Prostatacancer – automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård

Prostatacancer - automatiserad skelettmätning kan vässa framtida vård
Nyckelord: ,
Kategori: Cancer, Okategoriserat, Vad forskar du om?
2016-06-16
Bone Scan Index är en kartläggningsmetod för tumörer i skelettet baserad på den nuklearmedicinska metoden skelettscintigrafi. I framtiden kan den kanske underlätta vid prognosbedömning och behandlingsval av aggressiv prostatacancer. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Patienter med de allvarligaste formerna av prostatacancer löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av metastaser i skelettet. Utbredningen av skelettmetastaser kan kartläggas på olika vis. En sådan metod är Bone Scan Index (BSI), som främst är…
Läs mer

Patienten är expert på sig själv

Patienten är expert på sig själv
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-06-15
Autonomi kan förklaras som vår rätt till att bestämma över oss själva. Det kan tyckas låta rättfram men i situationer där vi är svårt sjuka och beroende av andra kan det vara en utmaning. En ny avhandling vid Lunds universitet visar att det finns tre sammanhängande strategier som patienter använder sig av för att behålla sin autonomi när de vårdas i högteknologiska vårdmiljöer. I sin avhandling belyser sjuksköterskan Catharina Lindberg autonomi och omvårdnad utifrån ett…
Läs mer

Ändrat fokus kan främja nyanlända migranters hälsa

Ändrat fokus kan främja nyanlända migranters hälsa
Nyckelord: , , ,
Kategori: Migration, Vad forskar du om?
2016-06-10
Det svenska samhället kan bli bättre på att främja god hälsa bland nyanlända migranter. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet där bl.a. effekterna av de internationella hälsokommunikatörernas arbete utvärderats. Många riktade insatser har genomförts i Sverige med syftet att minska hälsoskillnaderna mellan migranter och den övriga svenska befolkningen. Men få av dem har utvärderats vetenskapligt, vilket var ett av skälen till att Susanne Sundell Lecerof, doktorand i folkhälsovetenskap, intresserade sig för att forska…
Läs mer

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl

Signalsubstans med intressanta roller för hjärta och kärl
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?
2016-06-09
Kan en särskild signalsubstans i immunförsvaret vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning som i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet. Hon har bl.a. undersökt om höga nivåer av IL-16 (Interleukin 16) i blodet kan förutsäga risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet (upp till 20 år efter att provet togs). En…
Läs mer

Felande gener kan leda till typ 2-diabetes

Felande gener kan leda till typ 2-diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-06-08
Socker aktiverar flera tusen gener i de Langerhanska öarna som bland annat producerar insulin och ska hålla blodsockernivån på en hälsosam nivå. Vid typ 2-diabetes förmår dock inte alltid betacellerna i öarna frisätta insulinet. - Det kan bero på att ett antal gener inuti öarna inte fungerar, säger forskaren Emilia Ottosson-Laakso vid Lunds universitet som i dagarna lägger fram sin avhandling om orsaker till och konsekvenser av förhöjt blodsocker och glykosuri. Allt vi äter i…
Läs mer

Fler insatser till barn med IBD behövs

Fler insatser till barn med IBD behövs
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2016-06-07
Barn som genomgår koloskopi är oroliga och känner obehag, men berättar varken för sina föräldrar eller sjukvårdspersonal. Ökat stöd från sjukvården och erbjudande om alternativt laxeringsmedel skulle kunna underlätta. Det visar ny forskning från Malmö högskola. – Jag har undersökt hur barn upplever koloskopi och hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ur barnets perspektiv och kan konstatera att barnen försöker att hantera såväl undersökningen som vardagslivet med sjukdomen på egen hand. De…
Läs mer

Magnetkamera avslöjar tidiga förändringar i hjärnans nätverk vid Alzheimers sjukdom

Magnetkamera avslöjar tidiga förändringar i hjärnans nätverk vid Alzheimers sjukdom
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Vad forskar du om?
2016-06-07
Sjukdomsmekanismerna bakom Alzheimers sjukdom är fortfarande delvis okända. Tidigare har man trott att det bara är själva nervcellskropparna i hjärnan som drabbas, men på senare tid har man sett att även kopplingarna dem emellan är påverkade. Forskare vid Lunds universitet tänker använda avancerad magnetkamerateknik för att studera dessa kopplingar tidigt i sjukdomsförloppet. Förhoppningen är att detta kommer att leda till tidigare och säkrare diagnostik och på sikt även botande behandling. Bilden,…
Läs mer

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv

Delaktighet viktigt vid övergången till vuxenliv
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Funktionsnedsättningar, Vad forskar du om?
2016-06-03
Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det visar forskning från Lunds universitet. Elisabet Björquist, socialpedagog och doktorand vid institutionen för Hälsovetenskaper har studerat övergången till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är viktigt med individanpassat stöd och flexibel övergång anpassad efter…
Läs mer

Äldre får inte tillräcklig smärtlindring

Äldre får inte tillräcklig smärtlindring
Nyckelord: ,
Kategori: Smärta och värk, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2016-05-31
Bara hälften av de äldre män som lider av smärta i kroppen behandlas för detta. Det kan bero på fördomar om att värk och ont hör till hög ålder och att smärtbehandling då inte är så effektivt. Men smärtbehandling kan hjälpa och höja livskvaliteten även för de äldsta. Ny forskning vid Lunds universitet visar att sjukvården behöver bli bättre på att uppmärksamma äldres behov här. Det är vanligt med värk och smärta när man blir…
Läs mer

Svårt men inte omöjligt för manliga njurpatienter att få barn

Svårt men inte omöjligt för manliga njurpatienter att få barn
Nyckelord: ,
Kategori: Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om?
2016-05-30
För några årtionden sedan var njursjuka människor i sämre skick än idag. Nu har behandlingen förbättrats, så att yngre njurpatienter känner sig mycket friskare och ofta vill bli föräldrar. Detta är svårt men inte omöjligt, visar njurläkaren Dag Ockersten. Dag Eckersten har i sitt avhandlingsarbete undersökt befruktningsförmågan hos män som behandlas med dialys eller har fått en transplanterad njure. Detta har inte undersökts så mycket i tidigare forskning. Spermakoncentrationen är lägre – Det finns några gamla…
Läs mer