Nu kan du ta kontroll över din diabetes

Nu kan du ta kontroll över din diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Diabetes är i allra högsta grad ett uttryck för den livsstil vi har i västvärlden idag. Det positiva är att du som har typ 2-diabetes själv kan ta kontroll över sjukdomen. Till din hjälp finns ett unikt internetbaserat verktyg som är under utveckling. Anders Rosengren – Ju mer man lär sig om diabetes desto mer förstår man att det inte räcker med bara läkemedelsbehandling. Det som påverkar sjukdomen allra mest är…
Läs mer

Målet är jämlik hälsa

Målet är jämlik hälsa
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Risken att insjukna i typ 2-diabetes är dubbelt så hög hos malmöbor födda i Irak som för svenskfödda. De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Två riskfaktorer av flera sticker ut – övervikt/fetma och stark ärftlig belastning för sjukdomen. – Varannan person med irakisk bakgrund har en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) med diabetes typ 2. Motsvarande siffra för de infödda är drygt en fjärdedel. Sin ärftlighet kan man inte påverka men…
Läs mer

Gastric bypass och diabetes

Gastric bypass och diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Syftet med en fetmaoperation är en betydande och varaktig viktnedgång. Att merparten av alla som har typ 2-diabetes bara några dagar efter en operation blir fria från sjukdomen är en överraskande bieffekt. Det är den forskaren Nils Wierup är intresserad av. – Grundtanken med vårt forskningsprojekt är att kartlägga vilka processer som ligger bakom den snabba omställningen från diabetes till normal sockeromsättning. Tanken är inte att alla med typ 2-diabetes ska fetmaopereras men om vi…
Läs mer

Nya biomarkörer kan leda till nya läkemedel

Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-10-20
Alla som är överviktiga får inte typ 2-diabetes, men 80 procent av alla med typ 2-diabetes lider av fetma. Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, och får du typ 2-diabetes blir risken ännu större. År 2012 inleddes DIRECT, en stor europeisk studie där forskare från ett stort antal universitet tillsammans med industrin, har ambitionen är att hitta nya så kallade biomarkörer, för försämrad blodsockerkontroll. Biomarkörer är ämnen som kan mätas…
Läs mer

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Feature, Livsstilssjukdomar och beroenden
2015-02-13
Foto: Dreamstime I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har ett stort internationellt forskarnätverk, tillsammans med forskare från bland annat Umeå universitet och Lunds universitet funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature. Dmitry Shungin - Vi fann att fett som lagras runt midja och höfter visade sig…
Läs mer

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl
2014-11-20
Foto: Dreamstime Vävnadsläkning är ett potentiellt nytt mål i behandlingen av hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och diabetes innebär ökad risk att drabbas. För en person med typ 2-diabetes är sannolikheten att drabbas av en stroke eller en hjärtinfarkt flera gånger högre jämfört med den som inte har diabetes. Fler sårbara plack Hjärt-kärlsjukdom orsakas vanligen av åderförkalkningsplack i blodkärlens väggar.…
Läs mer

Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen

Immunförsvaret och diabetes - oväntad koppling funnen
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes, Feature
2014-04-15
Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från forskare vid Lunds universitet. Forskarna upptäckte att ett av kroppens proteiner, CD59, har en dubbel funktion. Proteinet är en s.k. komplementhämmare och ingår i kroppens immunförsvar. CD59 är i denna roll väl utforskad sedan tidigare. Det är ett av kroppens vanligast förekommande proteiner och det balanserar verkan av vårt immunsystem så att den inte blir alltför stark.…
Läs mer

Cecilia Holm: Hon lever med diabetes både hemma och på jobbet

Cecilia Holm
Nyckelord: , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2014-04-08
Foto: Julio Reis, Wikimedia Commons För Cecilia Holm genomsyrar diabetes hela tillvaron. Som professor och verksam vid Lunds universitets Diabetescentrum har hon vigt sitt yrkesliv åt att ta reda på kopplingen mellan fetma och typ 2 diabetes. Men sedan båda hennes barn drabbats av diabetes typ 1, har ”diabetesen” blivit en faktor som styr livet 24 timmar om dygnet. Korv och potatismos lyser med sin frånvaro i lunchrummet på BMC i…
Läs mer

Filmad vetenskapslunch om framtida behandlingar av typ 2-diabetes

kunskap
Nyckelord: ,
Kategori: Diabetes, Filmer
2014-03-26
Se den filmade föreläsningen om framtida behandlingar av typ 2-diabetes. Under ca 20 minuter får du lyssna på Anders Rosengren som berättar om sin forskning. Läs tidigare artiklar från vetenskaphalsa.se om Anders Rosengrens forskning: Proteinet som avslöjar diabetesrisk många år i förväg När diagnosen typ 2 diabetes ställs har sjukdomsprocessen i regel pågått i flera år och diabetiska skador på exempelvis blodkärl och ögon redan ett faktum. Ett prov som tidigt visar  vem som är i…
Läs mer

Fler och bättre betaceller efter fetmakirurgi

överviktig man
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Feature
2014-02-03
  Foto: Dreamstime Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar, gjord av ett forskarlag på Lunds universitets Diabetescentrum. Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar,…
Läs mer