Rökning försämrar för den klämda nerven

Rökning försämrar för den klämda nerven
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2017-01-19
Att en nerv hamnar i kläm kan ställa till stora problem, och ibland krävs en operation för att bli av med besvären. Inte alla blir bra av operationen – men ny forskning visar att man kan förbättra chanserna genom att sluta röka. Vårt komplexa nervsystem koordinerar kroppens olika funktioner och rörelser. Nerverna, som utgår från hjärnan och ryggmärgen, varierar mycket i storlek. De minsta nervtrådarna är för små för att uppfatta med blotta ögat medan…
Läs mer

Allvarliga personskador i Malmö kartlagda

Allvarliga personskador i Malmö kartlagda
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?, Övrigt
2017-01-17
Var sker de allvarliga personskadorna i Malmö? Hur vanligt är det med skador som kräver traumavård? Hur många avlider av skadorna? Dessa och andra frågor har undersökts i en ny avhandling från Lunds universitet, vars författare och handledare nu efterlyser obligatoriskt drogtest i samband med traumavård på akuten. I avhandlingen undersöktes traumafall i Malmö 2011-2013, vilket omfattar trafikolyckor, knivdåd, skjutningar och misshandel. Det är en unik storstadsstudie eftersom den inkluderar både de traumafall från skadeplatsen…
Läs mer

SOS Alarm i Skåne bra på hjärtstopp

SOS Alarm i Skåne bra på hjärtstopp
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2017-01-10
Larmtjänsten har ibland kritiserats för att skicka hjälp fel eller för sent. Men när det gäller hjärtstopp i Skåne och Köpenhamnsregionen, så har SOS Alarm bra resultat: 86 respektive 81 procent av alla inkommande larm om hjärtstopp identifierades helt rätt. Det visar en studie av anestesisjuksköterskan Cecilia Andréll. Cecilia Andréll, anestesisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus, har studerat inkommande larm om hjärtstopp hos SOS Alarm i Skåne. Cecilia Andréll ingår i en forskargrupp…
Läs mer

Känslan av tillit viktig för äldre med multisjuklighet

Känslan av tillit viktig för äldre med multisjuklighet
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-12-20
Äldre personer med multisjuklighet faller lätt mellan stolarna när deras hälsoproblem hålls separerade och behandlas var för sig. Kontinuiteten i vården saknas ofta. För att komma tillrätta med detta problem har ett projekt med så kallade äldrelotsar genomförts. Att etablera tillitsfyllda relationer visade sig vara det allra viktigaste. Mellan 2011 och 2013 testades projektet med äldrelotsar i fem kommuner i Blekinge. Bland redan anställda sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och omsorgschefer handplockades ett antal personer till tjänsterna…
Läs mer

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa

Stark reaktion mot tung röstbelastning visar på god rösthälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Talorgan, Vad forskar du om?
2016-12-19
Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom. Ett nytt "fys-test", som mäter hur personer med respektive utan röststörning regerar på röstbelastning, visade oväntade resultat. Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som…
Läs mer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-12-14
Fler patienter än idag skulle kunna överleva urinblåsecancer med befintliga behandlingsmöjligheter och kontrollrutiner. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Vid urinblåsecancer håller sig tumörcellerna oftast i urinblåsans tunna ytskikt. När tumören precis vuxit igenom det tunna membran som skiljer blåsans ytskikt ifrån kärl- och bindvävsskiktet är det oftast svårt att avgöra sjukdomens utveckling och hur den ska behandlas. För att vara säker på att hela tumören har opererats bort rekommenderas då en…
Läs mer

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering
Nyckelord: , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Blodet och immunförsvaret, Hälsa och livsstil, Infektioner, Läkemedel, Vad forskar du om?
2016-12-08
När ett barn blivit diagnostiserad med hiv gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling - och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. vid Lunds universitet undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering. Studien genomfördes i Etiopien och inkluderade 306 barn diagnostiserade med hiv. Från diagnos till en månad…
Läs mer

Protein med passagerare intressant vid sepsis och hjärt-kärlsjukdom

Protein med passagerare intressant vid sepsis och hjärt-kärlsjukdom
Nyckelord: , , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-12-05
Ett protein med vidhängande passagerare, som ingår i det som brukar kallas ”det goda kolesterolet”, kan spela en viktig roll vid åderförkalkning och blodförgiftning. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Apolipoproteiner utgör en stor del av HDL-partiklarna i blodet som också brukar kallas för det goda kolesterolet eftersom det under vissa omständigheter anses skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Mycket kring de skyddande egenskaperna är fortfarande oklart och därför skärskådar ett stort antal forskare HDL-molekylen…
Läs mer

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta

Framtida gentester kan öka chansen att upptäcka glutenintoleranta
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Mage och tarm, Vad forskar du om?
2016-12-05
I framtiden får kanske det så kallade HLA-testet vid utredning för glutenintolerans sällskap av ytterligare gentester. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras bland annat rön kring två andra avvikande genuttryck som eventuellt kan bli celiakimarkörer. Enligt flera forskare och experter finns ett stort mörkertal för celiaki, och det pågår en intensiv forskning kring vad som utlöser sjukdomen och hur man kan öka möjligheterna till tidig upptäckt. - Celiaki orsakas enligt beräkningar till 30-50 procent av ärftliga…
Läs mer

Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

Sveriges första medicinprofessor i spelberoende
Nyckelord:
Kategori: Beroenden, Vad forskar du om?
2016-12-02
Foto: Roger Lundholm Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel. Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra…
Läs mer