Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

Sveriges första medicinprofessor i spelberoende
Nyckelord:
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?
2016-12-02
Foto: Roger Lundholm Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel. Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra…
Läs mer

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-02
Illustration: iStock_iLexx Alla kvinnor mellan 23 och 65 år kallas regelbundet till cellprov för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. För de patienter som har förändringar i skivepitelceller är vårdprogrammet tydligt avseende behandling och uppföljning, men vid förändringar på cylinderceller är det mer oklart hur det ska handläggas. Christine Asciutto visar i sin avhandling att förändringar på cylinderceller hos kvinnor över 50 år talar för livmodercancer, medan det…
Läs mer

Streptokockernas högspecialiserade vapen

Streptokockernas högspecialiserade vapen
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-11-22
Det finns vapen här i världen som är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat. Vi kan inte heller se bärarna av dessa vapen men ändå är vi alla en del av en pågående strid. Slagfältet för denna ihärdiga kamp är vår kropp och striden sker mellan mikroskopiska angripare som kallas bakterier och våra ädla beskyddare, immuncellerna. Av alla bakterier som tar sig in i våra kroppar så är det faktiskt…
Läs mer

Aggressiv behandling mot aggressiv cancer

Aggressiv behandling mot aggressiv cancer
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-18
Behandling av Burkitt lymfom och diffust storcelligt B-cells lymfom bör ske med högintensiv behandling där man angriper cellcykeln från flera håll för att förhindra vidare celldelning. Cancerformen är botbar, men det krävs att man lyckas på första försöket. Tove Wästerlid visar i sin avhandling att högintensiv behandling är betydligt mer effektiv än lågintensiv behandling och bör ges till alla patienter som bedöms klara av den. Burkitt lymfom (BL) och diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) är båda…
Läs mer

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2016-11-18
Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen. Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är. Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras,…
Läs mer

Hjärtsjukdom som riskerar att drabba hjärnan

Hjärtsjukdom som riskerar att drabba hjärnan
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-11-10
Sjukdom i hjärtat drabbar alla åldrar. I sina värsta former får den hjärtat att stanna. Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt, oftast helt oväntat, hjärtstopp ute i samhället. Med hjälp av hjärt-lungräddning börjar tusen av dessa hjärtan att slå igen, men bara 500 personer vaknar upp och överlever. Anna Lybeck, doktorand vid Lunds universitet, skriver här om sin forskning. De tusen patienterna vars hjärta slår efter hjärtstopp hamnar på sjukhus. Oftast är…
Läs mer

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan

Personer med Parkinsons sjukdom tar till strategier mot fallrädslan
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-11-03
Rädsla för att falla upplevs som en stor störning i vardagen för personer med Parkinsons sjukdom. Rädslan i sig kan öka risken för passivitet och social isolering. Att i stället försöka bortse från sin rädsla kan vara en strategi för att höja livskvaliteten. – Att vara försiktig kan vara positivt, men det är aldrig bra att vara rädd, konstaterar Stina Jonasson, forskare vid Lunds universitet. Att personer med Parkinson löper betydligt större risk för att…
Läs mer

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-11-02
Malin Lindstedt installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Hur aktiveras vårt immunförsvar vid överkänslighetsreaktioner och kan vi tillämpa denna kunskap för att förutsäga och testa hur vi kommer att reagera mot främmande substanser? Vårt immunförsvar är uppbyggt av många olika molekyler och celltyper som är specialiserade på att skydda oss mot sjukdomsframkallande och andra skadliga ämnen. Termen immuntoxikologi innefattar de oönskade effekter på vårt immunförsvar…
Läs mer

Livsmedel – livets medel

Livsmedel – livets medel
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Kost och träning, Vad forskar du om?
2016-11-02
Yvonne Granfeldt installerades som professor i livsmedelsteknologi med inriktning mot nutrition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Maten är en nyckelfaktor för att förstå och bekämpa ett brett spektrum av sjukdomar som påverkar folkhälsan i hela världen. En paradox är att vi idag har stora problem med bristsjukdomar och undernäring, samtidigt som fler och fler drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma, såsom diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. En…
Läs mer

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling

Precis diagnos av lymfom möjliggör optimal behandling
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Cancer, Vad forskar du om?
2016-11-02
Sara Ek installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning. Lymfom är en typ av cancer som utgår ifrån en viss typ av immunceller, lymfocyter. Min forskning fokuserar på de lymfom som uppkommer i en särskild typ av lymfocyter, B-celler. Normalt sett återfinns dessa celler i blod, lymfatisk vävnad såsom tonsiller och i benmärgen där B-cellerna producerar antikroppar som hjälper oss att förhindra och bekämpa infektioner. Huvudfokus för…
Läs mer