Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ingen universallösning för tandimplantat

2019-09-04

Det finns ingen universallösning vid insättning av implantat i munnen. Teknologi och metod måste anpassas till situationen och patientens behov. Det menar forskaren och tandläkaren Rainde Rezende som manar sina kollegor att ha en kritisk ingång till den stora marknaden för implantat.

— Det måste till ett större helhetstänkande kring implantatkirurgi, säger Rainde Rezende.

I avhandlingen Aspects of Oral Implant Technology and Osseointegration, som hon lägger fram 4 september, har Rainde Rezende utvärderat olika aspekter av nuvarande oralimplantatteknologi och dess effekter på beninläkningen, så kallad osseointegration.

Bilden föreställer Rainde Rezende som har utvärderat olika aspekter av oralimplantatteknologi och hur dessa påverkar inläkningen med benet.
Rainde Rezende har utvärderat olika aspekter av oralimplantatteknologi och hur dessa påverkar inläkningen med benet.

Designens betydelse

Rainde Rezende har studerat designens betydelse för resultatet. Det kan handla om olika ytor på implantatet eller olika modeller av gängor för implantatets fäste i benet.

— Även om det kan göra skillnad i början av läkningen om du använder ett vattenavvisande implantat eller ett som tar upp vatten, blir resultatet ungefär detsamma senare i läkningsfasen. Båda typerna kommer att sitta fast väl i benet om detta är av god kvalitet, säger Rainde Rezende.

Genom att göra en systematisk litteraturöversikt har hon också jämfört effekterna av över- respektive underdimensionerade hål för insättning av implantatet i käkbenet.

— I tjockt och tätt ben kan större hål gynna läkningen men om benet inte har bra täthet kan det bli stora skillnader i resultat. Det är för tidigt att säga säkert hur implantatdesign samspelar med kirurgiska procedurer. Vi behöver få in mer resultat först, säger Rainde Rezende.

Se till den enskilde patientens behov

Rainde Rezendes resultat visar att det inte går att peka ut någon implantatteknologi som är överlägsen i alla lägen. Det finns flera hundra olika implantat på marknaden, och hon menar att tandläkare har en tendens att lyssna för mycket på implantatindustrins företrädare.

— Målet är inte att förstå olika implantatsystem utan att förstå hur olika teknologier påverkar olika stadier av helandet.  Hur man kan minska behandlingstiden, undvika benförlust och öka beninläkningen, säger Rainde Rezende.

— Industrin ska förstås marknadsföra sina produkter, men tandläkaren måste förhålla sig kritisk och se till vilka olika möjligheter som finns och vad som är bäst för just den patienten.

Mer forskning om tandimplantat vid Malmö universitet

Text: MAGNUS JANDO

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet