Felande gener kan leda till typ 2-diabetes

Felande gener kan leda till typ 2-diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes, Vad forskar du om?
2016-06-08
Socker aktiverar flera tusen gener i de Langerhanska öarna som bland annat producerar insulin och ska hålla blodsockernivån på en hälsosam nivå. Vid typ 2-diabetes förmår dock inte alltid betacellerna i öarna frisätta insulinet. - Det kan bero på att ett antal gener inuti öarna inte fungerar, säger forskaren Emilia Ottosson-Laakso vid Lunds universitet som i dagarna lägger fram sin avhandling om orsaker till och konsekvenser av förhöjt blodsocker och glykosuri. Allt vi äter i…
Läs mer

Mammans roll vid typ 2-diabetes

Mammans roll vid typ 2-diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Diabetes
2016-05-27
Illustration: Colourbox Nu kan forskning förklara varför typ 2-diabetes i större utsträckning ärvs från mamman. Arvsanlag i en tidigare känd riskgen har visat sig vara dominanta om de kommit från mamman medan om de kommit från pappan haft mindre eller ingen påverkan på barnets sjukdomsrisk. - Vår forskning bidrar till ökad kunskap om mammans och pappans roll för ärftligheten vid typ 2-diabetes, säger Rashmi Prasad. Orsaken till typ 2-diabetes är en…
Läs mer

Varför sömnhormon ökar risken för typ 2-diabetes

klocka
Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes
2016-05-16
Foto: Flickr Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig  genvariant, visar en ny experimentell och klinisk studie från Lunds universitet. - Detta kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, säger professor Hindrik Mulder som ansvarar för studien. Hindrik Mulder Melatonin är ett naturligt förekommande hormon som bidrar till att upprätthålla vår dygnsrytm. Mängden melatonin varierar…
Läs mer

Nu kan du ta kontroll över din diabetes

Nu kan du ta kontroll över din diabetes
Nyckelord: , , ,
Kategori: Beroenden, Diabetes
2015-10-20
Diabetes är i allra högsta grad ett uttryck för den livsstil vi har i västvärlden idag. Det positiva är att du som har typ 2-diabetes själv kan ta kontroll över sjukdomen. Till din hjälp finns ett unikt internetbaserat verktyg som är under utveckling. Anders Rosengren – Ju mer man lär sig om diabetes desto mer förstår man att det inte räcker med bara läkemedelsbehandling. Det som påverkar sjukdomen allra mest är…
Läs mer

Målet är jämlik hälsa

Målet är jämlik hälsa
Nyckelord: , , , , , , ,
Kategori: Beroenden, Diabetes, Hjärta och blodkärl
2015-10-20
Risken att insjukna i typ 2-diabetes är dubbelt så hög hos malmöbor födda i Irak som för svenskfödda. De med irakiskt ursprung insjuknar dessutom nästan sju år tidigare. Två riskfaktorer av flera sticker ut – övervikt/fetma och stark ärftlig belastning för sjukdomen. – Varannan person med irakisk bakgrund har en förstagradssläkting (förälder, syskon eller barn) med diabetes typ 2. Motsvarande siffra för de infödda är drygt en fjärdedel. Sin ärftlighet kan man inte påverka men…
Läs mer

Gastric bypass och diabetes

Gastric bypass och diabetes
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Beroenden, Diabetes
2015-10-20
Syftet med en fetmaoperation är en betydande och varaktig viktnedgång. Att merparten av alla som har typ 2-diabetes bara några dagar efter en operation blir fria från sjukdomen är en överraskande bieffekt. Det är den forskaren Nils Wierup är intresserad av. – Grundtanken med vårt forskningsprojekt är att kartlägga vilka processer som ligger bakom den snabba omställningen från diabetes till normal sockeromsättning. Tanken är inte att alla med typ 2-diabetes ska fetmaopereras men om vi…
Läs mer

Nya biomarkörer kan leda till nya läkemedel

Nyckelord: , ,
Kategori: Diabetes, Hälsa och livsstil, Kost och träning
2015-10-20
Alla som är överviktiga får inte typ 2-diabetes, men 80 procent av alla med typ 2-diabetes lider av fetma. Övervikt och fetma ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, och får du typ 2-diabetes blir risken ännu större. År 2012 inleddes DIRECT, en stor europeisk studie där forskare från ett stort antal universitet tillsammans med industrin, har ambitionen är att hitta nya så kallade biomarkörer, för försämrad blodsockerkontroll. Biomarkörer är ämnen som kan mätas…
Läs mer

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom
Nyckelord: , , , , ,
Kategori: Hälsa och livsstil, Kost och träning
2015-02-13
Foto: Dreamstime I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har ett stort internationellt forskarnätverk, tillsammans med forskare från bland annat Umeå universitet och Lunds universitet funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature. Dmitry Shungin - Vi fann att fett som lagras runt midja och höfter visade sig…
Läs mer

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes

Nytt om effektivare hjärt-kärlmediciner vid diabetes
Nyckelord:
Kategori: Diabetes, Hjärta och blodkärl
2014-11-20
Foto: Dreamstime Vävnadsläkning är ett potentiellt nytt mål i behandlingen av hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och diabetes innebär ökad risk att drabbas. För en person med typ 2-diabetes är sannolikheten att drabbas av en stroke eller en hjärtinfarkt flera gånger högre jämfört med den som inte har diabetes. Fler sårbara plack Hjärt-kärlsjukdom orsakas vanligen av åderförkalkningsplack i blodkärlens väggar.…
Läs mer

Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen

Immunförsvaret och diabetes - oväntad koppling funnen
Nyckelord: , ,
Kategori: Blodet och immunförsvaret, Diabetes,
2014-04-15
Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från forskare vid Lunds universitet. Forskarna upptäckte att ett av kroppens proteiner, CD59, har en dubbel funktion. Proteinet är en s.k. komplementhämmare och ingår i kroppens immunförsvar. CD59 är i denna roll väl utforskad sedan tidigare. Det är ett av kroppens vanligast förekommande proteiner och det balanserar verkan av vårt immunsystem så att den inte blir alltför stark.…
Läs mer