Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Därför är arbete så viktigt för unga med psykisk ohälsa”

2019-04-12
Illustration: istock.com/Benjavisa

Avbruten skolgång, hemmasittande och isolering. Så ser vardagen ofta ut för den ökande gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Nu undersöker forskare vid Lunds universitet hur man bättre kan hjälpa de som drabbas att bli aktiva igen, fortsätta sina studier, komma in i arbetslivet och få ett hållbart mående. Ulrika Liljeholm, doktorand vid Lunds universitet, skriver här om sin egen forskning inom ämnet.

Psykisk ohälsa i ung ålder riskerar att ge konsekvenser som påverkar skolgång, framtida arbetsliv och karriärsutveckling. Unga vuxna är generellt en känslig grupp när det gäller inträde på arbetsmarknaden. Om de också har psykisk ohälsa blir det ännu svårare och risken för att hamna i utanförskap ökar.

En 22-årig man med depression berättar vad det har betytt för honom att börja arbeta: ”Att känna att man gör något på riktigt, att man har en roll i samhället, det känns bra. Nu har jag någonting, nu kan jag säga att jag gör det här. Man har liksom mer att berätta om och mer att vara stolt över”.

Vikten att återta sin roll i samhället

För att återhämta sig efter en tids sjukdom är inte enbart den kliniska återhämtningen med minskade symtom viktig, utan lika viktig är den personliga återhämtningen. Att få möjlighet att återta viktiga roller i samhället, leva ett engagerat vardagsliv och känna att man tillhör och bidrar. Arbete har en väsentlig betydelse för personlig återhämtning men idag vet vi inte så mycket om hur det påverkar unga vuxnas tillfrisknande.

Foto: istock.com/stevanovicigor

I vår forskargrupp har vi därför valt att titta på vad som sker när unga med psykisk ohälsa utvecklar en arbetsidentitet. Att utveckla arbetsidentitet stödjer övergång till vuxen ålder och karriärutveckling. En arbetsplats, eller ett studiesammanhang ger möjligheter att träna och utveckla sina förmågor. Tidigare tankemönster förändras ofta till att bli mer positiva och synen på den egna förmågan förändras. Det är en positiv aktivitetsspiral som påverkar framtidsperspektiv och mående.

En 21-årig kvinna med depression berättar: ”Hemma var jag väldigt passiv. På jobbet har jag saker som jag är bra på. De säger att jag är smart. Jag känner mig viktig och jag tycker om att få känna mig viktig. Jag kan lära mig saker istället för att bara sitta och göra ingenting. Jag har utvecklat mig själv, och jag känner mig starkare.”

Arbetsinriktat stöd minskade symtom

När vi undersöker hur psykiatrisk behandling kombinerat med arbetsinriktat stöd inverkar ser vi att egenmakt, engagemang i vardag, och upplevd livskvalitet ökade hos unga vuxna. Samtidigt minskade symtom och depressionsgrad.

Vi menar att det finns en koppling mellan integrerade service och unga vuxnas välbefinnande och engagemang i vardag och samhällsliv. Möjligheten att utveckla arbetsidentitet kan förväntas vara en del av en personlig återhämtningsprocess för unga vuxna. Därför behövs stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa. Det är angeläget att de får möjligheter att arbeta, något vi behöver ta med när vi även planerar den psykiatriska behandlingen.

Text: ULRIKA LILJEHOLM


Läs mer om forskning för snabbare återgång till arbete vid psykisk ohälsa.