Individuell cancerbehandling är målet

Individuell cancerbehandling är målet
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-05-20
Hennes forskning bidrar till att utveckla metoder för mer individuella cancerbehandlingar. Genom att upptäcka metastaser tidigt och studera cellers beteende, skapas bättre möjligheter till korrekt och tidig diagnos samt mer direktverkande medicinering. Foto: Malmö högskola I sitt avhandlingsarbete har Zahra El-Schich utfört fyra olika studier, som framför allt fokuserar på teknikutveckling inom cancerforskning och behandling via cellgifter. – Förhoppningen är att vi i framtiden, genom att analysera celler från en cancerpatient,…
Läs mer

Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador

Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador
Nyckelord: , ,
Kategori: Arbets- och miljömedicin, Vad forskar du om?
2016-05-19
Allt fler och allt yngre inom byggbranschen drabbas av vibrationsskador med kroniskt nedsatt känsel och kraft i händerna, konstanta pirrningar och domningar i fingrarna, ökad köldkänslighet och så kallade vita fingrar. Detta trots att EU redan 2005 införde direktiv om gränser för exponeringen och regelbundna medicinska kontroller för att skydda arbetstagarna. Vad har gått snett? Det domnar och sticker i fingrarna, de blir alldeles vita, det är svårt att knäppa knappar och kraften i händerna…
Läs mer

Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat

Ny metod för att bygga upp käkbenet vid implantat
Nyckelord: ,
Kategori: Medicinsk teknik, Tänder, Vad forskar du om?
2016-05-12
En ny metod för att bygga upp käkbenet vid tandimplantat presenteras i en avhandling från Malmö högskola. Studien visade att det keramiska materialet Zirocnia skapade mer nytt ben än andra material. Att få nya tänder med hjälp av tandimplantat vid tandlossning är idag en väl etablerad teknik med god prognos. Men för att kunna operera in implantat i käkbenet måste käkbenet ha tillräcklig volym och kvalité. När benet inte har tillräcklig volym kan det byggas…
Läs mer

Säker metod att skapa nytt bröst från den egna kroppen

Säker metod att skapa nytt bröst från den egna kroppen
Nyckelord: , , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-05-11
Efterfrågan av kroppsegen bröstrekonstruktion ökar bland kvinnor som genomgått bröstcancer. I en ny avhandling från Lunds universitet presenteras för första gången en mer omfattande svensk överblick av DIEP-lambå, den vanligaste metoden för kroppsegen bröstrekonstruktion i Sverige. Hälften av de kvinnor som tvingas avlägsna hela bröstet till följd av sin bröstcancer önskar någon form av kirurgi där bröstet rekonstrueras. Man kan då antingen sätta in en protes eller rekonstruera bröstet med kroppsegen vävnad. DIEP-lambå (Deep Inferior…
Läs mer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer

Samband mellan låg lungvolym och förmaksflimmer
Nyckelord: ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-05-11
Förmaksflimmer är vanligt bland äldre. Enligt beräkningar kommer ungefär en fjärdedel av 40-åringarna att drabbas under återstoden av sina liv. I en ny avhandling framkommer bland annat att låga lungvolymer innebär ökad sannolikhet att råka ut för förmaksflimmer, oberoende av andra faktorer. En möjlig förklaring är att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckändringar i thorax. I ett annat delarbete undersöktes om det fanns samband mellan extra hjärtslag och förmaksflimmer. Deltagarna i studien registrerade 24 timmars-EKG, och…
Läs mer

Genernas inflytande över vikt kan variera med ålder

Genernas inflytande över vikt kan variera med ålder
Nyckelord: , ,
Kategori: Kost och träning, Vad forskar du om?
2016-05-03
Våra gener verkar kunna ha olika effekt på vår hälsa vid olika åldrar. Det visar studier vid Lunds universitet där bland annat genetisk risk för fetma undersökts. Fetma är ett växande problem i Sverige och andra rika länder, med ökad risk för bland annat typ 2-diabetes och hjärt-kärlkomplikationer som följd. Tidigare studier visar att 40-70 procent av fetman på individnivå kan förklaras av genetiska faktorer. Den individuella risken att utveckla fetma anses bero på både gener…
Läs mer

Fokus på blödarsjuka patienter

Rolf Ljung Foto Kennet Ruona
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2016-04-11
Blödarsjuka patienter saknar ett protein i blodet – faktor VIII – men sjukdomen är idag behandlingsbar för det stora flertalet drabbade patienter då det finns faktor VIII-koncentrat att tillgå. Det stora problem som måste lösas är dock att cirka en tredjedel av patienterna utvecklar antikroppar mot faktor VIII och därmed står utan möjlighet att förebygga blödningar. Dessa patienter är oerhört utsatta och tvingas leva ett starkt begränsat liv. Personer med blödarsjukan hemofili A saknar eller…
Läs mer

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes

Ämnesomsättningens molekylära pussel ger ledtrådar om diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-04-08
Peter Spégel mäter molekyler i vår ämnesomsättning med avancerad teknik. Målet med hans forskning är att förutse och klassificera diabetes utifrån vår ämnesomsättning. När vi äter får vi i oss protein, fett och kolhydrater. I magen bryts de ned till socker, aminosyror och fettsyror som tas upp av blodet och förs ut till cellerna i kroppen. En del av dessa ämnen förbränns för att bilda energi, andra görs om till byggstenar för att bygga bland…
Läs mer

Utövarnas syn på underkastelse och dominant sex

Utövarnas syn på underkastelse och dominant sex
Nyckelord: , ,
Kategori: Sexuell hälsa, Vad forskar du om?
2016-04-08
Starka känsloupplevelser, möjlighet att hitta sin plats i tillvaron, tydliga regler men också medvetenhet om att andra ser på det som omoraliskt och skambelagt. Det är några av utövarnas syn på BDSM, som Charlotta Carlström undersöker i sin avhandling i socialt arbete. - Det florerar en sensationslystnad kring BDSM i media och film, säger Charlotta Carlström. Jag har velat komma under ytan och ta reda på hur utövarna själva talar om och beskriver BDSM. Tidigare…
Läs mer

Skräp-RNA kan påverka sjukdomar i hjärnan

Johan Jakobsson
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2016-04-06
Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar.  - Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel. Min forskargrupp har under de senaste åren fokuserat vårt…
Läs mer