Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?

Sarkom – vilka provtagningsmetoder fungerar bäst?
Nyckelord: , ,
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2016-02-03
Sarkom är ett gemensamt namn för cancer i kroppens stödjevävnader. Det är en ovanlig sjukdom som är väldigt svår att ställa rätt diagnos på. För att förbättra diagnostiken och kunna skräddarsy behandling krävs molekylära undersökningar där man får svar på genetiska avvikelser. Charles Walthers avhandling från Lunds universitet handlar om vilka provtagningsmetoder som är mest kliniskt användningsbara för analyser. Tumörer i kroppens stödjevävnad eller bindväv är relativt vanliga och utgörs oftast av godartade fett- eller…
Läs mer

Nya metoder behövs för att mäta muntorrhet

Nya metoder behövs för att mäta muntorrhet
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?
2016-01-29
Muntorrhet är ett stort problem som förr eller senare kan leda till allvarliga skador på tänder och vävnader i munnen. Det påverkar också människors livskvalitet. Men tandvården saknar metoder för att mäta salivens skyddande funktioner. Christina Diogo Löfgren, forskare vid Malmö högskola, har undersökt upplevelsen av muntorrhet i olika patientgrupper. Och det är inte självklart att patienter med konstaterat lite salivproduktion har störst besvär. Att kunna mäta salivens skyddande funktioner är idag inte ett standardförfarande inom…
Läs mer

Information om din hälsa i mobilen

Information om din hälsa i mobilen
Nyckelord: ,
Kategori: Medicinsk teknik, Vad forskar du om?
2016-01-27
Nu inleder Malmö högskola ett nytt forskningsprojekt tillsammans med näringslivet för att ta fram biosensorer som kan mäta och sända information om olika kroppsfunktioner till mobilen. Till exempel skulle det kunna innebära att en idrottsutövare i realtid får besked om sin mjölksyrenivå i blodet. Sergey Schleev, professor vid Malmö Högskola, leder forskningsprojektet om hur biofilmer mäta kroppsfunktioner och sända information till mobilen. Foto: Charlotte L Bechmann - För det växande e-hälsoområdet…
Läs mer

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter
Nyckelord:
Kategori: Hjärta och blodkärl, Vad forskar du om?, Äldres hälsa
2015-12-18
I en undersökning av personer 80 år eller äldre med konstaterad hjärtsvikt uppgav enbart en fjärdedel att de visste om sin egen hjärtsviktsdiagnos. Eftersom kännedom är en förutsättning för att hjärtsviktspecifik egenvård ska bedrivas, kan okunskap inverka menligt på hälsan, med fler kostsamma vårddagar som följd. Forskning vid Lunds universitet visar nu hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet. Bland de allra äldsta hjärtsviktspatienterna är det ovanligt att veta om sin diagnos. Det konstaterar…
Läs mer

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?

Kan föräldraförberedelse under graviditeten ge tryggare föräldrar efter förlossningen?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Fostrets och det nyfödda barnets hälsa, Reproduktion och graviditet, Vad forskar du om?
2015-12-18
Foto: Colourbox Svensk forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att de varit mer förberedda på vad som kommer efter förlossningen men få studier har undersökt hur blivande föräldrar kan förberedas inför den första tiden efter förlossningen. Nu startar ett forskningsprojekt för att utveckla en modell för föräldraförberedelse som ska baseras på föräldrarnas behov. I Sverige har det sedan 1978 erbjudits föräldraförberedande kurser i allmän utsträckning, oftast via barnmorskor inom mödrahälsovården. Syftet…
Läs mer

Svårbehandlad anemi – nya behandlingsmetoder behövs

Svårbehandlad anemi – nya behandlingsmetoder behövs
Nyckelord:
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Vad forskar du om?
2015-12-17
Bild: Dreamstime Anemi, eller blodbrist, behandlas idag framför allt med genom att tillföra hormon för att öka kroppens egen produktion av röda blodkroppar, eller genom blodtransfusioner. Men många typer av anemi svarar inte på behandling och det finns även stora risker med att vara transfusionsberoende. Därför är det viktigt att hitta alternativa behandlingsmetoder för dessa patienter.   Varje dag producerar benmärgen en triljon nya blodkroppar. Blodkropparna hämtar upp och transporterar sedan…
Läs mer

Forskning för bättre smärtlindring

Forskning för bättre smärtlindring
Nyckelord: ,
Kategori: Smärta och värk, Vad forskar du om?
2015-12-08
Smärta är ett obehagligt tillstånd som drabbar oss alla i större eller mindre utsträckning. Att smärtlindra effektivt utan att framkalla andra obehag är en konst. För att komma närmare kärnan i detta behövs studier på renodlad smärta. Anna Sellgren Engskov forskar på detta, och skriver nedan om sin forskning. Föreställ dig att du är på semester i ett varmt land och går till stranden. Du tar av dig sandalerna för att känna sanden mellan tårna,…
Läs mer

Är nickel fortfarande skurken vid allergi?

Är nickel fortfarande skurken vid allergi?
Nyckelord: , , ,
Kategori: Allergi och överkänslighet, Vad forskar du om?
2015-12-07
  Kliande, vätskande utslag efter kontakt med smycken, klockor och bältesspännen var tidigare vanliga symptom på allergi mot nickel. 2001 skärptes reglerna för hur mycket nickel som får avges från föremål som har kontakt med huden. Målet var att förebygga allergi mot nickel. Men hur har det gått? Har vi blivit mindre allergiska, eller bara allergiska mot något annat i stället? Detta undersöks nu vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus. På 80- och…
Läs mer

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling
Nyckelord:
Kategori: Cancer, Vad forskar du om?
2015-12-01
Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar. Andrea Markkula har undersökt kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos. Kroppsmått sätts även i relation till inflammatoriska markörer för att se om de kunde bidra med ytterligare prognostisk information. Följsamhet…
Läs mer

Bär som skydd mot övervikt

Bär som skydd mot övervikt
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Livsstilssjukdomar och beroenden, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Vad forskar du om?
2015-11-30
Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. Men vilka hälsoeffekter kan egentligen uppnås genom att äta bär? Är vissa bär mer nyttiga än andra? Forskningsresultaten som presenteras i denna avhandling visar att lingon, svarta vinbär och blåbär kan motverka viktuppgång och fetmarelaterade sjukdomar, medan superbäret açai tvärtemot kan bidra till utveckling av fetma - i…
Läs mer