Blodplättar ges i onödan till cancerpatienter?

Thomas Kander
Drabbas man av blodcellscancer (leukemi) får man tung behandling med cellgifter och blir ofta lättblödande. Innan mindre operationer, med viss risk för blödning, kan man enligt oprövade traditioner få transfusion med blodplättar. Ibland är blödningsrisken vid dessa mindre operationer minimal. Riskerna med transfusionerna är inte alltid minimala, utan ibland livshotande. I den aktuella avhandlingen undersöks bland annat om nyttan med dessa transfusioner som ges för säkerhets skull, verkligen överstiger riskerna. Thomas…

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis

Unga extra känsliga för psykisk ohälsa vid psoriasis
Det finns anledning att vara extra uppmärksam på hur yngre psoriasispatienter mår psykiskt. Ny forskning från Lunds universitet visar att förekomsten av ångest och depression bland de som insjuknar vid yngre ålder är betydligt högre än de som insjuknar senare. Psykisk ohälsa är vanligt vid folksjukdomen psoriasis. Doktoranden Charlotta Remröd undersökte därför om det går att ringa in några tydliga grupper av psoriasispatienter där risken för psykisk ohälsa är förhöjd. Studierna bygger på intervjuer och…

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel
Doktoranden Nélida Leiva har tillsammans med sin handledare Leif Bülow upptäckt att sockerbetor producerar hemoglobin. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. Sockerbetor producerar hemoglobin. Det har forskare upptäckt. Nu hoppas de att sockerbets-hemoglobinet kan komma att fungera som blodersättningsmedel, något som idag är en bristvara. nnnn - Tidigare har man utgått från att vissa växter endast producerar detta "järnprotein" vid stress,…

Samhället är inte byggt för elrullstolar

Samhället är inte byggt för elrullstolar
Att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället bygger på att man kan förflytta sig både i sin bostad och i samhället som stort. Men en ny avhandling från Lunds universitet visar att byggnader och kollektivtrafik inte anpassas för elrullstolar eller elskotrar utan i huvudsak för lättare, manuella rullstolar.  - Kommuner och byggbolag står därmed inför en tuff uppgift vid årsskiftet då den nya diskrimineringslagen träder i kraft och bristande tillgänglighet för människor med…

Forskning på fyra minuter!

Forskning på fyra minuter!
Eva Ekvall Hansson deltog nyligen i Forskar Grand Prix – en nationell tävling för forskare i att på fyra minuter presentera sin egen forskning på ett så fängslande sätt som möjligt. – Jag ville utmana mig själv att plocka ut guldkornen i min forskning och göra den begriplig och rolig, säger Eva Ekvall Hansson fysioterapeut och forskare på Institutionen för hälsovetenskaper. Eva Ekvall Hansson. Foto: Åsa Hansdotter Ett av hennes forskningsområde…

Vem behöver strålbehandling?

Vem behöver strålbehandling?
Sarok Said, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, agerar statist vid demonstration av en maskin för strålbehandling. Foto: Björn Martinsson Här skriver doktoranden Martin Sjöström själv om sin forskning: Idag överlever de flesta som drabbas av bröstcancer. Tumörerna är mycket olika varandra, därför är det vanligt att man skräddarsyr läkemedelsbehandlingen till varje patient. Däremot vet vi inte så mycket om vem som har nytta av strålbehandling, och 8 av 10 får…

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod

Minskad risk för artros med ny behandlingsmetod
Ben har en unik förmåga att läka efter skada och bilda ny frisk vävnad. Ibland fungerar dock inte läkningen på ett bra sätt utan dött ben bryts ner snabbare än vad nytt starkt ben hinner bildas. Sker detta vid en led kan det ge svåra följder av ledsvikt, artros, vilket medför smärta och nersatt funktion. Resultatet blir ofta operation och ledprotes. Jan Juréus, nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet har framgångsrikt sökt efter en…

Grodor och möss ger insikt i embryon

Edgar Pera
Edgar Pera installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Hur utvecklas ett befruktat ägg till en vuxen kropp med viktiga funktioner, t.ex. nervsystemet och matsmältningen? Denna fråga har fascinerat mig sedan mina studentdagar och förblir ett centralt ämne i min forskningsgrupp. Med hjälp av grodan och musen som modeller undersöker vi signalvägar som är kopplade till cancer i nervsystemet och bukspottskörteln under fosterstadiet. Med sin…

Optimering av läkemedelsbehandling

Optimering av läkemedelsbehandling
Peter Höglund installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: När jag arbetade som läkare inom internmedicin och kardiologi fascinerades jag över hur varierat olika patienterna reagerade på samma läkemedel. Olika patienter behöver tydligen olika behandling, men varför? Min forskning går ut på att individualisera, följa upp och styra behandlingen så att den blir så bra som möjligt för den enskilde patienten. I min forskning har…

Palliativ omvårdnad

Palliativ omvårdnad
Birgit Holritz Rasmussen installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning: Vi vet helt säkert att vi kommer att dö en dag! Trots denna kunskap har vården av och forskningen om och med svårt sjuka och döende människor varit ett underprioriterat område. Under de senaste åren har, som tur är för oss alla, skett en förändring i samhällets syn på döden. Numera erkänns den palliativa vården…