svalget. Troligen kan en PET-undersökning fånga upp recidiverande tumörer tidigare. Men frågan är huruvida det är till hjälp för patienterna? Kan vi förbättra deras överlevnad med hjälp av ytterligare PET-undersökningar?

Text: KATARINA EHRENBORG

Nyhet från Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lund. 24 september 2015.