Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dags att låta skärmarna sova!

2020-03-02
”Jag sover med min mobil bredvid kudden, så att jag inte ska missa något”. Så berättar en av de intervjuad ungdomarna (personen på bilden har inget med uttalandet att göra). Foto: iStock/ljubaphoto

Tänk er att vara tillgängliga dygnet runt via sociala medier. Dagen efter och nästkommande dagar är du så trött att du måste sova en stund så fort du kommer hem från skolan. Så påverkas vardagen för många ungdomar idag, men vad tycker de själva?

Gita Hedin är folkhälsopedagog och doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon själv om sin forskning.

Det har skett en förändring i ungdomarnas beteende de senaste 30 åren, de sover mindre och är mer tillgängliga via sociala medier. Detta är något som påverkar ungdomarnas hälsa negativt och otillräcklig sömn kan leda till ökad stress, sämre trivsel i skolan och fler underkända ämnen.

Tidigare studier visar ungdomarnas förändrade sovvanor och de problem som det kan leda till, men få studier lyfter ungdomarnas egna röster. Syftet med vår studie var att ta reda på ungdomars egna tankar kring möjligheter och hinder för en god natts sömn.

FAKTA om studien

Studiens utförande: En kvalitativ fokusgruppstudie med 45 ungdomar i åldern 16–18 år genomfördes med sju fokusgrupper och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman.

”Jag sover med min mobil bredvid kudden, så att jag inte ska missa något”. Så berättar en av de intervjuad ungdomarna.

Många berättar att de kan lägga sig vid 23-tiden men att de sedan fastnar med mobilen och somnar förs vid 2–3-tiden på natten. Då känner de sig ordentligt trötta dagen efter.

Den livsviktiga sömnen nerprioriteras

Det är livsviktigt att sova och sömn är en avgörande faktor för ungdomars hälsa och för att hålla hjärnans hälsa i balans. Sömnen är ett svar på hur dagen har varit, ju mer aktiv under dagen desto bättre sömn får man. Men för en stor del av ungdomarna prioriteras inte sömnen och otillräcklig sömn blir ett faktum. Men varför ska vi sova överhuvudtaget? Några anledningar är att kroppen och hjärnan återhämtar sig, immunförsvaret aktiveras och inlärning och minnet förstärks. Ungdomsåren är en kritisk period för hjärnans utveckling och denna utveckling är beroende av tillräcklig sömn.

Trots att sömnen är en viktig faktor så lockar tillgänglighet via sociala medier. Att ständigt vara tillgänglig ifall en kompis behöver ens hjälp innebär ett stort ansvar som ungdomarna tar och som resulterar i en sömnlöshet som kan få negativa effekter på ungdomarnas hälsa. Sömnen är även en avgörande faktor för om de håller sig friska, känner sig lyckliga, får bra betyg och att orka vara fysiskt aktiva.

Så tänker ungdomarna

Ungdomarna önskade levande samtal med vänner och familj om vilka förväntningar man har på varandra av att vara tillgänglig, och om eller när det är okej att stänga av mobilen. Ungdomarna var medvetna om att de behövde sova på natten för att orka vara en bra kompis på dagen. Det är dags för oss vuxna att prata och diskutera om användandet av mobiler under natten och vilka effekter det kan leda till, men även att diskutera vett och etikett kring användandet. Helt enkelt hur vi alla ska förhålla oss till att vi alltid kan vara tillgängliga och att vi väljer att vara det.

Exempel på strategier som ungdomarna själva lyfter kring minskandet av mobilanvändandet nattetid för att få en god natts sömn är: att inte ha sin mobil i sovrummet överhuvudtaget, sova i ett svalt och mörkt rum, inga störande ljud och att varit fysik aktiv under dagen.

Konkreta tips

Konkreta tips till er som arbetar med ungdomar eller är föräldrar kan vara: gemensamma regler kring mobilanvändandet, fysisk aktivitet under dagen, vanlig väckarklocka, vara en god förebild och lägga undan mobilen själv.

Men kanske det viktigaste av allt, prata med era ungdomar och visa intresse för vad som händer på de sociala medierna. Att som vuxen hänga med i den sociala medier-världen som ungdomarna vistas i är ett måste för att kunna hjälpa ungdomarna till en hälsosam medieanvändning. Vi måste helt enkelt bli smartare än våra mobiler.

För är det verkligen rimligt att våra ungdomar ska vara tillgängliga dygnet runt?!

Vetenskaplig artikel: Facilitators and Barriers for a Good Night’s Sleep Among Adolescents

Text: GITA HEDIN