Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En cellmodell som doftar

2015-04-10

Black soil

Klas Flärdh installerades som professor vid Lunds universitet 13 mars 2015 och skriver här själv kort om sin forskning:

En välkänd doft av fuktig jord sprids efter ett sommarregn eller när du sätter spaden i ditt trädgårdsland. De jordluktande doftämnena bildas faktiskt av de bakterier som har en huvudroll i min forskning. De kallas streptomyceter, hör till naturens mest kompetenta kemister och producerar tusentals komplicerade kemiska substanser. Över hälften av de antibiotika som används idag kommer från streptomyceter, men vi får även andra läkemedel och nyttiga ämnen från dem. Mycket återstår dock att upptäcka i det kemiska skafferi de har att erbjuda.

Streptomyceterna är inte bara duktiga kemister, deras celler har ovanligt intressanta sätt att tillväxa och föröka sig. I min forskning utnyttjar jag deras speciella egenskaper för att besvara grundläggande frågor om cellers uppbyggnad och funktion, exempelvis följande: Hur kan arvsmassans information styra cellens tredimensionella arkitektur? Hur etableras cellens polaritet, t.ex. så att cellen får en fram- och en baksida med olika egenskaper? Hur klyver cellen sig själv i två för att föröka sig? Min forskning handlar om de molekylära mekanismer som utgör svaren på dessa frågor.

De mekanismer jag studerar är av generell relevans för alla celler, men de är speciellt viktiga för bakteriers tillväxt och överlevnad och utgör lämpliga mål för antibakteriella substanser. Resultaten kan därför på sikt bidra till utveckling av nya antibiotika. I ett nytt projekt studerar jag också hur bakteriella doftämnen kan tolkas av insekter och andra organismer som ett slags kemiska budskap. Doften av jord är alltså en påminnelse om mikroorganismernas enorma betydelse som aktörer i naturens ekosystem, som leverantörer av nyttiga naturprodukter, och som modellorganismer för studier av grundläggande livsprocesser.

Text: KLAS FLÄRDH

PROFESSOR VID BIOLOGISKA INSTITUTIONEN, LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 13 mars 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.