Vikten av dagliga aktiviteter för människor med psykisk funktionsnedsättning

Vikten av dagliga aktiviteter för människor med psykisk funktionsnedsättning
Nyckelord: ,
Kategori: Psykisk (o)hälsa, Vad forskar du om?
2017-02-24
Personer med psykisk funktionsnedsättning på Fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på Fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar arbetsterapeuten Jenny Hultqvists nya avhandling. För personer med psykisk funktionsnedsättning, liksom för oss alla, är det viktigt att ha meningsfulla aktiviteter i vardagen. Jenny Hultqvist, arbetsterapeut och nydisputerad doktor i arbetsterapi, har jämfört två olika rehabiliteringsformer för personer med psykisk…
Läs mer

Fetma programmerar om muskelstamceller

Fetma programmerar om muskelstamceller
Nyckelord: , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Vad forskar du om?
2017-02-23
Fetma förknippas med minskad muskelmassa och försämrad ämnesomsättning. Epigenetiska förändringar som påverkar nybildningen av muskelceller kan vara en bidragande orsak, visar ny forskning från Lunds universitet. I  en ny studie har doktoranden Cajsa Davegårdh studerat så kallad DNA-metylering i muskelstamceller från feta och smala individer. DNA-metylering är en epigenetisk process där små molekyler, metylgrupper, fästs på generna och som finjusterar genernas aktivitet, likt en dimmer. Genom att jämföra DNA-metylering i omogna och mogna muskelceller från friska fann…
Läs mer

Enzym i hjärnan ny pusselbit i Alzheimers sjukdom

Enzym i hjärnan ny pusselbit i Alzheimers sjukdom
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Vad forskar du om?
2017-02-21
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och drabbar över 44 miljoner människor världen över. I Sverige insjuknar cirka 15 000 personer i sjukdomen varje år. Forskare vid Lunds universitet har nu hittat en pusselbit i gåtan om Alzheimers sjukdom, ett sockernedbrytande enzym som man tidigare inte visste fanns i hjärnan. Alla celler i kroppen behöver energi för att fungera och överleva och hjärnans celler använder till största del socker som energikälla. Därför är det otroligt…
Läs mer

Allergier avspeglar samhället

Allergier avspeglar samhället
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Vad forskar du om?
2017-02-20
Ett detektivjobb som avspeglar samhället, både när det gäller arbetsliv och modetrender. Så kan man beskriva Cecilia Svedmans uppgift som hudläkare och forskare med inriktning på kontaktallergier. Cecilia Svedman är verksamhetschef vid lasarettet i Helsingborg och leder samtidigt en forskargrupp vid Avdelningen för yrkes- och miljödermatologi i Malmö. Hon möter många patienter som varit olyckliga och förbryllade över fjällig hud, eksem och rodnader. Då börjar detektivarbetet med att reda ut vad i arbets- eller hemmiljön…
Läs mer

Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer

Proteinet som främjar spridningen av munhålecancer
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-17
Proteinet WNT5A främjar spridningen av munhålecancer, visar en ny avhandling vid Malmö högskola. Proteinet kunde påvisas i 81 procent av de studerade vävnadsproverna med munhålecancer. — Resultatet visar att WNT5A bidrar till att cellen migrerar och invaderar. Men det krävs mycket mer forskning för vi ska kunna säga att förekomsten av proteinet säkert innebär att patienten har cancer, säger Zdenka Prgomet. Dålig prognos Munhålecancer finns i olika typer, varav skivepitelcancer är den vanligast förekommande. I…
Läs mer

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-14
Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet. Årligen drabbas över 55 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och som ett led i att minska antalet cancerfall erbjuds mammografiscreening till kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år. Målet…
Läs mer

Ny behandling vid fönstertittarsjuka ger ökad livskvalitet

Ny behandling vid fönstertittarsjuka ger ökad livskvalitet
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2017-02-07
Medicin eller kirurgi vid fönstertittarsjuka? Helsingborgsläkaren Hans Lindgrens doktorsavhandling visar att en kirurgisk behandling av patienter med fönstertittarsjuka radikalt förbättrar deras livskvalitet. Den förträngda lårbensartären vidgas med en fjädrande stent som håller kärlet öppet över tid. 100 patienter valdes ut. 50 fick traditionell medicinering och 50 behandlades enligt stentmetoden. Alla stentbehandlade uppvisar positiva värden, mellan 10 och 15 enheters förbättring på en hundragradig skala. De som fick traditionell medicinering upplevde däremot ingen förbättring. Dessutom visar…
Läs mer

Tillväxthormon – större betydelse vid hjärtsjukdom än man tidigare trott

Tillväxthormon - större betydelse vid hjärtsjukdom än man tidigare trott
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2017-02-03
Tillväxthormon är förknippat med ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom eller diabetes vid kraftig över- eller underproduktion. En ny avhandling från Lunds universitet visar att det även verkar finnas ett samband när nivåerna av tillväxthormon håller sig inom ett mer normalt spektra. Tillväxthormon (GH) utsöndras från hypofysen, och förutom att styra kroppens längdtillväxt i barn- och ungdomsåren så reglerar hormonet också energiomsättningen under hela livet. I avhandlingen har doktoranden Erik Hallengren vid Institutionen för kliniska vetenskaper…
Läs mer

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-02-02
Trots en rad olikheter kring både typ av cancer och operation, är uppföljningen för tarmcancerpatienter standardiserad. Jenny Jakobsson förespråkar mer individanpassad information och uppföljning efter operation.  Tarmcancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen, efter lungcancer och bröstcancer. 6 000 personer drabbas årligen i Sverige och allt fler botas. – Det finns olika typer av operationer när det gäller tarmcancer och såväl symptomen som de fysiska förändringarna är olika beroende på var cancern sitter och…
Läs mer

Rökning försämrar för den klämda nerven

Rökning försämrar för den klämda nerven
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Leder, muskler och skelett, Smärta och värk, Vad forskar du om?
2017-01-19
Att en nerv hamnar i kläm kan ställa till stora problem, och ibland krävs en operation för att bli av med besvären. Inte alla blir bra av operationen – men ny forskning visar att man kan förbättra chanserna genom att sluta röka. Vårt komplexa nervsystem koordinerar kroppens olika funktioner och rörelser. Nerverna, som utgår från hjärnan och ryggmärgen, varierar mycket i storlek. De minsta nervtrådarna är för små för att uppfatta med blotta ögat medan…
Läs mer