Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

TEMA: Blod för livet

2016-11-01

Blod väcker ofta starka känslor. Vi både fascineras och äcklas av det. Vi talar om blodsband och blod används flitigt på film för att skapa spänning och obehag. Oavsett vilka känslor det frammanar så är blod en förutsättning för att vi ska kunna leva.

Blodets v+ñg 18
Blodpåsar. Foto: Roger Lundholm

Vi på Aktuellt om vetenskap och hälsa vill göra forskningen intressant och lättillgänglig för allmänheten. I det här numret får du träffa forskare vars arbete går ut på att hela tiden förbättrar kunskapen om vårt största organ blodet och dess sjukdomar. Målet är att finna nya och bättre behandlingar.

Välkomna till ett nytt nummer av tidningen som ska ta er med på en spännande resa där vi berättar om blodets viktiga funktioner och vad som händer när allt inte fungerar som det ska.

Läs artiklarna på webben genom att klicka på artikelrubrikerna nedan eller läs den layoutade tidningen som pdf (i högerkolumnen)

Vårt livsviktiga blod

Så funkar det

Från akutblod till personlig blodmatchning

Därför skyddar blodgrupp noll vid malaria

Äta efter sin blodgrupp

Test som avslöjar fostrets blodgrupp

Åderlåtning och personliga lamm

Från ven till ven

Sällsynta blodgrupper kräver speciallösningar

Blodiglar i sjukvårdens tjänst

När de röda blodkropparna är för få

Nya tag mot svårbehandlad anemi

Antikroppar ger blödarsjuka problem

Kalle lever som vanligt – trots blödarsjuka

Mikropartikel avslöjar risk för propp?

Mördarceller ger dödssignal

Register i kampen mot leukemier

Barn som får leukemi

Blodstamceller förändras efter transplantation

Egna stamceller i retur eller ett helt nytt immunsystem?

Nya fynd ökar kunskapen om behandlingseffekter vid myelom

Syskondonatorer vill ha mer stöd av sjukvården

Fakta om leukemier

Hopp om bot av Gauchers sjukdom

Lovande resultat för genterapi

Det åldrande blodet

Tillverkning på konstgjord väg en utmaning

Vegetariskt blod ur sockerbetor – går det?

Patienter som säger nej till blodtransfusion