Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln

Bättre vårdförlopp för patienter med cancer i bukspottkörteln
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2017-05-15
Cancer i bukspottkörteln är en allvarlig cancerform där 50-60 procent redan har fått metastaser när diagnosen ställs och hos ytterligare 20 procent växer tumören så den inte kan opereras bort. För kvarstående cirka 20 procent kan en operation ge chans till bot, men komplikationer efter operation är vanligt. Målet med Caroline Williamssons avhandling ”Perioperative aspects of pancreaticoduodenectomy” var att undersöka och förändra olika aspekter av vården för dessa patienter för att förbättra för patienterna och…
Läs mer

Strålande utveckling på Skånes universitetssjukhus

Strålande utveckling på Skånes universitetssjukhus
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Medicinsk teknik, Mäns hälsa, Vad forskar du om?
2017-05-12
Genom ett nationellt samarbete som kallas Skonsam strålbehandling har Skånes universitetssjukhus i Lund blivit ledande i utvecklingen av en skonsammare strålbehandling. Nu startar en studie som ska använda den nyutvecklade tekniken på riktigt. Problemen med diarré, blödningar och urinförträngningar känns som en oförtjänt fortsättning på det dystra besked som läkaren gav honom förra månaden. Som om dessa symptom inte vore nog så har också hans erektionsförmåga nu försämrats. ”Måste jag genomlida allt detta under min…
Läs mer

Primärvården har potential att minska äldres läkemedelsanvändning

Primärvården har potential att minska äldres läkemedelsanvändning
Nyckelord: , , ,
Kategori: Läkemedel, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2017-05-09
Foto: Dreamstime Ökad livslängd och en större andel äldre i Sverige och andra länder leder också till en ökad användning av läkemedel. En ny avhandling från Lunds universitet belyser för första gången på ett mer omfattande vis nyttan av att redan i primärvården jobba strukturerat med äldres läkemedelsintag. Trots olika initiativ för att minska felaktig och onödig förskrivning av läkemedel till äldre i Sverige ökar den sammanlagda förbrukningen bland personer som…
Läs mer

Färre drabbas av parodontit men livskvaliteten påverkas

Färre drabbas av parodontit men livskvaliteten påverkas
Nyckelord: ,
Kategori: Tänder, Vad forskar du om?
2017-05-02
Andelen svenskar som drabbas av parodontit, som i värsta fall kan leda till tandlossning, minskar. Och patienter med grav parodontit behåller fler tänder än vid tidigare undersökningar. Det visar tandläkaren Åsa Wahlin i en ny avhandling vid Malmö högskola.  - Studien visar också att personer med grav parodontit upplever sin livskvalitet som sämre jämfört med personer som inte har parodontit. Det kan exempel handla om munnens funktioner, smärta och psykiskt välbefinnande säger Åsa Wahlin, tandläkare…
Läs mer

Mindre risk för amputation med ny metod

Mindre risk för amputation med ny metod
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2017-04-28
Fotsår hos patienter med diabetes kan läka utan amputation, och amputation nedanför fotleden läker i stor utsträckning trots allvarliga sår och multisjuka patienter. Forskning vid Lunds universitet redovisar nya metoder som i högre grad räddar foten kvar vilket ökar patientens möjlighet att förflytta sig själv. Personer med diabetes har högre risk än andra att drabbas av svåra fotsår. Om dessa inte läker finns det risk för att delar av foten måste amputeras. Även amputation av…
Läs mer

Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden

Viktigt att välja rätt operation vid artros i fotleden
Nyckelord: , , ,
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2017-04-25
Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt goda för att de ska kunna rekommenderas till alla patienter. Det är innebörden av en ny avhandling från Lunds universitet. Artros är en av de vanligaste folksjukdomarna som enligt beräkningar drabbar upp till 25 procent av västvärldens befolkning över 45 år. Oftast berörs höft eller knä, men ca 10 procent av artrosfallen gäller fotleden.…
Läs mer

Munsköljning ger bäst effekt mot dålig andedräkt

Munsköljning ger bäst effekt mot dålig andedräkt
Nyckelord: ,
Kategori: Tänder, Vad forskar du om?
2017-04-18
Dålig andedräkt är ett stort problem för många människor och påverkar livskvaliteten. I en ny avhandling vid Malmö högskola har Seida Erovic Ademovski undersökt hur den dåliga lukten kan behandlas. — Dålig andedräkt påverkar intima relationer. Man drar sig bort från sociala sammanhang. Om andra sedan påtalar att man har dålig andedräkt påverkar det självkänslan ytterligare, säger Seida Erovic Ademovski, som är universitetsadjunkt i oral hälsa vid Högskolan i Kristianstad. Bakterier bilder gaser Som tandhygienist…
Läs mer

Ämne i skogssvamp kan ta kål på TBC-bakterier

Ämne i skogssvamp kan ta kål på TBC-bakterier
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Infektioner, Vad forskar du om?
2017-04-05
Svart vårskål är en liten oansenlig svamp som finns i barrskog i delar av Sverige. Den har hittills bara intresserat svampkännare, om ens det. Men nu kanske den svarta vårskålen kan få en ny roll – som källa till ett medel mot tuberkulos, TBC. Det hoppas i alla fall TBC-forskaren Gabriela Godaly, lektor vid Institutionen för translationell medicin i Malmö. Hon har funnit att svampen innehåller små proteiner, så kallade peptider, som kan döda de…
Läs mer

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd

Män som opererats för hypospadi efterlyser mer stöd
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Mäns hälsa, Njurar och urinvägar, Vad forskar du om?
2017-04-04
Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Det framkommer i en unik långtidsuppföljning som ingår i en avhandling från Lunds universitet. Vid hypospadi är urinröret kortare än normalt och mynnar ut på penis undersida istället för ollonets topp. Problem att kasta vatten och att genomföra samlag kan då bli följden. Hypospadi är den näst vanligaste…
Läs mer

Prostaglandiner mot astma och KOL

Prostaglandiner mot astma och KOL
Nyckelord: , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Lungor och luftvägar, Vad forskar du om?
2017-03-30
Målet är att hitta nya mediciner mot astma och KOL. Helst med hjälp av ämnen som produceras av kroppen själv. Anna-Karin Larsson Callerfelt är forskare inom lungbiologi och har ägnat många års studier åt ett hormonliknande ämne som heter prostaglandin. Anna-Karin Larsson Callerfelt rör sig hemvant mellan labbänkarna på Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund. Lika van är hon vid världen som öppnar sig när man tittar in i ett mikroskop. Här samspelar celler och en…
Läs mer