typ 2 diabetes

Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen

Publicerad: 2014-04-15 Immunförsvaret och diabetes - oväntad koppling funnen

Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från forskare vid Lunds universitet. Forskarna upptäckte att ett av kroppens proteiner, CD59, har ...

Läs artikeln

Cecilia Holm: Hon lever med diabetes både hemma och på jobbet

Publicerad: 2014-04-08 Cecilia Holm

För Cecilia Holm genomsyrar diabetes hela tillvaron. Som professor och verksam vid Lunds universitets Diabetescentrum har hon vigt sitt yrkesliv åt att ta reda på kopplingen mellan fetma och typ ...

Läs artikeln

Filmad vetenskapslunch om framtida behandlingar av typ 2-diabetes

Publicerad: 2014-03-26 kunskap

Se den filmade föreläsningen om framtida behandlingar av typ 2-diabetes. Under ca 20 minuter får du lyssna på Anders Rosengren som berättar om sin forskning. Läs tidigare artiklar från vetenskaphalsa.se om ...

Läs artikeln

Fler och bättre betaceller efter fetmakirurgi

Publicerad: 2014-02-03 överviktig man

  Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar, ...

Läs artikeln

DPP-hämmare vid typ 2 diabetes: Från idé till läkemedel

Publicerad: 2013-09-16 Bo Arhrén

Var femte till tionde typ 2 diabetiker uppskattas i dag behandlas med DPP-4-hämmare, ett läkemedel som motverkar att det blodsockersänkande hormonet GLP-1 bryts ned i kroppen. Bakom upptäckten står professor ...

Läs artikeln

Graviditetsdiabetes – framtida risker för mamma och barn

Publicerad: 2013-05-10 Charlotta Nilsson

Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer, eller först upptäcks, under en graviditet. Mellan 1 och 14 procent av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige ...

Läs artikeln

Medelålders möss bekräftar hur typ 2 diabetes utvecklas

Publicerad: 2013-05-08 grå mus

Lundaforskare har utvecklat en ny musmodell som ger svar på vad som de facto sker i kroppen när typ 2 diabetes utvecklas och hur kroppen svarar på läkemedelsbehandling. Långtidsstudier av ...

Läs artikeln

Lena Eliasson: Beta-cellens utsöndring av insulin

Publicerad: 2012-09-24 Lena Eliasson, professor i experimentell diabetesforskning

Typ 2-diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler människor i världen, och antalet diabetiker beräknas vara dubblerat om tjugo år. Sjukdomen definieras av för höga halter av sockerarten glukos ...

Läs artikeln

Helhetsgrepp fördjupar insikterna om diabetesgener

Publicerad: 2012-08-29 närbild prover

Ett nytt, och mer omfattande metodiskt grepp, demaskerar mångfaldigt mer än tidigare den genetiska komplexiteten bakom typ 2 diabetes. De nya forskningsrönen bygger dels på tillgång till insulinceller från avlidna ...

Läs artikeln

Genetik, epigenetik, miljöfaktor och typ 2 diabetes

Publicerad: 2012-06-11 Anders Olsson

Malmöforskare har studerat olika gener och mekanismer som är involverade i typ 2 diabetes, vilket har lett till ökad förståelse av den komplexa bakgrund som bidrar till utveckling av sjukdomen. ...

Läs artikeln

Sida 1 av 212
Artiklar med etiketten:
Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Havre – mer än bara gröt
Havre – mer än bara gröt
äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?